Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 7ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο - ουγγρικής Επιτροπής επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας. (Βουδαπέστη, 28.5.1997).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολο του το Πρωτόκολλο της 7ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο - ουγγρικής Επιτροπής επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας που υπογράφηκε στη Βουδαπέστη στις 28.5.1997 και του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:
  • Της Συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Ουγγαρίας η οποία υπογράφηκε στη Βουδαπέστη στις 8.10.1979 και κυρώθηκε με τον υπαριθμ. 1148/1981 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ αριθ. 116 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τεύχος Ατης 5 Μαΐου 1981.
  • Του περιεχομένου του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1981/1148 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1148 1981
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία