ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/1/03.08.2001

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-08-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-08-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-08-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αριθ. Φ.0544/7/ΑΣ 329/Μ.4950-4958 Έγκριση των Μνημονίων συνεννοήσεως: 1. της πρώτης Συνάντησης της Επιτροπής Ενέργειας της Τριμερούς συνεργασίας (Ερεβάν, 3.6.1998) καθώς και 2. της δεύτερης Συνάντησης της Επιτροπής Ενέργειας της Τριμερούς συνεργασίας (Τεχεράνη, 24.2.1999) μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Αρμενίας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
αποφασίζουμε Εγκρίνουμε ως έχουν και στο σύνολό τους τα Μνημόνια της 1ης και της 2ης συνάντησης της Επιτροπής Ενέργειας της Τριμερούς συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Αρμενίας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν που υπογράφηκαν το μεν πρώτον στο Ερεβάν την 3.6. 1998 το δε δεύτερον στη Τεχεράνη στις 24.2.1999 των οποίων τα κείμενα σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχουν ως εξής:
  • τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του νόμου 1558/85 Α΄ 137 που προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/92 Α’ 154 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του νόμου 2469/97 Α΄ 38,