Αριθ. Φ.0544/9/ΑΣ 443/Μ. 4910-1911 Έγκριση Προγράμματος εκπαιδευτικής, επιστημονικής και μορφωτικής συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους του Ισραήλ για τα έτη 1998 - 1999 - 2000 - 2001. Αθήνα, 4.11.1998.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν την απευθείας συνεργασία μεταξύ της Ακαδημίας Αθηνών και της Ισραηλινής Ακαδημίας Επιστημών και Ανθρωπιστικών Σπουδών
Άρθρο 2
1.  
  Κάθε Μέρος θα ενθαρρύνει τη συμμετοχή επιστημόνων της άλλης χώρας σε διεθνείς επιστημονικές διασκέψεις, που διεξάγονται στη χώρα του
Άρθρο 3
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν τις απευθείας επαφές μεταξύ των Ιδρυμάτων Ανωτάτης Εκπαίδευσης των δύο χωρών και τη σύναψη συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ των εν λόγω Ιδρυμάτων, σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τους κανόνες και τους κανονισμούς κάθε χώρας
Άρθρο 4
1.  
  Τα δύο Μέρη θα εξετάσουν τη δυνατότητα εισαγωγής της διδασκαλίας της γλώσσας της άλλης χώρας στα αντίστοιχα Ιδρύματα Ανωτάτης Εκπαίδευσής τους. Οι λεπτομέρειες θα συμφωνηθούν, μέσω της διπλωματικής οδού, μεταξύ των Ιδρυμάτων.
Άρθρο 5
1.  
  Η Ισραηλινή πλευρά θέτει υπόψιν της Ελληνικής πλευράς ότι το Πανεπιστήμιο της Χάιφα ενδιαφέρεται να ιδρύσει Κέντρο Σύγχρονων Ελληνικών Σπουδών που θα διεξάγει έρευνα για τη σύγχρονη Ελληνική γλώσσα και τη σύγχρονη Ελληνική ιστορία και πολιτισμό. Το Κέντρο θα περιλαμβάνει τη μελέτη της ιστορίας και του πολιτισμού των Εβραίων στην Ελλάδα στη σύγχρονη περίοδο.
Άρθρο 6
1.  
  Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Προγράμματος, τα δύο Μέρη θα ανταλλάσσουν, για μια περίοδο έως δέκα (10) ημερών έκαστος, έξι (6) μέλη του διδακτικού προσωπικού των πανεπιστημίων τους ή ειδικούς, για να ανταλλάξουν εμπειρίες ή να δώσουν διαλέξεις
Άρθρο 7
1.  
  Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Προγράμματος, τα δύο Μέρη θα ανταλλάσσουν, για μια περίοδο έως δέκα (10) ημερών έκαστος, τρεις (3) ειδικούς στους τομείς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ή στον τομέα διοίκησης της εκπαίδευσης και ένα (1) μέλος του διδακτικού προσωπικού των Ιδρυμάτων Τεχνολογικής Εκπαίδευσής τους για να ανταλλάξουν εμπειρίες και πληροφορίες σχετικά με το εκπαιδευτικό σύστημα της άλλης χώρας
Άρθρο 8
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ανταλλάσσουν ταινίες πολιτιστικού περιεχομένου που θα περιληφθούν στα εκπαιδευτικά τηλεοπτικά προγράμματα των δύο χωρών. Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Προγράμματος, τα δύο Μέρη θα ανταλλάσσουν, για μια περίοδο έως επτά (7) ημέρες, έναν (1) ειδικό στην εκπαιδευτική τηλεόραση.
Άρθρο 9
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ανταλλάσσουν πληροφορίες και έγγραφα σχετικά με την ισοτιμία διπλωμάτων και ακαδημαϊκών πτυχίων, σύμφωνα με τους κανόνες και τους κανονισμούς κάθε χώρας
Άρθρο 10
1.  
  Τα δύο Μέρη θα χορηγούν, ετησίως, δύο (2) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα, για μια περίοδο ενός ακαδημαϊκού έτους, η κάθε μία
Άρθρο 11
1.  
  Η Ισραηλινή πλευρά προσκαλεί 1-2 Έλληνες εκπαιδευτικούς για να συμμετάσχουν στα ετήσια προγράμματα διδασκαλίας του Ολοκαυτώματος και του αντι-Σημιτισμού που προσφέρει το Υad VaShem - Αρχή Ανάμνησης Μαρτύρων και Ηρώων - στην Ιερουσαλήμ
Άρθρο 12
1.  
  Αναγνωρίζοντας τη σημασία της κατάλληλης παρουσίασης της άλλης χώρας στα σχολικά βιβλία, τα μέρη θα συνεχίσουν να ενθαρρύνουν τη συνεργασία που αποσκοπεί στη βελτίωση του περιεχομένου των βιβλίων ιστορίας και γεωγραφίας, για να αποφευχθούν οι παραποιήσεις και οι παρανοήσεις. ΙΙ. ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ.
Άρθρο 13
1.  
  Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Προγράμματος, τα δύο Μέρη θα ανταλλάσσουν έναν (1) αρχειοφύλακα και έναν (1) βιβλιοθηκονόμο, για μια περίοδο έως δέκα (10) ημερών, για να ενημερωθούν σε θέματα της ειδικότητάς τους. Τα δύο Μέρη, μέσω των εθνικών βιβλιοθηκών τους, θα ανταλλάσσουν βιβλία, δημοσιεύσεις και μικροφίλμ. ΙΙΙ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Προγράμματος:.
Άρθρο 14
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ανταλλάσσουν, μέσω των αρμοδίων αρχών τους, δημοσιεύσεις και περιοδικά αρχαιολογικού περιεχομένου
Άρθρο 15
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ανταλλάσσουν δύο ή τρεις (2-3) ειδικούς στους τομείς της αρχαιολογίας, της συντήρησης έργων τέχνης και της αποκατάστασης μνημείων, για μια περίοδο έως είκοσι (20) ημέρες έκαστος , για να ανταλλάξουν πληροφορίες σε θέματα της ειδικότητάς τους
Άρθρο 16
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν τους εκδότες στη χώρα τους να μεταφράζουν και να εκδίδουν σύγχρονα λογοτεχνικά έργα της άλλης χώρας. Για το σκοπό αυτό, θα ανταλλάσσουν έναν (1) ειδικό στον τομέα αυτό (εκδότη ή μεταφραστή), για μια περίοδο επτά (7) ημερών.
Άρθρο 17
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ανταλλάσσουν έως τρεις (3) συγγραφείς ή ειδικούς (εικονογράφους κλπ.) στον τομέα της σύγχρονης λογοτεχνίας, για μια περίοδο έως επτά (7) ημερών έκαστος, για να ανταλλάξουν πληροφορίες και εμπειρίες σε θέματα της ειδικότητάς τους.
Άρθρο 18
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τις απευθείας επαφές και τη συνεργασία μεταξύ οργανισμών Ελλήνων και Ισραηλινών συγγραφέων. Η Ισραηλινή πλευρά μελετά την πιθανότητα απονομής βραβείου για την καλύτερη μετάφραση Εβραϊκής λογοτεχνίας στην Ελληνική γλώσσα υπό την αιγίδα του Ισραηλινού Ιδρύματος Μετάφρασης της Εβραϊκής λογοτεχνίας.
Άρθρο 19
1.  
  Κάθε Μέρος θα ενθαρρύνει την έκδοση ειδικού τεύχους που θα είναι αφιερωμένο στη σύγχρονη λογοτεχνία της άλλης χώρας
Άρθρο 20
1.  
  Η Ισραηλινή πλευρά προσκαλεί την Ελληνική πλευρά να συμμετάσχει σε μια συνάντηση ποιητών που θα λάβει χώρα την Άνοιξη 1999. Οι λεπτομέρειες θα συμφωνηθούν μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών.
Άρθρο 21
1.  
  Η Ελληνική πλευρά εκφράζει την επιθυμία της να ενημερωθεί σχετικά με τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Ιερουσαλήμ που θα λάβει χώρα κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Προγράμματος, για να εξετάσει την πιθανότητα συμμετοχής της. Η Ισραηλινή πλευρά προσκαλεί την Ελληνική πλευρά να συμμετάσχει στις Διεθνείς Εκθέσεις Βιβλίου της Ιερουσαλήμ που θα λάβουν χώρα στην Ιερουσαλήμ από τις 20 έως τις 25 Ιουνίου 1999.
Άρθρο 22
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή καλλιτεχνικών ομάδων σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και τα φεστιβάλ που οργανώνονται στην άλλη χώρα
Άρθρο 23
1.  
  Η Ισραηλινή πλευρά προσκαλεί την Ελληνική πλευρά να συμμετάσχει στα μεγάλα φεστιβάλ που διεξάγονται στο Ισραήλ και που απαριθμώνται στο Παράρτημα Α
Άρθρο 24
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ανταλλάσσουν δύο ή τρεις (2-3) προσωπικότητες στους διάφορους τομείς πολιτισμού (λογοτεχνία, καλές τέχνες, θέατρο, μουσική, χορός, λαογραφία κλπ.) για μια περίοδο έως επτά (7) ημερών έκαστη, για να ανταλλάξουν πληροφορίες και εμπειρίες σε θέματα της ειδικότητάς τους.
Άρθρο 25
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ανταλλάσσουν έναν (1) ειδικό στον τομέα των φεστιβάλ, για μια περίοδο έως επτά (7) ημερών, για να ανταλλάξει πληροφορίες και να προάγει τη συνεργασία στον τομέα αυτό
Άρθρο 26
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν την απευθείας συνεργασία και τις ανταλλαγές μεταξύ των οργανισμών μουσικής, θεάτρου και χορού τους
Άρθρο 27
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή καλλιτεχνών όπως μουσικών, διευθυντών ορχήστρας, χορογράφων, σκηνοθετών και άλλων από σχετικούς τομείς σε εμπορική ή μη εμπορική βάση
Άρθρο 28
1.  
  Η Ισραηλινή πλευρά ενημερώνει την Ελληνική πλευρά σχετικά με την ύπαρξη σημαντικών εργαστηρίων θεάτρου στο Τμήμα Θεάτρου του Πανεπιστημίου του Τελ Αβίβ και ζητά από την Ελληνική πλευρά να προτείνει γνωστές Ελληνικές προσωπικότητες που θα μπορούσαν να διεξάγουν τέτοια εργαστήρια. Το Τμήμα Θεάτρου του Πανεπιστημίου του Τελ Αβίβ ενδιαφέρεται επίσης για απευθείας συνεργασία με σχολές θεάτρου στην Ελλάδα με τη μορφή εργαστηρίων.
Άρθρο 29
1.  
  Τα δύο Μέρη καλωσορίζουν τη συνεργασία, όσον αφορά τις εκθέσεις Τρεις Γενιές και Έλληνες Καλλιτέχνες, μεταξύ της Εθνικής Πινακοθήκης Αθηνών και του Μουσείου Τελ Αβίβ
Άρθρο 30
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ανταλλάξουν μια έκθεση. Οι λεπτομέρειες θα συμφωνηθούν μέσω της διπλωματικής οδού. Η Ελληνική πλευρά προτείνει μια από τις ακόλουθες εκθέσεις: α) Όλυμπος στο νησί της Καρπάθου - Εθνογραφικές εικόνες του σήμερα, σε συνεργασία με το Μουσείο Ελληνικής Λαογραφικής Τέχνης β) Η εξέλιξη των ενδυμασιών στην Ελλάδα - Τοπικές ενδυμασίες από το 1850 έως το 1990, σε συνεργασία με το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα γ) Έκθεση φωτογραφίας με τίτλο Βούλα Παπαϊωάννου - Εικόνες απελπισίας και ελπίδας - Ελλάδα, 1940-1960, σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη δ) Έκθεση σχετικά με τα Ελληνικά παραδοσιακά μουσικά όργανα, σε συνεργασία με το Μουσείο Ελληνικών Παραδοσιακών Μουσικών Οργάνων - Κέντρο Εθνομουσικολογίας. Η Ισραηλινή πλευρά προτείνει μια από τις ακόλουθες εκθέσεις: α) Τα επτά είδη της γης του Ισραήλ: Ιερή Γενναιοδωρία Ιερή Γη, σε συνεργασία με το Μουσείο Βιβλικής Γης β) Εννοιολογική Αρχιτεκτονική, σε συνεργασία με το Μουσείο της Χάιφα γ) Αρχαιολογική έκθεση, σε συνεργασία με την Ισραηλινή Αρχή Αρχαιοτήτων δ) Οι Εβραίοι στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Μουσείο Βeth Ηatefutsοth στο Ισραήλ.
Άρθρο 31
1.  
  Κατά τη διάρκεια του παρόντος προγράμματος, τα μέρη θα ανταλλάξουν έναν έφορο μουσείων ή ειδικό στην αποκατάσταση της τέχνης, για μια περίοδο έως επτά ημερών. Σκοπός των επισκέψεων θα είναι να μπορέσουν οι ειδικοί αυτοί να πληροφορηθούν σχετικά με τις εξελίξεις που υπάρχουν στην άλλη χώρα που αφορούν την ειδικότητά τους, και να μεταδώσουν την εμπειρία τους.
Άρθρο 32
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν τη διεξαγωγή εβδομάδας κινηματογράφου, στη διάρκεια της οποίας θα ανταλλάξουν έναν ή δύο (1-2) ειδικούς του κινηματογράφου, για μια περίοδο έως πέντε (5) ημερών. Οι τεχνικές και άλλες λεπτομέρειες θα καθοριστούν απευθείας, μεταξύ των αρμοδίων αρχών των δύο χωρών.
Άρθρο 33
1.  
  Κάθε Μέρος θα ενθαρρύνει τη συμμετοχή του άλλου σε διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου που οργανώνονται σε κάθε χώρα. Η Ισραηλινή πλευρά γνωστοποιεί στην Ελληνική πλευρά τα ακόλουθα φεστιβάλ κινηματογράφου που διεξάγονται στο Ισραήλ: - Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ιερουσαλήμ (άνοιξη) - Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χάιφα, που είναι αφιερωμένο στο θέμα Γείτονες στη Μεσόγειο (φθινόπωρο) - Το φοιτητικό Φεστιβάλ κινηματογράφου στο Πανεπιστήμιο Τελ Αβίβ (διεξάγεται κάθε δύο χρόνια). Τα Μέρη θα βοηθήσουν την αποστολή ταινιών μέσω της διπλωματικής οδού.
Άρθρο 34
1.  
  Τα δύο Μέρη συμφωνούν σχετικά με αμοιβαίες επισκέψεις ενός πολιτιστικού διοικητικού στελέχους, για μια περίοδο έως επτά (7) ημερών, για να μελετήσει την οργάνωση της πολιτιστικής ζωής της άλλης χώρας και για να ενδυναμώσει τους πολιτιστικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών
Άρθρο 35
1.  
  Τα δύο Μέρη σημειώνουν με ικανοποίηση τις δραστηριότητες ενώσεων πολιτισμού και φιλίας στην Ελλάδα και το Ισραήλ και συμφωνούν να ενθαρρύνουν τις πρωτοβουλίες τους για την αύξηση των πολιτιστικών ανταλλαγών
Άρθρο 36
1.  
  Η Ισραηλινή πλευρά προσκαλεί την Ελληνική πλευρά να συμμετάσχει στον εορτασμό του έτους 2000. ΙV. ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ.
Άρθρο 37
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν την απευθείας συνεργασία μεταξύ των δημοσίων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών των δύο χωρών, καθώς και μεταξύ των επισήμων ειδησεογραφικών πρακτορείων, για την ανταλλαγή ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων και πληροφοριών που αφορούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. V. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ.
Άρθρο 38
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν την συνεργασία στον τομέα του Αθλητισμού και της Σωματικής Αγωγής για ανταλλαγές αθλητών, προπονητών, στελεχών αθλητικής διοίκησης, ειδικών και αθλητικών επιστημόνων που συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα και προγράμματα τεχνολογίας, σε διμερή βάση, ή σε πρωτοβουλίες στον τομέα των ανταγωνιστικών αθλημάτων, του αθλητισμού για όλους, στην ανάπτυξη του επαγγελματικού αθλητισμού. Οι τομείς συνεργασίας αναφέρονται στα εξής: αθλητικές επιστήμες, προπονητική, διοίκηση - οργάνωση αθλητισμού, επαγγελματική προπόνηση. Οι τρόποι υλοποίησης θα είναι σε: αγώνες, χώρους προπόνησης, σεμινάρια, διασκέψεις, σχολές προπονητών, ερευνητικά προγράμματα κλπ. VΙ. ΝΕΟΛΑΙΑ.
Άρθρο 39
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία και τις επαφές που αφορούν πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες, μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, εκ μέρους της Ελληνικής πλευράς, και του Ισραηλινού Δημοσίου Συμβουλίου Ανταλλαγής Νεολαίας και Νεαρών Ενηλίκων, εκ μέρους της Ισραηλινής Πλευράς. Τα δύο Μέρη θα ανταλλάσσουν σχετικές πληροφορίες και εμπειρίες, ειδικά σε εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα σε κάθε τομέα που αφορά τη νεολαία.
Άρθρο 40
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή νέων σε θερινά προγράμματα που διεξάγονται στις δύο χώρες
Άρθρο 41
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή αντιπροσωπειών νέων μεταξύ των δύο χωρών
Άρθρο 42
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν τις ανταλλαγές ηγετών και ειδικών νέων στον τομέα αυτό, για να μελετήσουν τις διάφορες μεθοδολογίες που αφορούν την εκπαίδευση των νέων στις αντίστοιχες χώρες. VΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΑ.
Άρθρο 43
1.  
  Τα δύο Μέρη θα προάγουν την ενεργή συνεργασία με την UΝΕSCΟ, την ΕΕ και άλλους διεθνείς οργανισμούς στους τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και της επιστήμης
Άρθρο 44
1.  
  Όλες οι διατάξεις και δραστηριότητες που ορίζει το παρόν Πρόγραμμα θα εκτελεστούν μέσω της διπλωματικής οδού και σύμφωνα με τους κανόνες και τους κανονισμούς της χώρας υποδοχής
Άρθρο 45
1.  
  Οι διατάξεις του παρόντος Προγράμματος δεν εμποδίζουν τα δύο Μέρη από το να συμφωνήσουν, μέσω της διπλωματικής οδού, για άλλους διακανονισμούς που θεωρούν επιθυμητούς
Άρθρο 46
1.  
  Το συνημμένο Παράρτημα που περιέχει τις γενικές και οικονομικές προϋποθέσεις των ανταλλαγών, σύμφωνα με το παρόν Πρόγραμμα, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Προγράμματος
Άρθρο 47
1.  
Το παρόν Πρόγραμμα θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία υπογραφής του και θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2001, οπότε θα παραταθεί αυτόματα, αν συμφωνήσουν σχετικά τα Μέρη, έως ότου υπογραφεί το νέο Πρόγραμμα στην Ιερουσαλήμ. Συντάχθηκε και υπογράφτηκε στην Αθήνα στις 4 Νοεμβρίου 1998 σε δύο πρωτότυπα αντίτυπα στην Αγγλική γλώσσα. Για την Κυβέρνηση Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας του Κράτους του Ισραήλ (υπογραφή) (υπογραφή) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΑ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ α) Ανταλλαγή Ατόμων Οι υποψήφιοι που θα ανταλλαγούν εντός των διατάξεων του παρόντος Προγράμματος θα προτείνονται από το αποστέλλον Μέρος που θα ενημερώνει το Μέρος υποδοχής τρεις (3) μήνες πριν την προτεινόμενη ημερομηνία αναχώρησης των υποψηφίων. Το αποστέλλον Μέρος θα παρουσιάζει στο Μέρος υποδοχής προσωπικά στοιχεία που θα ενημερώνουν σχετικά με την ειδίκευση, τα επαγγελματικά προσόντα, τους ακαδημαϊκούς τίτλους, τις γλώσσες που ομιλεί (Αγγλικά, Γαλλικά ή τη γλώσσα της χώρας υποδοχής), το πρόγραμμα και τη διάρκεια παραμονής των ατόμων που θα ανταλλαγούν, καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες. Το Μέρος υποδοχής θα ενημερώνει το αποστέλλον Μέρος για τη συγκατάθεσή του τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την προτεινόμενη ημερομηνία επίσκεψης. Κατά την παραλαβή της συγκατάθεσης του Μέρους υποδοχής, το αποστέλλον Μέρος θα γνωστοποιεί την ακριβή ημερομηνία αναχώρησης τουλάχιστον 15 ημέρες πριν. β) Ανταλλαγή Υποτροφιών 1.Το αποστέλλον Μέρος θα αποστέλλει στο Μέρος υποδοχής τους φακέλους των υποψηφίων το αργότερο στις 31 Ιανουαρίου. 2.Οι φάκελοι των υποψηφίων πρέπει να περιέχουν: - βιογραφικό σημείωμα - αντίγραφα των διπλωμάτων σπουδών (επικυρωμένα) - πρόγραμμα σπουδών - πιστοποιητικό υγείας Όλα τα άνωθι έγγραφα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στη γλώσσα της χώρας υποδοχής ή στην Αγγλική ή στη Γαλλική. 3.Το Μέρος υποδοχής θα ανακοινώνει την οριστική αποδοχή των υποτρόφων το αργότερο στις 30 Ιουνίου. 4.Οι υπότροφοι πρέπει να ομιλούν είτε τη γλώσσα της χώρας υποδοχής ή την Αγγλική ή τη Γαλλική. Όσον αφορά τους μεταπτυχιακούς υποτρόφους, η γνώση της Ελληνικής γλώσσας είναι απαραίτητη καθώς και η αποδοχή τους σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ 1)Ανταλλαγή Ατόμων 1.Το αποστέλλον Μέρος θα καλύπτει το κόστος ταξιδιού για τους επιστήμονες, τις αντιπροσωπείες κλπ. που αποστέλλονται σύμφωνα με το παρόν Πρόγραμμα, προς την πρωτεύουσα της χώρας υποδοχής και αντίστροφα. 2.Η Ελληνική πλευρά θα παρέχει: - 22.000 δραχμές ημερησίως για διαμονή σε ξενοδοχείο και επίδομα - έξοδα ταξιδίου εντός της Ελληνικής επικράτειας αν προκύπτουν από το πρόγραμμα παραμονής - το κόστος της επίσκεψης μίας ή δύο (1-2) ημερών σε αρχαιολογικούς ή ιστορικούς τόπους. 3.Η Ισραηλινή πλευρά θα παρέχει: 120 USD ανά ημέρα, σε ΝΙS, για να καλυφθούν τα έξοδα που αφορούν το πρόγραμμα. 4.Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, θα παρέχεται δωρεάν ιατρική βοήθεια από το Μέρος υποδοχής για άτομα που έρχονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Προγράμματος. 1)Ανταλλαγή Υποτροφιών 1.Οι ίδιοι οι υπότροφοι θα επιβαρύνονται για τη μεταφορά τους από και προς τις δύο χώρες. 2.Η Ελληνική πλευρά θα παρέχει: - μηνιαίο επίδομα 100.000 δραχμών για μεταπτυχιακούς φοιτητές ή ερευνητές αρχίζοντας με την άφιξη του φοιτητή στην Ελλάδα που θα καλύπτει τη διάρκεια της υποτροφίας - εφάπαξ ποσό 20.000 δραχμών κατά την άφιξη για τα έξοδα διαμονής αυτών που εγκαθίστανται στην Αθήνα ή 30.000 δραχμών για αυτούς που εγκαθίστανται στην επαρχία. Οι φοιτητές των οποίων η υποτροφία ανανεώνεται δεν δικαιούνται αυτού του ποσού - απαλλαγή από τα δίδακτρα - έξοδα ταξιδίου εντός της Ελληνικής επικράτειας, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών μεταπτυχιακών φοιτητών ή ερευνητών έως του ποσού των 30.000 δραχμών 3.Η Ισραηλινή πλευρά θα παρέχει: - μηνιαίο επίδομα του ισόποσου σε ΝΙS των 600 USD για την κάλυψη όλων των εξόδων που αφορούν το πρόγραμμα - απαλλαγή από δίδακτρα 4.Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, θα παρέχεται δωρεάν ιατρική βοήθεια από το Μέρος υποδοχής για άτομα που έρχονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Προγράμματος. Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 1)Ανταλλαγή Ατόμων Τα άτομα που θα ανταλλαγούν εντός των διατάξεων του παρόντος Προγράμματος θα προτείνονται από το αποστέλλον Μέρος, που θα ενημερώνει το Μέρος υποδοχής για τις προτάσεις αυτές τρεις (3) μήνες πριν την προτεινόμενη ημερομηνία αναχώρησης. Το αποστέλλον Μέρος θα παρέχει επίσης στο Μέρος υποδοχής όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα, καθώς και το προτεινόμενο πρόγραμμα εργασίας, τη διάρκεια της παραμονής και άλλες πληροφορίες που μπορεί να είναι χρήσιμες. Το Μέρος υποδοχής θα ενημερώνει το αποστέλλον Μέρος για την απόφασή του, τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την προτεινόμενη ημερομηνία αναχώρησης. Κατά την παραλαβή της συγκατάθεσης του Μέρους υποδοχής, το αποστέλλον Μέρος θα γνωστοποιεί την ακριβή ημερομηνία αναχώρησης, τουλάχιστον 15 ημέρες πριν. Οι επισκέπτες που ανταλλάσσονται εντός του παρόντος Προγράμματος στον τομέα της πολιτιστικής συνεργασίας θα πρέπει να έχουν καλή γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής, ή της Αγγλικής ή της Γαλλικής. 2)Ανταλλαγή Εκθέσεων Το αποστέλλον Μέρος θα ενημερώνει το Μέρος υποδοχής τουλάχιστον 12 μήνες πριν, σχετικά με τις ημερομηνίες και το θέμα της έκθεσης που προετοιμάζεται. Για να γίνουν οι κατάλληλες ετοιμασίες για την έκθεση, το αποστέλλον Μέρος θα δίνει τις απαραίτητες τεχνικές πληροφορίες για την προτεινόμενη έκθεση, καθώς και υλικά που είναι απαραίτητα για την εκτύπωση του καταλόγου (εισαγωγή, κατάλογος αντικειμένων, φωτογραφίες κλπ.) τουλάχιστον 3 μήνες πριν την έναρξη. Τα εκθέματα θα φθάνουν στον τόπο προορισμού τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την έναρξη. Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 1)Ανταλλαγή Ατόμων Το κόστος ταξιδίου και υποδοχής των ατόμων που έρχονται σύμφωνα με το παρόν Πρόγραμμα θα καλύπτεται ως εξής: 1.Το αποστέλλον Μέρος θα επιβαρύνεται με το κόστος διεθνούς ταξιδίου προς και από την πρωτεύουσα του Μέρους υποδοχής. 2.Η Ελληνική πλευρά θα παρέχει: - 22.000 δραχμές την ημέρα για έξοδα ξενοδοχείου και διαβίωσης - εφάπαξ ποσό τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών, κατά την άφιξη, ανά επίσκεψη για να καλυφθεί το κόστος ταξιδίων εντός της Ελλάδας. 3.Η Ισραηλινή πλευρά θα παρέχει: 120 USD ανά ημέρα, σε ΝΙS, για να καλυφθούν τα έξοδα που αφορούν το πρόγραμμα. 4.Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, θα παρέχεται δωρεάν ιατρική βοήθεια από το Μέρος υποδοχής για άτομα που έρχονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Προγράμματος. 1)Ανταλλαγή εκθέσεων 1.Το αποστέλλον Μέρος θα επιβαρύνεται με το κόστος μεταφοράς της έκθεσης προς και από την πρωτεύουσα της χώρας υποδοχής. Ο τρόπος κάλυψης του κόστους μεταφοράς των εκθέσεων εντός της επικράτειας της χώρας υποδοχής, σε περίπτωση που θα διοργανωθούν σε περισσότερες από μια πόλεις, θα ρυθμίζεται με ειδική συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων ιδρυμάτων των δύο χωρών. 2.Το Μέρος υποδοχής θα επιβαρύνεται με το κόστος διοργάνωσης της έκθεσης, που περιλαμβάνει το κόστος ενοικίασης αιθουσών, ασφάλεια, τεχνική βοήθεια (αποθήκευση, εγκατάσταση, διακανονισμοί, φωτισμός, θέρμανση, αποσυναρμολόγηση και εκτύπωση δημοσιεύσεων όπως αφίσες, κατάλογοι και προσκλήσεις). Το Μέρος υποδοχής θα παρέχει επίσης δημοσιότητα στην έκθεση. 3.Το αποστέλλον Μέρος θα επιβαρύνεται με το κόστος ασφάλισης των εκθεμάτων στη διάρκεια της μεταφοράς και διεξαγωγής της έκθεσης. Σε περίπτωση ζημίας, το Μέρος υποδοχής θα παρέχει δωρεάν στο αποστέλλον Μέρος πλήρη έγγραφα που αφορούν την αιτία της ζημίας, για να διευκολυνθεί το αποστέλλον Μέρος να ζητήσει αποζημίωση από την Ασφαλιστική Εταιρεία. Το Μέρος υποδοχής δεν είναι εξουσιοδοτημένο να αποκαταστήσει τα εκθέματα που υπέστησαν ζημία στην αρχική τους κατάσταση χωρίς τη συγκατάθεση του αποστέλλοντος Μέρους. 4.Οι δαπάνες που συνδέονται με την επίσκεψη επιτρόπου και, όταν αυτό είναι απαραίτητο, ατόμων η παρουσία των οποίων απαιτείται για την εγκατάσταση και αποσυναρμολόγηση της έκθεσης θα ρυθμίζονται σύμφωνα με τις οικονομικές διατάξεις του παρόντος Προγράμματος. Τα δύο Μέρη θα συμφωνήσουν σχετικά με τον αριθμό των ατόμων που θα συνοδεύουν την έκθεση και για τη διάρκεια της παραμονής τους. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Α ΜΕΓΑΛΑ ΔΙΕΘΝΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Φεστιβάλ Αθηνών Φεστιβάλ Δημήτρια Θεσσαλονίκης Φεστιβάλ Πατρών Φεστιβάλ Καλαμάτας Φεστιβάλ Φιλίππων και Νεάπολης Φεστιβάλ Ναυπλίου ΜΕΓΑΛΑ ΔΙΕΘΝΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ Φεστιβάλ Ισραήλ Φεστιβάλ Τζαζ Ερυθράς Θάλασσας στο Εϊλάτ Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Κfar Βlum Διεθνής Διαγωνισμός Χορού Suzanne Dellal Ημέρες Μουσικής και Φύσης - Περιφερειακό Συμβούλιο Μisgaν Φεστιβάλ Λαϊκών Χορών Carmiel Ζimriya - Παγκόσμια Συνάντηση Χορωδιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 1.Απόστολος Άννινος, Πληρεξούσιος Υπουργός Α, Διευθυντής Πολιτιστικών Υποθέσεων Υπουργείου Εξωτερικών, Επικεφαλής της αντιπροσωπείας 2.Μαρία Διαμαντή, Σύμβουλος Πρεσβείας, Τομέας Πολιτιστικών Υποθέσεων Υπουργείου Εξωτερικών 3.Άννα Δαλαμάγκα, Ειδική Σύμβουλος, Τομέας Πολιτιστικών Υποθέσεων Υπουργείου Εξωτερικών 4.Άλκηστη Σουλογιάννη, Διευθύντρια Πολιτιστικών Σχέσεων Υπουργείου Πολιτισμού 5.Δήμητρα Αργυρού, Υπεύθυνη Τμήματος Πολιτιστικών Συμφωνιών Υπουργείου Πολιτισμού 6.Έλενα Παπαγεωργίου, Υπεύθυνη Τμήματος Διαπανεπιστημιακών Σχέσεων Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 7.Βίκη Μακρή, Τμήμα Φοιτητικής Πρόνοιας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 8.Άννα Καλαϊτζόγλου, Τμήμα Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ΙΣΡΑΗΛΙΝΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 1.Ran Curiel, Πρεσβευτής του Ισραήλ στην Ελλάδα, Επικεφαλής της αντιπροσωπείας 2.Υair Leνin, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων Υπουργείου Εκπαίδευσης, Πολιτισμού και Αθλητισμού 3.Dina Sοrek, Διευθύντρια Τομέα Πολιτιστικών και Επιστημονικών Συμφωνιών Υπουργείου Εξωτερικών 4.Jacοb Dayan, Γραμματέας Β της Πρεσβείας του Ισραήλ στην Ελλάδα 5.Rebecca Simantον, Πολιτιστική Αξιωματούχος της Πρεσβείας του Ισραήλ στην Ελλάδα
Κείμενο
Στο Π.Δ. 358/1998 «Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Κρήτης», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 240/98/τ.Α~, επιφέρονται οι εξής διορθώσεις σφαλμάτων: α) Στο άρθρο 26 παρ. 1(α), οι θέσεις του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού διορθώνονται από το εσφαλμένο «..... Σαράντα δύο (42) θέσεις από τις οποίες μία (1) προσωρινή.», στο σωστό «Σαράντα μία (41) θέσεις.». β) Στην παρ. 1(κ) του ιδίου άρθρου διαγράφεται από τη θέση του κλάδου ΔΕ Κηπουρικής - Ανθοκομίας η λέξη «........... προσωρινή». γ) Στην παρ. 2 του αυτού άρθρου η δεύτερη περίοδος διορθώνεται από το εσφαλμένο «....... Η θέση του κλάδου ΔΕ Γραμματέων - Δακτυλογράφων μόλις κενωθεί με οποιοδήποτε τρόπο μεταφέρεται στον κλάδου ΔΕ Δακτυλογράφων - Στενογράφων.», στο σωστό «Οι κλάδοι ΠΕ Βιολόγοι και ΔΕ Δακτυλογράφων - Στενογράφων, καταργούνται μόλις οι προσωρινές θέσεις των κλάδων αυτών κενωθούν με οποιοδήποτε τρόπο». δ) Στο άρθρο 28 παρ. 1(α) οι προσωρινές θέσεις του κλάδου ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων διορθώνονται από το εσφαλμένο «......... μία (1) προσωρινή.», στο σωστό «..... δύο (2) προσωρινές.». (Από το Υπ. Εθν. Παιδείας & Θρησκευμάτων)
 • Της Συμφωνίας μεταξύ της Ελλάδος και του Κράτους του Ισραήλ για μορφωτική, εκπαιδευτικη και επιστημονική συνεργασία που υπογράφηκε στα Ιεροσόλυμα στις 18.5.1992 και κυρώθηκε με τον υπ’ αριθμ. 2267/1994 Νόμον που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 227 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, τεύχος Α~ της 22.12.1994.
 • Του υπό έγκριση Προγράμματος,