ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/1/10.07.2001

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-07-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-07-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-06-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αλλαγή της επωνυμίας του Γραφείου Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα της τράπεζας Βanca Cοmmerciale Ιtaliana S.p.Α., με έδρα το Μιλάνο, η άδεια λειτουργίας του οποίου είχε παρασχεθεί με την απόφαση ΝΕ 58/5/15.11.74. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, (Συνεδρίαση 102/21.5.2001, θέμα 5)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Να εγκρίνει τη συνέχιση της λειτουργίας του πιο πάνω Γραφείου Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα, η άδεια του οποίου είχε παρασχεθεί με την απόφαση ΝΕ 58/5/15.11.1974 υπό τη νέα επωνυμία: Βanca Ιntesa Βanca Cοmmerciale Ιtaliana S.p.Α.. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Ο Γραμματέας Ακριβές αντίγραφο,
  • τις διατάξεις του άρθρου 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του Α.Ν. 1665/51, περί λειτουργίας και ελέγχου τραπεζών, όπως ισχύει,
  • την απόφ. ΝΕ 58/5/15.11.1974, με την οποία είχε εγκριθεί η ίδρυση και λειτουργία Γραφείου Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα της τράπεζας Βanca Cοmmerciale Ιtaliana S.p.Α., με έδρα το Μιλάνο,
  • το από 4.5.2001 (ΑΠ 24788) έγγραφο της τράπεζας Βanca Cοmmerciale Ιtaliana S.p.Α. με το οποίο, γνωστοποιεί στην Τράπεζα της Ελλάδος ότι, μετά τη συγχώνευση με ενσωμάτωσή της στην Βanca Ιntesa S.p.Α. από την 1.5.2001, η επωνυμία του νέου νομικού προσώπου είναι Βanca Ιntesa Βanca Cοmmerciale Ιtaliana SpΑ,
  • το από 9.5.2001 (ΑΠ 24782) σχετικό εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών της Τράπεζας της Ελλάδος,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1951/1665 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/1665 1951
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία