ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/Φ.0544/4/ΑΣ692/Μ.5031

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-09-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-09-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-09-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 6ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Ιταλικής Επιτροπής για την επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία. (Αθήνα, 22.7.1999).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολό του το Πρωτόκολλο της 6ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Ιταλικής Επιτροπής για την επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 22 Ιουλίου 1999 του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην Αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην Ελληνική έχει ως εξής:
  • τις διατάξεις του άρθρου 4 της Συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 13.10.1983 και κυρώθηκε με τον υπ’ αριθ. 1501/1984 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 190 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τεύχος Α~ της 28.11.1984, με το οποίο συνιστάται Μικτή Επιτροπή η οποία θα συνέρχεται για να εξετάζει τις προτάσεις συνεργασίας, να διαμορφώνει τα προγράμματα διετούς συνεργασίας και να προσδιορίζει τη διαδικασία εφαρμογής ως και τους όρους και τους τρόπους χρηματοδότησης,
  • τη διάταξη του δευτέρου άρθρου του Νόμου 1501/1984, με την οποία τα Πρωτόκολλα-Πρακτικά που καταρτίζονται από τη Μικτή Επιτροπή εγκρίνονται με κοινή πράξη των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών,
  • το περιεχόμενο του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου συνεργασίας,
  • την υπ’ αριθ. Δ17α/10/30/Φ221/23.5.2000 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (Β~ 664),
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/Δ17Α/10/30/Φ221 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/Δ17Α_10_30_Φ221 2000
ΝΟΜΟΣ 1984/1501 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1501 1984
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία