Φ. 0544/5/ΑΣ 277/Μ. 4665 «Έγκριση του Πρακτικού της ενδιάμεσης συνάντησης της Ελληνο- βουλγαρικής Επιτροπής επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας» (Αθήνα, 25.11.1996).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολό του το Πρακτικό της ενδιάμεσης συνάντησης της Ελληνο-βουλγαρικής Επιτροπής επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 25 Νοεμβρίου 1996 του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:
  • της Συμφωνίας οικονομικής, βιομηχανικής και επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και της Βουλγαρίας που υπογράφηκε στη Σόφια στις 25 Νοεμβρίου 1972 και κυρώθηκε με τον υπ αριθ. 366/1976 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ αριθ. 160 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τεύχος Α του έτους 1976.
  • το περιεχόμενο του υπό έγκριση Πρακτικού,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1976/366 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/366 1976
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία