ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/1/12.02.1998

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-02-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-02-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-01-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πράξη Διοικητή αριθ. 2429/23.1.98 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Συμπλήρωση της ΠΔ/ΤΕ 2416/28.7.97, σχετικά με καταθέσεις κατοίκων σε συνάλλαγμα σε πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Να τροποποιήσει και συμπληρώσει την ΠΔ/ΤΕ 2416/28.7.97, ως εξής: Επιτρέπεται στα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα να καταθέτουν στην Τράπεζα της Ελλάδος το προϊόν καταθέσεων σε συνάλλαγμα που αποδέχονται και διαχειρίζονται ελεύθερα στα πλαίσια της ΠΔ/ΤΕ 2416/28.7.97, καθώς και συναλλαγματικά τους διαθέσιμα που προέρχονται από οποιαδήποτε άλλη πηγή, με όρους που θα καθορίζονται εκάστοτε από την Τράπεζα της Ελλάδος. Εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Συναλλάγματος της Τράπεζας της Ελλάδος να καθορίζει τα της εφαρμογής της παρούσης Πράξης. Κατά τα λοιπά οι διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2416/28.7.97 παραμένουν αμετάβλητες. Από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται δαπάνησε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 «όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις»,
  • την ΠΔ/ΤΕ 2416/28.7.97 «καταθέσεις κατοίκων σε συνάλλαγμα σε πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα»,
  • το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν. 2548/97,
  • τις τρέχουσες νομισματοπιστωτικές συνθήκες,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1997/2416 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/2416 1997
ΝΟΜΟΣ 1982/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1266 1982
Ρυθμίσεις για την Τράπεζα της Ελλάδος. 1997/2548 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία