loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Παροχή άδειας λειτουργίας στην ανώνυμη τραπεζική εταιρία που πρόκειται να συσταθεί με την επωνυμία FΒΒ - ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Συνεδρίαση 106/17.7.01 Θέμα 3) Αφού έλαβε υπόψη : α) τις διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος και ειδικότερα το άρθρο 55Α όπως ισχύει, β) τις διατάξεις του ΑΝ 1665/1951 περί λειτουργίας και ελέγχου των τραπεζών, όπως ισχύουν, γ) το Ν. 2076/92, Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις, όπως ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 6 και 17, δ) το Ν. 2396/96 Επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων και άυλες μετοχές, ε) την ΠΔ/ΤΕ 1379/24.10.98, Προϋποθέσεις παροχής άδειας για ίδρυση πιστωτικού ιδρύματος στην Ελλάδα, όπως ισχύει, στ) την ΠΔ/ΤΕ 2471/10.4.2001 Καθορισμός ελαχίστου αρχικού κεφαλαίου πιστωτικών ιδρυμάτων, ζ) την απόφασή της 80/15/29.8.2000 Συμμετοχή των πιστωτικών ιδρυμάτων στο μετοχικό κεφάλαιο επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα, η) την από 22.12.2000 (ΑΠ 24050) αίτηση που υπογράφεται από τους Μatthew Νοrman και Αντωνία Σέργη, ως εκπροσώπους των ιδρυτών μετόχων της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας που πρόκειται να συσταθεί με την επωνυμία FΒΒ - ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, τα υποβληθέντα σχετικά δικαιολογητικά, καθώς και το σχετικό μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. και της Βank οf Νονa Scοtia Ιnc., θ) το από 24.10.2000 (ΑΠ 23764) έγγραφο της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος ΑΕ, με το οποίο ζητεί την έγκριση για την απόκτηση ειδικής συμμετοχής ποσοστού 44% στο μετοχικό κεφάλαιο της πιο πάνω ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας που πρόκειται να συσταθεί, ύψους δραχμών 30 δισεκατομμυρίων, ι) τις από 6.11.2000 , 15.5.2001 και 29.6.2001 (ΑΠ 23955, 24804 και 25013) σχετικές εισηγήσεις της Διεύθυνσης Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών της Τράπεζας της Ελλάδος, ια) τη σκοπιμότητα διευκόλυνσης του ελέγχου της ταυτότητας των προσώπων που κατέχουν ειδική συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας που πρόκειται να συσταθεί ή συμπεριλαμβάνονται στους δέκα μεγαλύτερους μετόχους, ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ τα εξής : Α. Παρέχεται άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα στην ανώνυμη τραπεζική εταιρία που πρόκειται να συσταθεί με την επωνυμία FΒΒ - ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με έδρα την Αθήνα και με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις : 1.Τα φυσικά πρόσωπα που ελέγχουν τα αιτούντα νομικά πρόσωπα, πλην των πιστωτικών ιδρυμάτων, θα συμμετέχουν άμεσα στο μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας που πρόκειται να συσταθεί. 2.Η εν λόγω άδεια λειτουργίας τελεί υπό την αίρεση της χορήγησης άδειας σύστασης του νομικού προσώπου και έγκρισης του καταστατικού του. 3.Το ελάχιστο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας που θα συσταθεί θα ανέλθει σε δραχμές τριάντα δισεκατομμύρια (δρχ. 30.000.000.000) που θα καταβληθούν εξολοκλήρου σε μετρητά και θα κατατεθούν στην Τράπεζα της Ελλάδος. 4.Η στελέχωση του πιο πάνω πιστωτικού ιδρύματος θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στο επιχειρηματικό σχέδιο και το πιο πάνω αναφερόμενο μνημόνιο συνεργασίας. 5.Πριν από την έναρξη λειτουργίας της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας που θα συσταθεί θα έχουν αξιολογηθεί από τη Δ/νση Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών της Τράπεζας της Ελλάδος ο Κανονισμός Πιστοδοτήσεων, η επάρκεια της στελέχωσης της μονάδας μηχανογραφικής υποστήριξης, καθώς και η υλοποίηση της μηχανογραφικής διασύνδεσης των καταστημάτων. 6.Η ολοκλήρωση της απαιτούμενης διαδικασίας για τη σύσταση και τη λειτουργία της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας θα πρέπει να έχει συντελεστεί το αργότερο μέχρι την 17η Ιουλίου 2002. Β. Εγκρίνεται η ίδρυση και λειτουργία από την ως άνω ανώνυμη τραπεζική εταιρία επτά (7) συνολικά υπηρεσιακών μονάδων, μη συμπεριλαμβανομένου του κεντρικού καταστήματος. Γ.Επιτρέπεται στην ανώνυμη τραπεζική εταιρία που θα συσταθεί: 1.Να δέχεται καταθέσεις σε συνάλλαγμα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 2687/1953. 2.Να δέχεται καταθέσεις σε κοινό λογαριασμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 5638/1932. 3.Να διενεργεί πράξεις επί συναλλάγματος σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Δ. Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία που θα συσταθεί έχει υποχρέωση μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την έναρξη λειτουργίας της να την αναγγείλει στην Τράπεζα της Ελλάδος (Διευθύνσεις Νομισματικής Πολιτικής και Τραπεζικών Εργασιών και Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών) και να προσδιορίσει την ακριβή διεύθυνση του τόπου εγκατάστασής της. Ε. Εγκρίνεται η απόκτηση από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ειδικής συμμετοχής ποσοστού 44% στο μετοχικό κεφάλαιο της πιο πάνω ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας που θα συσταθεί, με τη διάθεση κεφαλαίων της μέχρι ποσού δραχμών δεκατριών δισεκατομμυρίων διακοσίων εκατομμυρίων (δρχ. 13.200.000.000). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Ο Γραμματέας Ακριβές αντίγραφο,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2001-11-16
Τροποποίηση Τύπος
A/2001/263
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία