ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/Φ.0544/2/ΑΣ704/Μ.5162

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-02-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-02-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-01-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση του πρακτικού Συνάντησης εμπειρογνωμόνων της περιφερειακής συνεργασίας Ελλάδος Περιφέρειας Κρασνοντάρ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και του συνημμένου σ’ αυτό πρωτοκόλλου» Αθήνα 20.06.2000.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολό του το Πρακτικό της συνάντησης των εμπειρογνωμόνων της περιφερειακής συνεργασίας Ελλάδος - Περιφερείας Κρασνοντάρ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και το συνημμένο σ’ αυτό Πρωτόκολλο που υπογράφηκε στης Αθήνα στις 20.6.2000 των οποίων το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:
  • της Συμφωνίας για την ανάπτυξη της περιφερειακής συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδος και της Περιφερείας ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 1.7.1993 και κυρώθηκε με τον υπ’ αριθ.2295/1995 Νόμο που δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθ.43 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τεύχος Α’ της 24 Φεβρουαρίου 1995.
  • του Νόμου 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α/1985).
  • του περιεχομένου του υπό έγκριση πρακτικού μετά του συνημμένου σ‘ αυτό Πρωτοκόλλου.
  • του άρθρου 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/92), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2η του άρθρου 1 του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38/Α/97).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη του Κρατικού Προϋπολογισμού,