Έγκριση του Πρωτοκόλλου διαπραγματεύσεων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Μεταφορών της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τις διεθνείς οδικές μεταφορές. Μόσχα 3.4.1997.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολό του το Πρωτόκολλο διαπραγματεύσεων μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Μεταφορών της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τις διεθνείς οδικές μεταφορές που υπογράφηκε στη Μόσχα στις 3 Απριλίου 1997 του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής.
  • Της Συμφωνίας οδικών μεταφορών μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Σοβιετικής Ένωσης που υπογράφηκε στη Μόσχα στις 12.2.1985 και κυρώθηκε με τον υπ αριθ. 1605/1986 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ αριθ. 88 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τεύχος Α της 7 Ιουλίου 1986. 2-Του περιεχομένου του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1986/1605 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1605 1986
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία