«Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Ρουμανικής Επιτροπής Οδικών Μεταφορών».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολό του, το Πρωτόκολλο της Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Ρουμανικής Επιτροπής οδικών μεταφορών, που υπογράφηκε στο Βουκουρέστι στις 3.12.1998 του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:
  • το περιεχόμενο του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία