ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/Φ.0544/4/ΑΣ466/Μ.4989

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-11-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-11-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-09-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση του πρακτικού της 6ης Διευρυμένης Συνόδου της Μικτής Ελληνο - Τυνησιακής Διϋπουργικής Επιτροπής. Τύνις, 28 Απριλίου 1999.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολό του το Πρακτικό της 6ης Διευρυμένης Συνόδου της Μικτής Ελληνο - Τυνησιακής Διϋπουργικής Επιτροπής που υπογράφηκε στην Τύνιδα στις 28 Απριλίου 1999 το κείμενο του οποίου σε πρωτότυπο στη γαλλική γλώσσα και σε μετάφραση στην Ελληνική έχει ως εξής:
  • Τις διατάξεις του άρθρου 6 της Γενικής Συμφωνίας Οικονομικής μορφωτικής και τεχνικής συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τυνησιακής Δημοκρατίας που υπογράφηκε στην Τύνιδα στις 27.4.1976 και κυρώθηκε με τον υπ’ αριθ. 639/1977 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 197 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τεύχος Α~ της 15ης Ιουλίου 1977, βάσει της οποίας συνιστάται Μικτή Επιτροπή με σκοπό να μεριμνήσει για την καλή εφαρμογή της Συμφωνίας και για την προώθηση της συνεργασίας στους αναφερομένους τομείας.
  • Του δευτέρου άρθρου του υπ’ αριθ. 639/1977 Νόμου βάσει του οποίου τα Πρωτόκολλα Πρακτικά της Μικτής Επιτροπής εγκρίνονται με Κοινή Πράξη των αρμοδίων Υπουργών.
  • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Πρακτικού,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/639 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/639 1977
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία