Έγκριση του Συμφωνημένου Πρακτικού της Δεύτερης Συνόδου της Μικτής Πολιτιστικής Επιτροπής μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Κορέας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  1.Τα δύο Μέρη θα ανταλλάξουν έως τρεις αντιπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας για περίοδο έως δέκα ημερών, κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Προγράμματος, με σκοπό την ενθάρρυνση της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών στον τομέα αυτό. Οι λεπτομέρειες θα αποφασιστούν μέσω απευθείας διαβουλεύσεων μεταξύ των σχετικών υπουργείων των δύο χωρών.
Άρθρο 2 "1.Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν την πρόσκληση έως δύο φοιτητών κάθε έτος για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα για μια περίοδο δώδεκα μηνών, σύμφωνα με το κυβερνητικό πρόγραμμα υποτροφιών, κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Προγράμματος. Οι διαδικασίες κ [...]"
2.  
  Κάθε Μέρος θα ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και ιδρύματα, κυβερνητικά και ιδιωτικά, να προσφέρουν υποτροφίες και να διευκολύνουν τις σπουδές προς όφελος των φοιτητών του άλλου Μέρους
3.  
  Κάθε Μέρος θα ενθαρρύνει τους φοιτητές να σπουδάσουν στη χώρα του άλλου Μέρους με δικά τους έξοδα και θα διευκολύνουν τις σπουδές και την έρευνά τους
4.  
  Τα δύο Μέρη θα ανταλλάσσουν πληροφορίες και έγγραφα για να διευκολύνουν τις αρμόδιες αρχές τους για την αναγνώριση και ισοτιμία πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, διπλωμάτων, πτυχίων και ακαδημαϊκών τίτλων, σύμφωνα με τη νομοθεσία κάθε χώρας
5.  
  Η Ελληνική πλευρά θα χορηγεί κάθε έτος σε έναν Κορεάτη φοιτητή μια (1) υποτροφία για να συμμετάσχει σε θερινό πρόγραμμα ενός μηνός για την Ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό
Άρθρο 3
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν τις απευθείας επαφές και την ακαδημαϊκή συνεργασία σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος μεταξύ πανεπιστημίων και αντίστοιχων ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης στις αντίστοιχες χώρες τους, σύμφωνα, όπου αρμόζει, με τις συμφωνίες που συνάπτονται απευθείας μεταξύ των ενδιαφερομένων ιδρυμάτων
2.  
  Τα δύο Μέρη θα προάγουν την ανταλλαγή καθηγητών και ερευνητών στους διάφορους τομείς εκπαίδευσης και θα τους ενθαρρύνουν να αναλάβουν κοινά ακαδημαϊκά προγράμματα στους τομείς έρευνας, δημοσιεύσεων και διδασκαλίας
3.  
  Τα δύο Μέρη θα ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες τάσεις τους στην ανώτατη εκπαίδευση, και θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή βιβλίων και άλλων δημοσιεύσεων σχετικά με την εκπαίδευση
Άρθρο 4
1.  
  Τα δύο Μέρη θα διευκολύνουν την ανταλλαγή ομιλητών στην αντίστοιχη γλωσσική λογοτεχνία και πολιτισμό εντός του πλαισίου απευθείας συμφωνιών μεταξύ των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης
2.  
  Τα δύο Μέρη θα ανταλλάσσουν έως δύο μέλη διδακτικού προσωπικού των πανεπιστημίων τους για μια περίοδο έως δέκα πέντε ημερών κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Προγράμματος, για να έχουν επαφές με τους συναδέλφους τους και για να αναπτύξουν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος ή να συμμετάσχουν σε επιστημονικές εκδηλώσεις. Τα Μέρη αναγνώρισαν την ανάγκη προκαταρκτικών επαφών μεταξύ των επισκεπτών μελών του προσωπικού και των ισοτίμων τους στην χώρα υποδοχής. ΙΙ. Βιβλιοθήκες.
Άρθρο 5
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ της Ελληνικής Εθνικής Βιβλιοθήκης και της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Κορέας, και την ανταλλαγή πληροφοριών, βιβλίων, διαφόρων δημοσιεύσεων και ερευνητικού υλικού, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα κάθε βιβλιοθήκης
2.  
  Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Προγράμματος, τα δύο Μέρη θα ανταλλάξουν έναν βιβλιοθηκάριο για μια περίοδο έως δέκα πέντε ημερών για να ενημερωθεί σε θέματα οργάνωσης βιβλιοθήκης. ΙΙΙ. Πολιτισμός και Τέχνη Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Προγράμματος.
Άρθρο 6
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία των σχετικών ιδρυμάτων και του προσωπικού στους τομείς καλών τεχνών, μουσικής, θεάτρου, κινηματογράφου, παραδοσιακών χορών, πολιτιστικής περιουσίας και σε άλλους πολιτιστικούς τομείς. Για το σκοπό αυτό, τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή τριών-τεσσάρων ειδικών σε διάφορους τομείς πολιτισμού (λογοτεχνία, καλές τέχνες, μουσική, λαογραφία κλπ.) για μια σύντομη επίσκεψη έως δέκα ημερών ο καθένας για να ανταλλάξουν πληροφορίες και εμπειρίες σε θέματα της ειδικότητάς τους.
2.  
  Τα δύο Μέρη θα ενημερώνουν το ένα το άλλο για τις διεθνείς πολιτιστικές εκδηλώσεις και θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των επαγγελματικών και ερασιτεχνικών καλλιτεχνικών ομάδων τους
3.  
  Τα δύο Μέρη θα εξετάσουν την δυνατότητα ανταλλαγής μιας έκθεσης σύγχρονης πλαστικής ή λαογραφίας, το αντικείμενο της οποίας θα ανακοινώνεται στο άλλο Μέρος μέσω της διπλωματικής οδού
Άρθρο 7
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ανταλλάσσουν πληροφοριακά δελτία και δημοσιεύσεις στον τομέα της αρχαιολογίας μέσω των αρμοδίων αρχών των δύο χωρών
2.  
  Τα δύο Μέρη θα μελετήσουν την δυνατότητα προαγωγής της έκθεσης εθνικών θησαυρών μεταξύ του Ελληνικού Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και του Εθνικού Μουσείου της Κορέας κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Προγράμματος
Άρθρο 8
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν την απευθείας συνεργασία μεταξύ των εκδοτών και βιβλιοπωλών των δύο χωρών, και θα ενθαρρύνουν το ένα το άλλο να συμμετάσχουν σε διεθνείς εκθέσεις βιβλίου που θα διεξαχθούν στις δύο χώρες
2.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν την απ ευθείας συνεργασία μεταξύ των ενώσεων συγγραφέων. ΙV. Αθλητισμός και Νεολαία.
Άρθρο 9
1.  
  Τα δύο Μέρη ως χώρες διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων θα προάγουν τη συνεργασία τους στους τομείς αυτούς, ανταλλάσσοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν το Ολυμπιακό Κίνημα
2.  
  Η Κορεατική πλευρά θα συνεργαστεί θετικά με την Ελληνική πλευρά, τη χώρα διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα το 2004, έτσι ώστε η Ελληνική πλευρά να αποκτήσει την εμπειρία των επιτυχημένων Ολυμπιακών Αγώνων του 1988 στη Σεούλ
Άρθρο 10
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν αμοιβαία τη συνεργασία μεταξύ του αθλητικού προσωπικού και των αθλητικών ομάδων αντίστοιχα. Για το σκοπό αυτό, τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν αμοιβαία την πρόσκληση ειδικών για την ανταλλαγή εμπειριών και για τη συμμετοχή σε αθλητικές διασκέψεις.
2.  
  Κάθε Μέρος θα προσκαλεί το άλλο Μέρος σε διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις νέων που θα διεξάγονται στη δική του χώρα. Οι λεπτομέρειες θα συμφωνούνται από τις ενδιαφερόμενες αρχές.
Άρθρο 11
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή κυβερνητικών αξιωματούχων που είναι υπεύθυνοι για τις πολιτικές των νέων, για την ανταλλαγή πληροφοριών καθώς και τη διερεύνηση πιθανών τομέων συνεργασίας σε δραστηριότητες για τους νέους
2.  
  Τα δύο Μέρη έχουν τη γνώμη ότι η ανταλλαγή νέων είναι απαραίτητο για την προώθηση αμοιβαίας κατανόησης των αντίστοιχων πολιτισμών και κοινωνιών, και θα επιδιώξουν να ενθαρρύνουν την ανταλλαγή αντιπροσωπειών νέων
3.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών και εγγράφων, καθώς και τη συνεργασία μεταξύ των ενώσεων νέων των δύο χωρών. V. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
Άρθρο 12
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν την απευθείας συνεργασία μεταξύ των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών των δύο χωρών, καθώς και μεταξύ των επίσημων ειδησεογραφικών πρακτορείων, για την ανταλλαγή ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων και πληροφοριών σχετικά με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης
2.  
  Η Κορεατική πλευρά θα μελετήσει την πιθανότητα πρόσκλησης του Ελληνικού προσωπικού από τα σχετικά ιδρύματα κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Προγράμματος. VΙ. Διάφορα.
Άρθρο 13
1.  
  Όλες οι διατάξεις και δραστηριότητες που ορίζει το παρόν Πρόγραμμα θα εκτελεστούν μέσω της διπλωματικής οδού και σύμφωνα με τους κανόνες και τους κανονισμούς της χώρας υποδοχής
2.  
  Το παρόν Πρόγραμμα δεν αποκλείει άλλες ανταλλαγές και εκδηλώσεις που θα συμφωνήσουν τα δύο Μέρη. Τα δύο Μέρη θα συμβουλεύονται το ένα το άλλο μέσω της διπλωματικής οδού.
Άρθρο 14 "Το παρόν Πρόγραμμα θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία υπογραφής του και θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2001, οπότε θα παραταθεί αυτόματα, αν συμφωνήσουν σχετικά τα Μέρη, έως ότου υπογραφεί το νέο Πρόγραμμα στην Αθήνα. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)VΙΙ. Γ [...]"
1.  
  Οι ίδιοι οι υπότροφοι θα επιβαρύνονται για τη μεταφορά τους από και προς τις δύο χώρες Ο τρόπος κάλυψης του κόστους μεταφοράς των εκθέσεων εντός της επικράτειας της χώρας υποδοχής, σε περίπτωση που θα διοργανωθούν σε περισσότερες από μια πόλεις, θα ρυθμίζεται με ειδική συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων ιδρυμάτων των δύο χωρών.
2.  
  Όλα τα υπόλοιπα έξοδα θα καλύπτονται από τους διοργανωτές των θερινών προγραμμάτων σπουδών / σεμιναρίων στην χώρα υποδοχής. - 22.000 δραχμές ημερησίως για διαμονή σε ξενοδοχείο και επίδομα - έξοδα ταξιδίου εντός της Ελληνικής επικράτειας αν προκύπτουν από το πρόγραμμα παραμονής - το κόστος της επίσκεψης μίας ή δύο (1-2) ημερών σε αρχαιολογικούς ή ιστορικούς τόπους. Γενικές Διατάξεις για τον Πολιτισμό.
 1. Ανταλλαγή Ατόμων Τα άτομα που θα ανταλλαγούν εντός των διατάξεων του παρόντος Προγράμματος θα προτείνονται από το αποστέλλον Μέρος, που θα ενημερώνει το Μέρος υποδοχής για τις προτάσεις αυτές τρεις (3) μήνες πριν την προτεινόμενη ημερομηνία αναχώρησης.
 2. Το αποστέλλον Μέρος θα παρέχει επίσης στο Μέρος υποδοχής όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα, καθώς και το προτεινόμενο πρόγραμμα εργασίας, τη διάρκεια της παραμονής και άλλες πληροφορίες που μπορεί να είναι χρήσιμες.
 3. Το Μέρος υποδοχής θα ενημερώνει το αποστέλλον Μέρος για την απόφασή του, τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την προτεινόμενη ημερομηνία αναχώρησης.
 4. Κατά την παραλαβή της συγκατάθεσης του Μέρους υποδοχής, το αποστέλλον Μέρος θα γνωστοποιεί την ακριβή ημερομηνία αναχώρησης, τουλάχιστον 15 ημέρες πριν.
 5. Οι επισκέπτες που ανταλλάσσονται εντός του παρόντος Προγράμματος στον τομέα της πολιτιστικής συνεργασίας θα πρέπει να έχουν καλή γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής, ή της Αγγλικής ή της Γαλλικής.
 6. Ανταλλαγή Εκθέσεων Το αποστέλλον Μέρος θα ενημερώνει το Μέρος υποδοχής τουλάχιστον 12 μήνες πριν, σχετικά με τις ημερομηνίες και το θέμα της έκθεσης που προετοιμάζεται.
 7. Για να γίνουν οι κατάλληλες ετοιμασίες για την έκθεση, το αποστέλλον Μέρος θα δίνει τις απαραίτητες τεχνικές πληροφορίες για την προτεινόμενη έκθεση, καθώς και υλικά που είναι απαραίτητα για την εκτύπωση του καταλόγου (εισαγωγή, κατάλογος αντικειμένων, φωτογραφίες κλπ.) τουλάχιστον 3 μήνες πριν την έναρξη.
 8. Τα εκθέματα θα φθάνουν στον τόπο προορισμού τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την έναρξη.
 9. Χ. Οικονομικές Διατάξεις για τον Πολιτισμό.
3.  
  Η Κορεατική πλευρά θα παρέχει - μηνιαίο επίδομα 600.000 wοn για μεταπτυχιακούς φοιτητές ή ερευνητές από την ημερομηνία εγγραφής στο ΝΙΙΕD (Εθνικό Ίδρυμα για τη Διεθνή Εκπαιδευτική Ανάπτυξη του Υπουργείου Παιδείας) - εφάπαξ ποσό 200.000 wοn κατά την άφιξη για την εγκατάσταση - απαλλαγή από δίδακτρα - ιατρική ασφάλιση. Σε περίπτωση ζημίας, το Μέρος υποδοχής θα παρέχει δωρεάν στο αποστέλλον Μέρος πλήρη έγγραφα που αφορούν την αιτία της ζημίας, για να διευκολυνθεί το αποστέλλον Μέρος να ζητήσει αποζημίωση από την Ασφαλιστική Εταιρεία. Το Μέρος υποδοχής δεν είναι εξουσιοδοτημένο να αποκαταστήσει τα εκθέματα που υπέστησαν ζημία στην αρχική τους κατάσταση χωρίς τη συγκατάθεση του αποστέλλοντος Μέρους.
 1. Θερινά Προγράμματα Σπουδών
4.  
  Οι δαπάνες που συνδέονται με την επίσκεψη επιτρόπου και, όταν αυτό είναι απαραίτητο, ατόμων η παρουσία των οποίων απαιτείται για την εγκατάσταση και αποσυναρμολόγηση της έκθεσης θα ρυθμίζονται σύμφωνα με τις οικονομικές διατάξεις του παρόντος Προγράμματος. Όσον αφορά τους μεταπτυχιακούς υποτρόφους, η γνώση της Ελληνικής γλώσσας είναι απαραίτητη καθώς και η αποδοχή τους σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
 1. Ανταλλαγή Υποτροφιών
 2. Το Μέρος υποδοχής θα ανακοινώνει την οριστική αποδοχή του υποψηφίου το αργότερο στις 31 Μαΐου.
 3. Όσον αφορά τους υποψηφίους θερινών προγραμμάτων σπουδών, η στοιχειώδης γνώση της γλώσσας και του πολιτισμού της χώρας υποδοχής είναι επιθυμητή.
 4. Στο τέλος του σεμιναρίου, οι υποψήφιοι πρέπει να παραδίδουν γραπτή αναφορά σχετικά με την παραμονή τους. VΙΙΙ.
 5. Οικονομικές Διατάξεις για την Εκπαίδευση και τις Βιβλιοθήκες.
 6. Ανταλλαγή Ατόμων
 • Της Μορφωτικής Συμφωνίας Ελλάδος - Κορέας που υπογράφηκε στη Σεούλ στις 28.2.1967 και κυρώθηκε με τον υπ’ αριθ. 502/1970 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 96 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τεύχος Α΄ της 22.4.1970
 • Της Συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών που υπογράφηκε στη Σεούλ στις 16.9.1987 και κυρώθηκε με τον υπ’ αριθ. 1985/1991 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 188 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τεύχος Α΄ της 10.12.1991.
 • Του περιεχομένου του υπό έγκριση Πρακτικού,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1970/502 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/502 1970
ΝΟΜΟΣ 1991/1985 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1985 1991
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία