ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/Φ.0544/2/ΑΣ958/Μ.5341

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-04-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-04-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-04-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Μικτής Ελληνο-Λιθουανικής Επιτροπής οδικών μεταφορών». Βίλνιους, 11. 10. 2001.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο Άρθρο18
1.  
    της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας της Λιθουανίας και της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας «Επί των Διεθνών Οδικών Μεταφορών Ταξιδιωτών και Εμπορευμάτων», μέσω της επικράτειας της Λιθουανίας εξεδόθησαν ειδικές εξουσιοδοτήσεις - για οχήματα που υπερβαίνουν το μέγιστο επιτρεπτό βάρος και φορτίο άξονα: Επιθεώρηση Κρατικών Οδικών Μεταφορών Υπό το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Sνitrigailοs st.42/31 2600 Vilnius, Lithuania Τel.+370 2 78 56 02 FΑΧ:+3702 23 22 70 Ε-mail: νkti@νkti.lt - για οχήματα που υπερβαίνουν τις μέγιστες επιτρεπτές διαστάσεις Αστυνομικό Τμήμα Υπό το Υπουργείο Εσωτερικών Αστυνομική Υπηρεσία Οδικής Κυκλοφορίας 2015 Vilnius, Lithuania Τel. +370 2 71 94 05 FΑΧ: +370 2 71 96 10 Ε-mail: kpd@pd.νrm.Ιt Η Ελληνική αντιπροσωπεία ενημέρωσε ότι η υπεύθυνη αρχή για την έκδοση ειδικών εξουσιοδοτήσεων, σε περίπτωση υπέρβασης βάρους και διαστάσεων, είναι: Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων Ε.Υ.Δ.Ε.Φιδειππίδου & Σεβαστουπόλεως 1 Τ.Κ. 11526 Αθήνα Τηλ. +30 10 7710138 Αμφότερες οι αντιπροσωπείες τόνισαν ότι η συνεδρ ίαση έλαβε χώρα σε φιλική και εποικοδομητική ατμόσφαιρα. Η Ελληνική αντιπροσωπεία κάλεσε την Λιθουανική αντιπροσωπεία στην Ελλάδα για την προσεχή συνεδρίαση της Μικτής Επιτροπής το 2002. Η ακριβής ημερομηνία θα καθοριστεί δια αλληλογραφίας. Συνταχθέν εν Vilnius την 11 Οκτωβρίου 2001, σε δύο πρωτότυπα στην Αγγλική γλώσσα. Για την Λιθουανική Αντιπροσωπεία Μr. Αleksandras Rοmanaνicius Για την Ελληνική Αντιπροσωπεία Βασίλης Καλλιβωκάς Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Καλλιβωκάς Βασίλης Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, ΔιεύθυνσηΜεταφορών Φορτίου, Διευθυντής, Επικεφαλής Αν τιπροσωπείας Χατζηπουλίδου Ελένη Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, Διεύθυνση Μεταφορών Φορτίου Μαυροματάκης Λεωνίδας Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών, Διεύθυνση Μεταφορών Παυλή Ειρήνη Πρόεδρος της «Ένωσης Ιδιοκτητών Φορτηγών για Διεθνείς μεταφορές» (Ο.Φ.Α.Ε.) Η ΛΙΘΟΥΑΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Μr. Rοmanaνicius Αleksandras Υπουργείο Οδών και Οδικών Μεταφορών & Επικοινωνιών,Υποδιευθυντής, Επικεφαλής Αντιπροσωπείας Μr. Jasiunas Jaunius Υπουργείο Οδών και Οδικών Μεταφορών & Επικοινωνιών Μrs. Sνikliene Βirute Υπουργείο Οδών και Οδικών Μεταφορών & ΕπικοινωνιώνΜr. Αdοmaitis Vidmantas Επιθεώρηση Κρατικών Οδών & Οδικών Μεταφορών υπό το Υπουργείο Μεταφορών & Εποικοινωνιών Μrs . Siauliene Lοreta Λιθουανική Ένωση Μεταφορέων Εθνικών Οδών «LΙΝΑVΑ»Μr. Vaidοtas Rimsa Διερμηνέας Φ.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία