ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/1/14.07.1999

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-07-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-07-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-06-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ανάκληση της άδειας λειτουργίας του Γραφείου Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα της Ιταλικής τράπεζας «CΑSSΑ DΙ RΙSΡΑRΜΙΟ DΕLLΕ ΡRΟVΙΝCΙΕ LΟΜΒΑRDΕ» Spa που είχε παρασχεθεί με την απόφαση ΕΝΠΘ 478/3/15.7.91. (Συνεδρίαση 34/4.6.99, θέμα 5) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Να ανακαλέσει από 30.6.99 την άδεια λειτουργίας του Γραφείου Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα της Τράπεζας «CΑSSΑ DΙ RΙSΡΑRΜΙΟ DΕLLΕ ΡRΟVΙΝCΙΕ LΟΜΒΑRDΕ» Spa, με έδρα το Μιλάνο, που είχε παρασχεθεί με την απόφαση ΕΝΠΘ 478/3/15.7.91. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Ο Γραμματέας Ακριβές αντίγραφο
  • Την απόφ. ΕΝΠΘ 478/3/15.7.91, με την οποία είχε εγκριθεί η ίδρυση και λειτουργία Γραφείου Αντιπροσωπείας στην Ελλαδα της Τράπεζας CΑSSΑ DΙ RΙSΡΑRΜΙΟ DΕLLΕ ΡRΟVΙΝCΙΕ LΟΜΒΑRDΕ Spa, που εδρεύει στο Μιλάνο.
  • Το από 23.3.1999 έγγραφο της πιο πάνω τράπεζας με το οποίο αναφέρει ότι προτίθεται να διακόψει τη λειτουργία του Γραφείου Αντιπροσωπείας της στην Ελλάδα από 30.6.1999.
  • Το από 3.6.99 (ΑΠ 21041) έγγραφο της Διεύθυνσης Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών της Τράπεζας της Ελλάδος,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία