ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/Φ.0544/2/ΑΣ298/Μ.4977

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-11-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-11-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-10-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση Πρωτοκόλλου της 2ης Συνόδου της Μικτής Διϋπουργικής Επιτροπής οικονομικής, βιομηχανικής, επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας Ελλάδος - Αρμενίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολό του το Πρωτόκολλο της 2ης Συνόδου της Μικτής Διϋπουργικής Επιτροπής οικονομικής, βιομηχανικής, επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας Ελλάδος - Αρμενίας που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 16.3.1999 της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην Ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:
  • Της Συμφωνίας οικονομικής, βιομηχανικής και τεχνολογικής συνεργασίας Ελλάδος - Αρμενίας η οποία υπογράφηκε στην Αθήνα την 20 Ιανουαρίου 1992 και κυρώθηκε με τον υπ’ αριθ. 2125/1993 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 45 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τεύχος Α΄ της 31 Μαρτίου 1993 και τέθηκε σε ισχύ την 1.10.1994 δια της οποίας συνιστάται Μικτή Επιτροπή συνεργασίας.
  • Του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου της Μικτής Διϋπουργικής Ελληνο-Αρμενικής Επιτροπής οικονομικής βιομηχανικής επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας,