ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/Φ.0544/4/ΑΣ834/Μ.4751

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-03-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-03-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-03-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση Συμφωνίας παράτασης εκτελέσεως Ελληνο - Αιγυπτιακής Συμφωνίας αποζημιώσεων της 26.9.1966.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχει τη Συμφωνία που συνάφθηκε στο Κάϊρο στις 26.5.1997 διατ ης ανταλλαγής επιστολών μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου γιατ ην παράταση της εκτελέσεως της Συμφωνίας αποζημιώσεων της 26.9.1966, των οποίων το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην Ελληνική έχει ως εξής:
  • Του άρθρου 7 της Συμφωνίας για την αποζημίωση των ελληνικών συμφερόντων που υπογράφηκε στο Κάϊρο στις 26.9.1966 μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου και κυρώθηκε με τον υπ’ αριθμ. 22/1967 Α.Ν. που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 98/1967 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τεύχος Α΄, 2) της παρ. 3β των συμφωνημένων Πρακτικών που υπογράφηκαν στην Αθήνα στις 23 Μαΐου 1986 και κυρώθηκαν με τον υπ’ αριθμ. 1704/1987 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 87 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τεύχος Α΄της 9.6.1987, 3) το περιεχόμενο των υπό έγκριση δύο επιστολών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1987/1704 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1704 1987
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/22 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/22 1967
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία