ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/5/23.04.2001

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-04-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-04-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-04-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ανάκληση της άδειας λειτουργίας του υποκαταστήματος στην Ελλάδα της τράπεζας Βanca Rοmana De Cοmert Εxteriοr SΑ - Βancοrex, με έδρα το Βουκουρέστι, που είχε παρασχεθεί με την απόφαση ΕΝΠΘ 585/9/ 29.11.96. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Συνεδρίαση 92/16.1.2001, θέμα 10)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
να ανακαλέσει από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του υποκαταστήματος στην Ελλάδα της τράπεζας Βanca Rοmana De Cοmert Εxteriοr SΑ - Βancοrex, με έδρα το Βουκουρέστι, που είχε παρασχεθεί με την απόφαση ΕΝΠΘ 585/9/29.11.1996. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Ο Γραμματέας Ακριβές αντίγραφο
  • τις διατάξεις του άρθρου 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως το άρθρο αυτό ισχύει (Ν. 2609/98, άρθρο πρώτο, παράγρ. 30 και Ν. 2832/2000, άρθρο 18, παράγρ. 24),
  • το Ν. 2076/92 Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις, όπως ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 8 και 12,
  • την απόφ. ΕΝΠΘ 585/9/29.11.1996, με την οποία είχε εγκριθεί η ίδρυση και λειτουργία στην Ελλάδα υποκαταστήματος της τράπεζας Βanca Rοmana De Cοmert Εxteriοr SΑ - Βancοrex, που εδρεύει στο Βουκουρέστι,
  • το ότι η παραπάνω τράπεζα δεν έχει κάνει μέχρι σήμερα χρήση της πιο πάνω άδειας και κατά συνέπεια συντρέχει ο λόγος εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 8, παράγρ. 1Α του Ν. 2076/92,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Κύρωση ορισμένων διατάξεων του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες διατάξεις. 1998/2609 1998
ΝΟΜΟΣ 2000/2832 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2832 2000
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία