ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/Φ.0544/3/ΑΣ273/Μ.5240

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-10-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-10-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-09-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση του Μνημονίου κατανοήσεως της Τετάρτης Υπουργικής Συνόδου της Τριμερούς συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και της Δημοκρατίας της Αρμενίας. Αθήνα, 8 Μαρτίου 2001.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολό του το Μνημόνιο Κατανοήσεως της Τετάρτης Υπουργικής Συνόδου της Τριμερούς συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και της Δημοκρατίας της Αρμενίας που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 8 Μαρτίου 2001 του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:
  • Του Μνημονίου κατανοήσεως σχετικά με την τριμερή συνεργασία μεταξύ της Ελλάδος του Ιράν και της Αρμενίας που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 22.12.1997 και το οποίο κυρώθηκε με τον υπ’ αριθ. 2700/1999 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 68 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τεύχος Α~ της 7 Απριλίου 1999.
  • Το άρθρο δεύτερο του υπ’ αριθ. 2700/1999 Νόμου με το οποίο παρέχεται η δυνατότητα εγκρίσεως των Πρωτοκόλλων - Πρακτικών που υπογράφονται από τη Διευθύνουσα επιτροπή με κοινή Πράξη των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών.
  • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Μνημονίου.
  • Του άρθρου 29Α του Ν. 1552/85 που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2η του Ν. 2469/97.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη του Κρατικού Προϋπολογισμού,