ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/Φ.0544/2/ΑΣ59/Μ.5213

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-06-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-06-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-04-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 5ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Κυπριακής Επιτροπής Οδικών Μεταφορών. (Λευκωσία 10.11.2000)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολο του το Πρωτόκολλο της 5ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Κυπριακής Επιτροπής Οδικών Μεταφορών που υπογράφηκε στη Λευκωσία στις 10.11.2000 του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην Ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:
  • τις διατάξεις της Συμφωνίας Διεθνών Οδικών Μεταφορών Ελλάδος - Κύπρου που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 1.2.1978 και κυρώθηκε με τον υπ αριθ. 871/1979 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ αριθ. 40 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τεύχος Α΄ της 3ης Μαρτίου 1979 και συγκεκριμένα του άρθρου 13/2 αυτής, με το οποίο συνιστάται Μικτή Επιτροπή για την εξέταση της εφαρμογής της παραπάνω συμφωνίας,
  • τη διάταξη του δευτέρου άρθρου του υπ αριθ. 871/1979 Νόμου με τον οποίο παρέχεται η δυνατότητα εγκρίσεως με Κοινή Απόφαση των αρμοδίων Υπουργών των Πρωτοκόλλων - Πρακτικών που καταρτίζονται από την Μικτή Επιτροπή,
  • το περιεχόμενο του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1979/871 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/871 1979
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία