ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/Φ.0544/4/ΑΣ/309/Μ.4713

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-02-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-02-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-01-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση του Πρακτικού της 4ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο -Μαροκινής Επιτροπής οικονομικής και τεχνητής συνεργασίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολό του το Πρακτικό της 4ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο -Μαροκινής Επιτροπής, οικονομικής και τεχνικής συνεργασίας που υπογράφηκε στο Ραμπάτ στις 15.4.1997 το κείμενο του οποίου σε πρωτότυπο στη Γαλλική γλώσσα και σε μετάφραση στην Ελληνική έχει ως εξής:
  • Του άρθρου 6 της Συμφωνίας οικονομικής επιστημονικής, μορφωτικής και τεχνικής συνεργασίας Ελλάδος - Μαρόκου που υπογράφηκε στο Ραμπάτ στις 24.10.1975 και κυρώθηκε με τον υπ’ αριθ. 884/1979 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 61 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τεύχος Α’ της 24ης Μαρτίου 1979, με την οποία συνιστάται Μικτή Επιτροπή, που μεριμνά για την καλή εφαρμογή της Συμφωνίας και για την προώθηση της συνεργασίας,
  • Του δευτέρου άρθρου του υπ’ αριθ. 884/1997 Νόμου δια του οποίου τα Πρακτικά της Μικτής Επιτροπής εγκρίνονται με Κοινή Πράξη των αρμοδίων Υπουργών,
  • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Πρακτικού,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1979/884 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/884 1979
ΝΟΜΟΣ 1997/884 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/884 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία