Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Συνόδου της Μικτής Ελληνο-γουγκοσλαβικής Επιτροπής επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας». Βελιγράδι 4.6.1998.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολό του το Πρωτόκολλο της Συνόδου της Μικτής Ελληνο-γιουγκοσλαβικής Επιτροπής επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας που υπογράφηκε στο Βελιγράδι στις 4 Ιουνίου 1998, του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην Ελληνική έχει ως εξής:
  • Της Συμφωνίας ανταλλαγής επιστημόνων και ερευνητών μεταξύ της Ελλάδος και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας που υπογράφηκε στο Βελιγράδι στις 17 Απριλίου 1976 και κυρώθηκε με τον υπ’ αριθ. 558/1977 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 77 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τεύχος Α~ της 12 Μαρτίου 1977.
  • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/558 1977
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία