Αριθ. Φ.0544/5/ΑΣ 900/Μ. 4296/4546 Έγκριση των Πρωτοκόλλων της 4ης και 5ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Σλοβακικής Επιτροπής επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας. (Μπρατισλάβα, 17.11.1993 και Αθήνα, 19.12.1995).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχουν τα Πρωτόκολλα της 4ης και 5ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-σλοβακικής Επιτροπής επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας που υπογράφησαν στη Μπρατισλάβα στις 17.11.1993 και στην Αθήνα στις 19.11.1995 αντίστοιχα και των οποίων το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχουν ως εξής:
  • Της Συμφωνίας Επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Τσεχοσλοβακίας που υπογράφηκε στην Πράγα στις 4 Ιουλίου 1984 και κυρώθηκε με τον υπ αριθ. 1661/1986 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ αριθ. 186 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τεύχος Α της 28.11.1986.
  • Της από 13.6.1995 υπουργικής ανακοίνωσης που δημοσιεύθηκε στο υπ αριθ. 138 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τεύχος Α της 29.6.1995 με την οποία επιβεβαιώνεται το μεταξύ της χώρας μας και της Σλοβακίας συμβατικό καθεστώς ως τούτο συνεφωνήθη στη Μπρατισλάβα στις 2.6.1995.
  • Το περιεχόμενο των υπό έγκριση δύο Πρωτοκόλλων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1986/1661 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1661 1986
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία