Έγκριση Μνημονίου μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για την ίδρυση Επιτροπής οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολό του το Μνημόνιο μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Η.Π.Α. για την ίδρυση Επιτροπής οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 17 Ιανουαρίου 1998 του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:
  • Της Συμφωνίας οικονομικής επιστημονικής, τεχνολογικής, εκπαιδευτικής και μορφωτικής συνεργασίας μεταξύ της χώρας μας και των Η.Π.Α. η οποία υπεγράφη στην Αθήνα στις 22.4.1980 και κυρώθηκε με τον υπ’ αριθ. 1982/1991 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 188 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τεύχος Α΄ της 10.12.1991.
  • Του άρθρου 16 παραγρ. 3, 22 παραγρ. του Νόμου 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α).
  • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Μνημονίου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1991/1982 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1982 1991
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία