ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/Φ.0546/25/ΑΣ706/Μ.4639

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-02-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-02-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-02-01

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση του Πρωτοκόλλου Διόρθωσης της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας περί συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών -Μελών τους αφενός και του Βασιλείου του Μαρόκου αφετέρου. Βρυξέλλες, 2.8.2000.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολό του το Πρωτόκολλο Διόρθωσης της Ευρωμεσογειακής Συμφωνίας περί συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών - Μελών τους αφενός και του Βασιλείου του Μαρόκου αφετέρου, που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 1 Αυγούστου 2000 του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην Ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:
  • της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας περί συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών -Μελών τους αφενός και του Βασιλείου του Μαρόκου αφετέρου που υπογράφηκε στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ στις 26.2.1996 και κυρώθηκε με τον υπ’ αριθ. 2487/1997 Νόμο και δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθ. 78 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τεύχος Α‘ στις 16 Μαΐου 1997,
  • του Νόμου υπ’ άριθ. 1558/1985 (ΦΕΚ. 137/Α/1985) Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα,
  • το γεγονός ότι από τις διατάξεις του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου Διόρθωσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
  • του Πρωτοκόλλου Διόρθωσης στο οποίο αναγράφονται τα σφάλματα που παρεισέφρυσαν κατά τη σύνταξη μεταξύ των άλλων γλωσσών της Κοινότητας και της ως άνω Συμφωνίας και στην Ελληνική γλώσσα και οι διορθώσεις που έγιναν από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως θεματοφύλακος της Συμφωνίας και οι οποίες διορθώσεις αναγράφονται που παρεισέφρυσαν κατά τη σύνταξη μεταξύ των άλλων γλωσσών της Κοινότητας και της ως άνω Συμφωνίας και στην Ελληνική γλώσσα και οι διορθώσεις που έγιναν από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως θεματοφύλακος της συμφωνίας και οι οποίες διορθώσεις αναγράφονται στο συνημμένο παράρτημα του Πρωτοκόλλου στο οποίο αναγράφονται τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 και στο Πρωτόκολλο υπ’ αριθ. 1 για το καθεστώς που εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα γεωργικών προϊόντων καταγωγής Μαρόκου,