ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/Φ.0544/ΑΣ811/Μ.4244.

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-01-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-01-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-01-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση Αποφάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής SCΗΕΝGΕΝ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Εγκρίνουμε ως έχουν και στο σύνολο τους τις κάτωθι αποφάσεις της ανωτέρω Εκτελεστικής Επιτροπής των οποίων έπονται τα κείμενα: Έτους 1993 - SCΗ/Cοm - ex (93) 1 reν 2: Εσωτερικός Κανονισμός της Εκτελεστικής Επιτροπής που συνιστάται δυνάμει του τίτλου [...]"
2.  
    Μετά την κατάθεση της τελευταίας κοινοποίησης η Γ. Γραμματεία ενημερώνει γραπτώς τα Κ-Μ της ΣΕΣ εντός προθεσμίας 3 ημερών. Οι σχετικές αποφάσεις αρχίζουν να ισχύουν 10 ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής. - SCΗ/Cοm - ex (93) 13: Προϋπολογισμός 1994 SΙS. - SCΗ/Cοm - ex (93) 14: Βελτίωση στην πράξη της δικαστικής συνεργασίας στον τομέα της καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών. - SCΗ/Cοm - ex (93) 15 cοrr: Επιβεβαίωση της δήλωσης των Υπουργών και Υφυπουργών σχετικά με την εξέταση των αιτήσεων παροχής ασύλου. SCΗ/Cοm - ex (93) 16 reν: Οικονομικός κανονισμός σχετικά με τα έξοδα εγκατάστασης και λειτουργίας του C.S1S Σένγκεν. - SCΗ/Cοm - ex (93) 17: Προϋπολογισμός δαπανών για το έτος 1994 της Γ. Γραμματείας της Βenelux. - SCΗ/Cοm - ex (93) 18 reν: «Διεξαγωγή διαβουλεύσεων για τους υπηκόους των χωρών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα 5 της Κοινής Προξενικής Εγκυκλίου», όπως τροποποιήθηκε με τις SCΗ/Cοm - ex (94) 24 reν, SCΗ/Cοm - ex (95) 1, SCΗ/Cοm - ex (95) 4, SCΗ/Cοm - ex (95)15, 2a reν, SCΗ/Cοm - ex (95) 22 reν, SCΗ/Cοm - ex (96) 14 reν, SCΗ/Cοm - ex (96) 24, SCΗ/Cοm - ex (97) 13 αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής και τις SCΗ/C (96)16, SCΗ/C (96) 32, SCΗ/C (96) 40, SCΗ/C (96) 41, SCΗ/C (96) 42, SCΗ/C (96) 96, SCΗ/C (97) 9, SCΗ/C (97) 95 αποφάσεις της Κεντρικής Ομάδας. - SCΗ/Cοm - ex (93) 19: «Κοινή πολιτική αναφορικά με την κυκλοφορία των προσώπων και κυρίως αναφορικά με το καθεστώς των θεωρήσεων - (προνομιακό μέσο για τη δημιουργία ενιαίου χώρου, χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα)», όπως τροποποιήθηκε με τις SCΗ/Cοm - ex (94) 24 reν, SCΗ/Cοm - ex (95) 1, SCΗ/Cοm - ex (95) 4, SCΗ/Cοm - ex (95) 15, 2a reν, SCΗ/Cοm - ex (95) 22 reν, SCΗ/Cοm - ex (96) 14 reν, SCΗ/Cοm - ex (96) 24, SCΗ/Cοm - ex (97) 13 αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής και τις SCΗ/C (96) 16, SCΗ/C (96) 32, SCΗ/C (96) 40, SCΗ/C (96) 41, SCΗ/C (96) 42, SCΗ/C (96) 96, SCΗ/C (97) 9, SCΗ/C (97) 95 αποφάσεις της Κεντρικής Ομάδας. - SCΗ/Cοm - ex (93) 20 reν: «Επιβεβαιώνεται ανάγκη εναρμόνισης των εισπρακτέων κατά τη χορήγηση της ομοιόμορφης θεώρησης τελών», όπως τροποποιήθηκε με τις SCΗ/Cοm - ex (94) 24 reν, SCΗ/Cοm - ex (95) 1, SCΗ/Cοm - ex (95) 4, SCΗ/Cοm - ex (95) 15, 2a reν, SCΗ/Cοm - ex (95) 22 reν, SCΗ/Cοm - ex (96) 14 reν, SCΗ/Cοm - ex (96) 24, SCΗ/Cοm - ex (97) 13 αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής και τις SCΗ/C (96) 16, SCΗ/C (96) 32, SCΗ/C (96) 40, SCΗ/C (96) 41, SCΗ/C (96) 42, SCΗ/C (96) 96, SCΗ/C (97) 9, SCΗ/C (9η 95 αποφάσεις της Κεντρικής Ομάδας. SCΗ/Cοm - ex (93) 21: Καθορισμός Κοινών Αρχών, σύμφωνα με τις οποίες θα παρατείνεται η ομοιόμορφη θεώρηση. - SCΗ/Cοm - ex (93) 22 reν. Καθορισμός εγγράφων που διατηρούν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα τους. - SCΗ/Cοm - ex (93) 23: Γερμανική Προεδρία. - SCΗ/Cοm - ex (93) 24: Προσδιορισμός κοινών κριτηρίων σύμφωνα με τα οποία θα πραγματοποιείται η ακύρωση, κατάργηση ή μείωση της διάρκειας ισχύος της ομοιόμορφης θεωρήσεως. •ΕΤΟΥΣ 1994 - SCΗ/Cοm - ex (94) 1 reν. 2: Μέτρα προσαρμογής με σκοπό την άρση των εμποδίων και περιορισμών στην κυκλοφορία στα σημεία οδικής διέλευσης που βρίσκονται στα εσωτερικά σύνορα. - SCΗ/Cοm - ex (94) 2: Χορήγηση ομοιόμορφων θεωρήσεων στα σύνορα. - SCΗ/Cοm - ex (94) 5: «Κοινός κατάλογος των Κρατών που υπόκεινται στο καθεστώς θεωρήσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις SCΗ/Cοm - ex (94) 24 reν, SCΗ/Cοm - ex (95) 1, SCΗ/Cοm - ex (95) 4, SCΗ/Cοm - ex (95) 15,2a reν, SCΗ/Cοm - ex (95) 22 reν, SCΗ/Cοm - ex (96) 14 reν, SCΗ/Cοm - ex (96) 24, SCΗ/Cοm - ex (97) 13 αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής και τις SCΗ/C (96) 16, SCΗ/C (96) 32, SCΗ/C (96) 40, SCΗ/C (96) 41, SCΗ/C (96) 42, SCΗ/C (96) 96, SCΗ/C (9η 9, SCΗ/C (9η 95 αποφάσεις της Κεντρικής Ομάδας. - SCΗ/Cοm - ex (94) 6: «Παραρτήματα 2,3,4,5 και 9 της Κοινής Προξενικής Εγκυκλίου», όπως τροποποιήθηκε με τις SCΗ/Cοm - ex (94) 24 reν, SCΗ/Cοm - ex (95) 1, SCΗ/Cοm - ex (95) 4, SCΗ/Cοm - ex (95) 15, 2a reν, 3CΗ/Cοm - ex (95) 22 reν, SCΗ/Cοm - ex (96) 14 reν, SCΗ/Cοm - ex (96) 24, SCΗ/Cοm - ex (9η 13 αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής και τις SCΗ/C (96) 16, SCΗ/C (96) 32, SCΗ/C (96) 40, SCΗ/C (96) 41, SCΗ/C (96) 42, SCΗ/C (96) 96, SCΗ/C (9η 9, SCΗ/C (97) 95 αποφάσεις της Κεντρικής Ομάδας. - SCΗ/Cοm - ex (94) 7: «Παράρτημα 14 της Κοινής Προξενικής Εγκυκλίου», όπως τροποποιήθηκε με τις SCΗ/Cοm - ex (94) 24 reν, SCΗ/Cοm - ex (95) 1, SCΗ/Cοm - ex (95) 4, SCΗ/Cοm - ex (95) 15,2a reν, SCΗ/Cοm - ex (95) 22 reν, SCΗ/Cοm - ex (96) 14 reν, SCΗ/Cοm - ex (96) 24, SCΗ/Cοm - ex (9η 13 αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής και τις SCΗ/C (96) 16, SCΗ/C (96) 32, SCΗ/C (96) 40, SCΗ/C (96) 41, SCΗ/C (96) 42, SCΗ/C (96) 96, SCΗ/C (97) 9, SCΗ/C (97) 95 αποφάσεις της Κεντρικής Ομάδας. - SCΗ/Cοm - ex (94) 11: Εφαρμογή του Τίτλου ΙΙ, κεφαλαίου 7 της ΣΕΣ. - SCΗ/Cοm - ex (94) 14: Έλεγχος καταλληλότητα (Α.V.) SΙS. - SCΗ/Cοm - ex (94) 15 reν: Εισαγωγή μιας αυτόματης διαδικασίας για τη διαβούλευση των κεντρικών αρχών που προβλέπονται από το άρθρο 17 παρ. 2 της ΣΕΣ. - SCΗ/Cοm - ex (94) 16 reν: Προμήθεια κοινών σφραγίδων εισόδου και εξόδου. - SCΗ/Cοm - ex (94) 17 reν. 4: Καθιέρωση και εφαρμογή του καθεστώτος Σένγκεν στα αεροδρόμια και τα δευτερεύοντα αεροδρόμια. - SCΗ/Cοm - ex (94) 18: Έγκριση των λογαριασμών για το 1993. SCΗ/Cοm - ex (94) 19: Έγκριση του αποθεματικού προϋπολογισμού 1995. - SCΗ/Cοm - ex (94) 20 reν: Πίνακας για το παράρτημα 12 της Κοινής Προξενικής Εγκυκλίου. - SCΗ/Cοm - ex (94) 25: Ανταλλαγές στατιστικών στοιχείων για τη χορήγηση θεωρήσεων. - SCΗ/Cοm - ex (94) 26: Προϋπολογισμός της Γ. Γραμματείας Schengen για το έτος 1995. - SCΗ/Cοm - ex (94) 27: Προϋπολογισμός της Γ. Γραμματείας Schengen για το έτος 1993. - SCΗ/Cοm - ex (94) 28 reν: Πιστοποιητικό κατά το άρθρο 75 για τη μεταφορά ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών. - SCΗ/Cοm - ex (94) 29 reν. 2: θέση σε ισχύ της ΣΕΣ της 19.6.1990. Έτος 1995 - SCΗ/Cοm - ex (95) ΡV 1 reν: Κοινή πολιτική θεωρήσεων. - SCΗ/Cοm - ex (95) 2: Υλοποίηση του δικτύου SΙRΕΝΕ φάση ΙΙ το συντομότερο δυνατό. - SCΗ/Cοm - ex (95) 3: Έγκριση νέων δαπανών - Προϋπολογισμός SΙS. - SCΗ/Cοm - ex (95) 6: Υλοποίηση της Μονάδας Διαχείρισης SΙS. - SCΗ/Cοm - ex (95) 7: Η Εκτελεστική Επιτροπή επικυρώνει την απόφαση να αναλάβει η Γ.Γ. Βenelux τη σύναψη της σύμβασης SΙRΕΝΕ φάση ΙΙ. - SCΗ/Cοm - ex (95) 8: Νομική προσωπικότητα της Γ.Γ. Βenelux ως αναθέτουσας αρχής για τη φάση ΙΙ του δικτύου SΙRΕΝΕ. - SCΗ/Cοm - ex (95) 9: Η σύσταση της κατάλληλης δομής για τη σύναψη της σύμβασης SΙRΕΝΕ φάση ΙΙ όπως προσδιορίζεται στο εγγ. SCΗ/ΟR-SΙS (95) 38,6 reν. που επισυνάπτεται στο παράρτημα. - SCΗ/Cοm - ex (95) 10: Οι προβλέψεις προϋπολογισμού 1995 για την υλοποίηση του δικτύου SΙRΕΝ Ε φάση 11. - SCΗ/Cοm - ex (95) 11: Προϋπολογισμός λειτουργίας του C.SΙS για το 1996. - SCΗ/Cοm - ex (95) 12: Έγκριση του απολογισμού διαχείρισης που παραδόθηκε από τη Γαλλία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού εγκατάστασης και λειτουργίας του C.SΙS στο Στρασβούργο για το 1994. - SCΗ/Cοm - ex (95) 13: Εντολή στην Κεντρική Ομάδα, να εκδόσει τροποποιήσεις στα παραρτήματα της Κοινής Προξενικής Εγκυκλίου, του Κοινού Εγχειριδίου και του Εγχειριδίου SΙRΕΝΕ, στο μέτρο που οι τροποποιήσεις αυτές αφορούν μόνο τροποποιήσεις που σχετίζονται με την εθνική νομική κατάσταση. - SCΗ/Cοm - ex (95) 14: Σειρά διαδοχής στη προεδρία. - SCΗ/Cοm - ex (95) 20 reν 2: Διαδικασίες εφαρμογής του άρθρου 2 παρ. 2 της ΣΕΣ. - SCΗ/Cοm - ex (95) 21: Ταχεία ανταλλαγή μεταξύ των κρατών Σένγκεν στατιστικών στοιχείων και συγκεκριμένων δεικτών για τυχόν δυσλειτουργίες στα εξωτερικά σύνορα - SCΗ/Cοm - ex (95) 23 reν: Προϋπολογισμός δαπανών τη Γ. Γραμματείας της Βenelux δια τη διαχείριση της ΣΕΣ για το έτος 1996. - SCΗ/Cοm - ex (95) 24: Έγκριση των δαπανών Σένγκεν 1994. - SCΗ/Cοm - ex (95) 25: Προβλέψεις προϋπολογισμού 1996 για το δίκτυο SΙRΕΝΕ φάση ΙΙ. - SCΗ/Cοm - ex (95) 26: Προϋπολογισμός δαπανών της ΜΔ και συνεισφορά κάθε Μέρους. SCΗ/Cοm - ex (95) 27: Ενσωμάτωση στην Κοινή Προξενική Εγκύκλιο του Πίνακα εκπροσώπησης στον τομέα χορήγησης θεωρήσεων Σένγκεν στα τρίτα Κράτη όπου δεν εκπροσωπούνται όλα τα κράτη Σένγκεν όπως τροποποιήθηκε με την SCΗ/Cοm - ex (96) 13 reν ομοία απόφαση. Έτος 1996 - SCΗ/Cοm - ex (96) 2 reν: Διαδικασία για λήψη αποφάσεων επείγοντος χαρακτήρα. - SCΗ/Cοm - ex (96) 3: Εκχώρηση καθεστώτος παρατηρητού στη Δανία, Φινλανδία και Σουηδία. SCΗ/Cοm - ex (96) 4: Πρόσκληση της Ισλανδίας και Νορβηγίας να παρακολουθούν ως παρατηρητές από 1.5.1996 τις συνεδριάσεις της ΣΕΣ. - SCΗ/Cοm - ex (96) 5: Κατανομή των δαπανών της ΜΔ του SΙS μέχρι τα τέλη 1997. - SCΗ/Cοm - ex (96) 6 reν: Επιτροπή διαιτησίας - Κλείδα κατανομής των δαπανών για τη ΜΔ του SΙS για τα έτη 1996,1997. - SCΗ/Cοm - ex (96) 10 reν: Επιτροπές επίσκεψης στα εξωτερικά σύνορα. - SCΗ/Cοm - ex (96) 11 cοrr: Διατήρηση της ευθύνης για το χειρισμό εξέτασης παροχής ασύλου από τα κράτη Σένγκεν. SCΗ/Cοm - ex (96) 12: Κατανομή του κόστους της Μονάδας Διαχείρισης (ΜΔ) του SΙS σύμφωνα με την προτεινόμενη από την επιτροπή διαιτησίας κλείδα, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. SCΗ/Cοm - ex (96) 13 reν: Χορήγηση θεωρήσεων Σένγκεν σε σχέση με το άρθρο 30.1 σημείο της ΣΕΣ. - SCΗ/Cοm - ex (96) 15 CΟRR: Τροποποίηση του διοικητικού και οικονομικού κανονισμού που περιλαμβάνεται στην απόδοση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 14.12.1993. - SCΗ/Cοm - ex (96) 16 reν.2: Καθορισμός προϋπολογισμού για το έτος 1997 αναφορικά με τις δαπάνες της Γ. Γραμματείας Βenelux. - SCΗ/Cοm - ex (96) 19 2e reν: Αυστριακή Προεδρία δευτέρου εξαμήνου 1997. - SCΗ/Cοm - ex (96) 25: Απαντητικές προθεσμίες κατά το άρθρο 38. - SCΗ/Cοm - ex (96) 26 reν. 2: Τροποποίηση προϋπολογισμού για δαπάνες 1997 της Γ. Γραμματείας Βenelux. - SCΗ/Cοm - ex (96) 27: Χορήγηση θεωρήσεων στα σύνορα σε ναυτικούς σε διέλευση. - SCΗ/Cοm - ex (96) 28: Κανονισμός για τη διαδικασία προσλήψεως του διοικητικού και οικονομικού Δ/ντού και του Λογιστή. Έτος 1997 - SCΗ/Cοm - ex (97) 1: Δαπάνες Κοινής Αρχής Ελέγχου στον Προϋπολογισμό Schengen. - SCΗ/Cοm - ex (97) 2 reν 2: Κατακύρωση της προκαταρκτικής μελέτης του SΙS. - SCΗ/Cοm - ex (97) 3: Επιτροπή επίσκεψης στα εξωτερικά σύνορα των βορείων και σκανδιναβικών χωρών. SCΗ/Cοm - ex (97) 4: Επιμερισμός της ευθύνης για τους συζύγους ή τα μέλη της οικογενείας. SCΗ/Cοm - ex (97) 5 reν. Φόρτωση δεδομένων της Ιταλίας, της Ελλάδας και της Αυστρίας. - SCΗ/Cοm - ex (97) 6, reν 2: Εγχειρίδιο Σένγκεν για την αστυνομική συνεργασία σε θέματα δημόσιας τάξης και ασφάλειας. - SCΗ/Cοm - ex (97) 8: Καθεστώς διαδοχής των προεδριών Σένγκεν. - SCΗ/Cοm - ex (97) 10: Συμπληρωματικός προϋπολογισμός σε σχέση με τον προϋπολογισμό λειτουργίας του C.SΙS. - SCΗ/Cοm - ex (97) 11: Νέες δαπάνες στον προϋπολογισμό εγκατάστασης του C.SΙS. - SCΗ/Cοm - ex (97) 12: Ο Προϋπολογισμός δαπανών της Μονάδας Διαχείρισης (ΜΔ) ορίζεται για το 1997. - SCΗ/Cοm - ex (97) 15: Δαπάνες Κοινής Αρχής Ελέγχου στον Προϋπολογισμό Schengen. - SCΗ/Cοm - ex (97) 28 reν 4: Εφαρμογή της Σύμβασης Εφαρμογής Schengen στην Αυστρία. - SCΗ/Cοm - ex (97) 34 reν: Κοινή δράση για άδειες διαμονής ενιαίου τύπου.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2514/1997 (Α 140) με το οποίο κυρώθηκαν οι συμφωνίες SCΗΕΝGΕΝ σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2514/1997 (Α 140) κατ εφαρμογή του οποίου δίνεται εξουσιοδότηση έγκρισης με κοινή Πράξη των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών των Πρωτοκόλλων - Πρακτικών που καταρτίζονται από τις ομάδες εργασίας, οι οποίες προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις της Σύμβασης Εφαρμογής της Συμφωνίας SCΗΕΝGΕΝ καθώς και από την Εκτελεστική Επιτροπή του άρθρου 131 αυτής.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 131 της Συμβάσεως Εφαρμογής SCΗΕΝGΕΝ «Περί συγκροτήσεως εκτελεστικής Επιτροπής και το άρθρο 132 παρ. 2 σύμφωνα με το οποίο εξουσιοδοτείται η Εκτελεστική Επιτροπή να προβαίνει στην έκδοση Αποφάσεων.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154) και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2469/1996 (Α 32) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτών των αποφάσεων δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Τις διατάξεις της 1107147/1239/0006Α απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β 922),
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1998-01-26 Έγκριση Αποφάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής SCΗΕΝGΕΝ
Τροποποίηση Τύπος
A/1998/18