Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 10ης Συνόδου της Μόνιμης Ελληνοβουλγαρικής Υποεπιτροπής Μεταφορών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολό του το Πρωτόκολλο της 10ης Συνόδου της Μόνιμης Ελληνο-βουλγαρικής υποεπιτροπής μεταφορών που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 11-12 Ιουνίου 1998 του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:
  • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία