Έγκριση των Πρωτοκόλλων της 3ης και 4ης Συνόδων της Μικτής Ελληνο-Κυπριακής Επιτροπής Οδικών Μεταφορών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχουν και στο σύνολο τους τα Πρωτόκολλα της 3ης και 4ης Συνόδων της Μικτής Ελληνο-Κυπριακής Επιτροπής Οδικών Μεταφορών και υπογράφηκαν στη Λευκωσία στις 16.2.1990 και Αθήνα 5.11.1996 αντίστοιχα των οποίων τα κείμενα σε πρωτότυπα στην Ελληνική γλώσσα έχουν ως εξής:
  • Τις διατάξεις της Συμφωνίας Διεθνών Οδικών Μεταφορών Ελλάδος - Κύπρου που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 1.2.1978 και κυρώθηκε με τον υπ αριθ. 871/1979 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ αριθ. 40 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τεύχος Α της 3ης Μαρτίου 1979 και συγκεκριμένα του άρθρου 13/2 αυτής, με το οποίο συνιστάται Μικτή Επιτροπή για την εξέταση της εφαρμογής της παραπάνω συμφωνίας.
  • Τη διάταξη του δευτέρου άρθρου του υπ αριθ. 871 / 1979 Νόμου με τον οποίο παρέχεται η δυνατότητα εγκρίσεως με κοινή απόφαση των αρμοδίων Υπουργών των Πρωτοκόλλων - Πρακτικών που καταρτίζονται από την Μικτή Επιτροπή.
  • Το περιεχόμενο των υπό έγκριση Πρωτοκόλλων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1979/871 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/871 1979
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία