ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/1/12.08.1997

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-08-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-08-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-08-01

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση Τομεακού Πρωτοκόλλου στη Γεωργία μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας της Δημοκρατίας του Μαυρικίου», Άγιος Μαυρίκιος, 9.6.1997.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολό του το τομεακό Πρωτόκολλο για τη γεωργία που υπογράφηκε στον Άγιο Μαυρίκιο την 9η Ιουνίου 1997 του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:
  • Τις διατάξεις της Συμφωνίας οικονομικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας του Μαυρικίου η οποία υπογράφηκε στο Πορτ Λουί του Μαυρικίου στις 4 Νοεμβρίου 1995 και κυρώθηκε με τον υπ αριθ. 2473/ 1997 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ αριθ. 55 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τεύχος Α της 18ης Απριλίου 1997.
  • Τη διάταξη του δευτέρου άρθρου Νόμου 2473/1997 σύμφωνα με την οποία τα Πρωτόκολλα - Πρακτικά που καταρτίζονται από τη Μικτή Επιτροπή του άρθρου 5 της Συμφωνίας, εγκρίνονται με Κοινή Πράξη των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών.
  • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου,