ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/6/23.04.2001

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-04-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-04-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-04-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ανάκληση της άδειας λειτουργίας του Γραφείου Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα της τράπεζας CRΕDΙΤ LΥΟΝΝΑΙS, με έδρα το Παρίσι, που είχε παρασχεθεί με την απόφαση ΝΕ 155/9/15.3.77. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Συνεδρίαση 92/16.1.2001, θέμα 11)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
να ανακαλέσει την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του Γραφείου Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα της τράπεζας CRΕDΙΤ LΥΟΝΝΑΙS, με έδρα το Παρίσι, που είχε παρασχεθεί με την απόφαση ΝΕ 155/9/ 15.3.77. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Ο Γραμματέας Ακριβές αντίγραφο
  • τις διατάξεις του άρθρου 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως το άρθρο αυτό ισχύει (Ν. 2609/98, άρθρο πρώτο, παράγρ. 30 και Ν. 2832/2000, άρθρο 18, παράγρ. 24),
  • τις διατάξεις του Α.Ν. 1665/51, περί λειτουργίας και ελέγχου τραπεζών, όπως ισχύει,
  • την απόφ. ΝΕ 155/9/15.3.77, με την οποία είχε εγκριθεί η ίδρυση και λειτουργία Γραφείου Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα της τράπεζας CRΕDΙΤ LΥΟΝΝΑΙS που εδρεύει στο Παρίσι,
  • το από 14.9.2000 έγγραφο της τράπεζας CRΕDΙΤ LΥΟΝΝΑΙS με το οποίο, για τους λόγους που αναφέρονται σ αυτό, γνωστοποιεί στην Τράπεζα της Ελλάδος την πρόθεσή της να παύσει τη δραστηριότητα του πιο πάνω Γραφείου της στην Ελλάδα,
  • την από 9.1.2001 (ΑΠ 24151) σχετική γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας της Ελλάδος,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κύρωση ορισμένων διατάξεων του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες διατάξεις. 1998/2609 1998
ΝΟΜΟΣ 2000/2832 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2832 2000
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1951/1665 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/1665 1951
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία