ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/Φ.0544/2ΑΣ630/Μ.5023

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-12-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-12-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-11-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση του Πρακτικού της Προπαρασκευαστικής Επιτροπής της 7ης Μικτής Διϋπουργικής Συνόδου Ελλάδος - Μεγάλης Σοσιαλιστικής Λαϊκής Λυβικής Αραβικής Τζαμαχιρίας» Αθήνα, 25.6.1999.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολό του το Πρακτικό της Προπαρασκευαστικής Επιτροπής της 7ης Μικτής Διϋπουργικής Συνόδου Ελλάδος - Μεγάλης Σοσιαλιστικής Λαϊκής Λιβυκής Αραβικής Τζαμαχιρίας που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 25.6.1999 της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην Ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:
  • Τις διατάξεις των Συμφωνημένων Πρακτικών που υπεγράφησαν στις 21.9.1998 στην Τρίπολη της Λιβύης μεταξύ του Υφυπουργού Εξωτερικών της Ελλάδος και του Γενικού Γραμματέα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γενικής Λαϊκής Επιτροπής Εξωτερικής διασύνδεσης και Διεθνούς Συνεργασίας της Μεγάλης Σοσιαλιστικής Λαϊκής Λιβυκής Αραβικής Τζαμαχιρίας, και εγκρίθηκαν με την από 1 Απριλίου 1999 Υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκαν στο υπ’ αριθ. 85 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τ. Α΄/26 Απριλίου 1999.
  • Τις διατάξεις του Νόμου 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/τ.Α΄/1985).
  • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Πρακτικού της Προπαρασκευαστικής Επιτροπής της 7ης Μικτής Διϋπουργικής Συνόδου Ελλάδος - Μεγάλης Σοσιαλιστικής Λαϊκής Λιβυκής Αραβικής Τζαμαχιρίας που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 25.6.1999,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία