ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/3/29.10.1998

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-10-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-10-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-10-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Στο ΦΕΚ 223/Α/30.9.1998, όπου δημοσιεύτηκε το Π.Δ. 332/98, στο άρθρο μόνο, παρ. 3, εδάφιο α, σειρά 7 διορθώνεται το εσφαλμένο «...κλησιαστικής, πρωτοβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης...» στο ορθό «...κλησιαστικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης...». (Από το Υπουργείο Εθν. Παιδείας και Θρησκ/των) ---------Φ--------(8) Στο Π.Δ. 341/24.9.1998 «Κατανομή των οργανικών θέσεων προέδρων εφετών και εισαγγελέων εφετών των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων της χώρας» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 228/Α΄/76.10.1998 γίνεται η παρακάτω διόρθωση: Αντί της εσφαλμένης ημερομηνίας «24 Αυγούστου 1998» τίθεται η ορθή «24 Σεπτεμβρίου 1998». (Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης)
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1998-10-29
Τροποποίηση Τύπος
A/1998/241
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία