Αρ. Φ. 0544/3/ΑΣ 62/Μ.4652 Έγκριση Πρωτοκόλλου της 14ης Συνόδου της Μόνιμης Μικτής Επιτροπής βάσει του άρθρου 14 της Ελληνογερμανικής Μορφωτικής Συμφωνίας της17ης Μαίου 1956, Βόννη, 20 Νοεμβρίου 1996

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολό του το Πρωτόκολλο της 14ης Συνόδου της Μόνιμης Μικτής Επιτροπής της Ελληνο - γερμανικής Μορφωτικής Συμφωνίας της 17ης Μαίου 1956 που υπογράφηκε στη Βόννη στις 20 Νοεμβρίου 1996 του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία