ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/Φ.0544/4/ΑΣ282/Μ.5095

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-01-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-01-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-01-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση του Πρακτικού Ελλάδος - Τσεχίας για θέματα διμερούς οικονομικής συνεργασίας. Πράγα, 14.12.1999.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολό του το Πρακτικό Ελλάδος - Τσεχίας σε θέματα διμερούς οικονομικής συνεργασίας που υπογράφηκε στην Πράγα στις 14.12.1999 του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:
  • Τις διατάξεις της Συμφωνίας οικονομικής βιομηχανικής και τεχνικής συνεργασίας Ελλάδος - Τσεχοσλοβακίας που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 22 Οκτωβρίου 1980 και κυρώθηκε με τον υπ’ αριθ. 1523/1985 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 38 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τεύχος Α΄ της 12 Μαρτίου 1985.
  • Την από 24 Ιανουαρίου 1995 Υπουργική ανακοίνωση που αφορά τη διαδοχή της Τσεχίας στις Συμβάσεις μετά της Τσεχοσλοβακίας που υπογράφηκε στην Πράγα και δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 23 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τεύχος Α΄ της 7 Φεβρουαρίου 1995.
  • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Πρακτικού,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1523 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1523 1985
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία