ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/1/03.07.1998

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-07-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-07-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-06-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Υπαγωγή των επιχειρήσεων παραγωγής εκρηκτικών υλών στις διατάξεις χρηματοδότησης της βιοτεχνίας από το “ειδικό κεφάλαιο” της απόφ. ΝΕ 197/11/78. (Συνεδρίαση 613/18.5.98, θέμα 32) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνεται η υπαγωγή των επιχειρήσεων παραγωγής εκρηκτικών υλών στις διατάξεις που διέπουν τη χρηματοδότηση της βιοτεχνίας από το “ειδικό κεφάλαιο” της απόφ. ΝΕ 197/11/3.4.78, όπως ισχύει. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
  • τις διατάξεις της απόφ. ΝΕ 197/11/3.4.78 “ειδικά μέτρα χρηματοδότησης της βιοτεχνίας” όπως ισχύει,
  • την απόφ. ΥΔΣ 301/1/8.8.78, όπως ισχύει,
  • την ΠΔ/ΤΕ 1990/11.10.91, όπως ισχύει,
  • το από 23.3.98 (ΑΠ 18794) έγγραφο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς και το διαβιβαζόμενο με αυτό αίτημα ενδιαφερόμενης επιχείρησης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1991/1990 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1990 1991
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία