Έγκριση Εκτελεστικού Προγράμματος μορφωτικής συνεργασίας μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για τα έτη 2002 - 2003 και 2004, Αθήνα 29.11.2001.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν την απευθείας συνεργασία μεταξύ των πανεπιστήμιων και άλλων ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσής τους σύμφωνα με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς κάθε χώρας. Οι λεπτομέρειες θα συμφωνηθούν δια της διπλωματικής οδού.
Άρθρο 2
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ανταλλάσσουν κάθε χρόνο μέχρι τρία (3) μέλη του διδακτικού προσωπικού των πανεπιστημίων και άλλων ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσής τους για περίοδο μέχρι δέκα (10) ημερών το καθένα, προκειμένου να δώσουν διαλέξεις και να ανταλλάξουν επιστημονικές πληροφορίες. Κάθε επίσκεψης θα προηγείται πρόσκληση προς τον επισκέπτη επιστήμονα από επιστήμονα της χώρας υποδοχής.
Άρθρο 3
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ανταλλάσσουν κάθε χρόνο μέχρι τέσσερις (4) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα, διάρκειας μέχρι δέκα (10) μηνών την καθεμία, σε οποιονδήποτε τομέα που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα σπουδών των πανεπιστημίων τους. Οι μεταπτυχιακές υποτροφίες μπορούν να ανανεώνονται. Οι λεπτομέρειες θα συμφωνούνται δια της διπλωματικής οδού.
Άρθρο 4
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ανταλλάσσουν πληροφορίες, προγράμματα σπουδών και άλλα σχετικά στοιχεία προκειμένου να διευκολύνουν την αναγνώριση της ισοτιμίας ακαδημαϊκών πτυχίων, σύμφωνα με τους κανόνες και τους κανονισμούς κάθε χώρας. Β.- Γενική και τεχνική εκπαίδευση.
Άρθρο 5
1.  
  Τα δύο Μέρη εκφράζουν την επιθυμία τους να διαδώσουν τη γλώσσα και τον πολιτισμό κάθε χώρας στην άλλη χώρα. Τα δύο Μέρη εκφράζουν την ικανοποίησή τους για τη διδασκαλία της αραβικής γλώσσας στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Αιγαίου. Η ελληνική πλευρά είναι πρόθυμη να βοηθήσει τις σχολές της Αιγύπτου όπου διδάσκεται η Ελληνική ως ξένη γλώσσα αποστέλλοντας διδακτικό υλικό και εκπαιδευτικό προσωπικό.
Άρθρο 6
1.  
  Κατά τη διάρκεια της ισχύος του παρόντος Προγράμματος, τα δύο Μέρη θα ανταλλάξουν τέσσερις (4) εμπειρογνώμονες στους τομείς της γενικής, της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της τεχνικής εκπαίδευσης ή της διοίκησης της εκπαίδευσης, για περίοδο μέχρι δέκα (10) ημερών τον καθένα, με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και την εξοικείωση με το εκπαιδευτικό σύστημα της άλλης χώρας
Άρθρο 7
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ανταλλάσσουν - μετά από αίτηση - πληροφορίες και εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με το εκπαιδευτικό σύστημα της κάθε χώρας
Άρθρο 8
1.  
  Η Ελληνική Πλευρά θα αποστείλει βιβλία, χάρτες και άλλα απαραίτητα υλικά στα ελληνικά σχολεία της Αιγύπτου, με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας της Αιγύπτου
Άρθρο 9
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ανταλλάσσουν σχέδια και έργα τέχνης μαθητών με σκοπό την εξοικείωσή τους με τις δραστηριότητες των σχολείων τους
Άρθρο 10
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ανταλλάξουν - μετά από αίτηση - σύγχρονες πληροφορίες σχετικά με την ιστορία και τη γεωγραφία για να συμπεριληφθούν στα σχολικά εγχειρίδιά τους
Άρθρο 11
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ανταλλάξουν τεχνογνωσία στους τομείς των πληροφοριακών συστημάτων, της τεχνικής εκπαίδευσης και της πληροφορικής. Γ.- Βιβλιοθήκες και αρχεία.
Άρθρο 12
1.  
  α. Κατά τη διάρκεια της ισχύος του παρόντος Προγράμματος, τα δύο Μέρη θα ανταλλάξουν δύο (2) βιβλιοθηκονόμους και έναν (1) ειδικό αρχειολόγο, για περίοδο μέχρι δέκα (10) ημερών τον καθένα, προκειμένου να ενημερωθούν για θέματα της ειδικότητάς τους. Η έρευνα των αρχείων και των βιβλιοθηκών θα επιτρέπεται σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία της κάθε χώρας. β. Τα δύο Μέρη θα ανταλλάσσουν βιβλία, μικροφίλμ, πανομοιότυπα και άλλες αναπαραγωγές εγγράφων, καθώς και βιβλιογραφικά ευρετήρια, περιοδικές εκδόσεις και περιοδικά μεταξύ των δημοσίων βιβλιοθηκών τους.
Άρθρο 13
1.  
  Η Ελληνική Πλευρά θα εξακολουθήσει να ενθαρρύνει την επανίδρυση της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας παρέχοντάς της υλικό, συμπεριλαμβανομένων εκδόσεων και πληροφοριών σχετικά με την αρχαία, μεσαιωνική ή σύγχρονη Αίγυπτο, καθώς και μικροφίλμ, αντιγράφων χειρογράφων και επιστημονικής βοήθειας. Η Αιγυπτιακή Πλευρά αναγνωρίζει με ικανοποίηση την ελληνική συμβολή στο έργο αυτό. Δ.- Υγεία.
Άρθρο 14
1.  
  Τα δύο Μέρη θα συνεργασθούν στους εξής τομείς: α. Οργάνωση και σχεδιασμός στον τομέα της δημόσιας υγείας. β. Σχεδιασμός και ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της υγείας σχετικά με την πρόληψη ασθενειών. γ. Πρώτες βοήθειες. δ. Υγεία και λοιμώδεις νόσοι.
Άρθρο 15
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ανταλλάσσουν πληροφορίες και ιατρικές εκδόσεις και θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των ιδρυμάτων ιατρικής έρευνάς τους στους αντίστοιχους τομείς. Ε.- Πολιτισμός.
Άρθρο 16
1.  
  Κατά τη διάρκεια της ισχύος του παρόντος Προγράμματος, τα δύο Μέρη θα ανταλλάξουν δύο (2) άτομα στους τομείς της λογοτεχνίας και των τεχνών για περίοδο μέχρι δέκα (10) ημερών το καθένα, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων σε θέματα αμοιβαίου συμφέροντος και την εξοικείωση με την πολιτιστική ζωή της προσκαλούσας χώρας
Άρθρο 17
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν τις πρωτοβουλίες των εκδοτικών οίκων τους για τη μετάφραση και έκδοση σύγχρονων λογοτεχνικών έργων στις δύο χώρες. Για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός, κατά τη διάρκεια της ισχύος του παρόντος Προγράμματος, θα ανταλλάξουν δύο (2) ειδικούς στον τομέα αυτό (της μετάφρασης ή των εκδόσεων) για περίοδο μέχρι δέκα (10) ημερών τον καθένα.
Άρθρο 18
1.  
  Κάθε Μέρος θα ενθαρρύνει την έκδοση ειδικού τεύχους ενός περιοδικού, το οποίο θα είναι αφιερωμένο στην προώθηση της λογοτεχνίας της άλλης χώρας
Άρθρο 19
1.  
  Η Αιγυπτιακή Πλευρά θα διευκολύνει τη διοργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων «Καβάφεια», οι οποίες οργανώνονται κάθε χρόνο στην Αλεξάνδρεια και το Κάιρο από την Ελληνική Πλευρά, καθώς και των επιστημονικών και πολιτιστικών συμποσίων στους τομείς της αρχαιολογίας, της φιλοσοφίας κ.α. Για το σκοπό αυτό, η Ελληνική Πλευρά θα αποστείλει όλες τις πληροφορίες που μπορεί να χρειασθούν σχετικά με αυτές τις σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Άρθρο 20
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ανταλλάσσουν κάθε χρόνο δύο (2) επισκέπτες αρχαιολόγους για περίοδο μέχρι δέκα (10) ημερών, με σκοπό να ενημερωθούν για θέματα της ειδικότητάς τους όπως την οργάνωση μουσείων, μελέτες για μνημεία κ.α.
Άρθρο 21
1.  
  Κατά τη διάρκεια της ισχύος του παρόντος Προγράμματος, τα δύο Μέρη θα ανταλλάξουν δύο (2) ειδικούς στην αναπαλαίωση έργων τέχνης για περίοδο μέχρι δέκα (10) ημερών τον καθένα, με σκοπό να ενημερωθούν για θέματα της ειδικότητάς τους
Άρθρο 22
1.  
  Κατά τη διάρκεια της ισχύος του παρόντος Προγράμματος, τα δύο Μέρη θα ανταλλάξουν δύο (2) επισκέπτες αρχιτέκτονες για περίοδο μέχρι δέκα (10) ημερών τον καθένα, με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τη συντήρηση και αναστήλωση ιστορικών μνημείων
Άρθρο 23
1.  
  Κατά τη διάρκεια της ισχύος του παρόντος Προγράμματος, θα διοργανωθεί έκθεση με σημαντικό μέρος αιγυπτιακών γλυπτών που ανήκουν σε μουσεία της Ελλάδας και ελληνικών γλυπτών που ανήκουν σε μουσεία της Αιγύπτου. Οι τεχνικές και άλλες λεπτομέρειες της ανταλλαγής αυτής θα ρυθμισθούν μέσω απευθείας επαφών μεταξύ των αρμοδίων αρχών των δύο χωρών.
Άρθρο 24
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή στις διεθνείς εκθέσεις βιβλίου και τις διεθνείς γιορτές παιδικού βιβλίου που διεξάγονται στις δύο χώρες
Άρθρο 25
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ανταλλάξουν εκδόσεις, φωτογραφίες και διαφάνειες στον τομέα της λαογραφίας και της λαϊκής τέχνης
Άρθρο 26
1.  
  Κατά τη διάρκεια της ισχύος του παρόντος Προγράμματος, τα δύο Μέρη θα ανταλλάξουν έναν (1) ειδικό στον τομέα της λαογραφίας για περίοδο μέχρι δέκα (1) ημερών για την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας
Άρθρο 27
1.  
  Η Ελληνική Πλευρά θα διοργανώσει στην Αίγυπτο μία έκθεση ελληνικών λαϊκών φορεσιών και υφαντικής τέχνης. Ομοίως, η Αιγυπτιακή Πλευρά θα διοργανώσει έκθεση λαϊκής τέχνης στην Ελλάδα. Οι τεχνικές και άλλες λεπτομέρειες θα ρυθμισθούν δια της διπλωματικής οδού.
Άρθρο 28
1.  
  Η Αιγυπτιακή Πλευρά χαιρετίζει την ελληνική συμμετοχή στις διεθνείς Μπιενάλε του Καΐρου και της Αλεξάνδρειας και τη διεξαγωγή εκθέσεων ελληνικής τέχνης στην Αίγυπτο. Η Ελληνική Πλευρά θα υποστηρίξει τη διεξαγωγή εκθέσεων αιγυπτιακής τέχνης στην Ελλάδα.
Άρθρο 29
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν τις απευθείας επαφές και τη συνεργασία μεταξύ του Πολιτιστικού Κέντρου (Όπερας) του Καΐρου και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής της Ελλάδας
Άρθρο 30
1.  
  Τα δύο Μέρη εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις εικαστικές τέχνες και τους καλλιτέχνες του τομέα αυτού μεταξύ του Εθνικού Κέντρου Εικαστικών Τεχνών της Αιγύπτου και του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών της Ελλάδας
Άρθρο 31
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή ατόμων και ομάδων σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και διεθνή φεστιβάλ που διεξάγονται στις δύο χώρες. Η Ελληνική Πλευρά εκφράζει την πρόθεσή της να συμμετάσχει στο Διεθνές Φεστιβάλ Τραγουδιού του Καΐρου, το οποίο θα διεξαχθεί τον Αύγουστο του 2002.
Άρθρο 32
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή ταινιών και πληροφοριών στον τομέα του κινηματογράφου
Άρθρο 33
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή σε διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου που διοργανώνονται στις δύο χώρες. Οι τεχνικές και άλλες λεπτομέρειες θα ρυθμισθούν δια της διπλωματικής οδού. ΣΤ.- Ελληνική Αρχαιολογική Σχολή.
Άρθρο 34
1.  
  Η Αιγυπτιακή Πλευρά χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Ελληνικής Πλευράς να ιδρύσει στην Αλεξάνδρεια Ελληνική Αρχαιολογική Σχολή. Ζ.- ΟΥΝΕΣΚΟ.
Άρθρο 35
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών επιτροπών τους της ΟΥΝΕΣΚΟ. Η.- Μέσα μαζικής ενημέρωσης α.- Ραδιοφωνία και τηλεόραση.
Άρθρο 36
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν τις απευθείας επαφές μεταξύ των επίσημων ειδησεογραφικών πρακτορείων τους και τη συνεργασία στον τομέα της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης, σύμφωνα με τη Συμφωνία η οποία υπεγράφη μεταξύ της Αιγυπτιακής Ένωσης Ραδιοτηλεόρασης και της ΕΡΤ στις 27.9.1994. Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν την προώθηση της αμοιβαίας χρήσης σύγχρονων συστημάτων και μεθόδων επικοινωνίας και των δορυφορικών και καλωδιακών μεταδόσεων για τη διεύρυνση της αλληλοκατανόησης. β.- Εκπαιδευτική τηλεόραση.
Άρθρο 37
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ανταλλάξουν εκπαιδευτικές και πολιτιστικές ταινίες που θα προβάλλονται στις δύο χώρες. Θ.- Νεολαία και αθλητισμός.
Άρθρο 38
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία και τις επαφές μεταξύ των οργανώσεων και ιδρυμάτων νεολαίας των δύο χωρών σε πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες. Θα ανταλλάξουν σχετικές πληροφορίες και εμπειρίες, ειδικά στις πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν τη νεολαία, με σκοπό τη δημιουργία και την ενίσχυση φιλικών σχέσεων μεταξύ των νέων. Αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή των προαναφερθεισών δραστηριοτήτων θα είναι η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς για την Ελληνική Πλευρά και το Ανώτατο Συμβούλιο Νεολαίας και Αθλητισμού για την Αιγυπτιακή Πλευρά.
Άρθρο 39
1.  
  Τα δύο Μέρη αναγνωρίζουν τη σημασία της εκπαιδευτικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και ψυχολογικής αποστολής του αθλητισμού, καθώς και την ειδική συμβολή του στη δημόσια υγεία και την προαγωγή της συναδέλφωσης και της παγκόσμιας ειρήνης. Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία στον τομέα του αθλητισμού και της φυσικής αγωγής και θα επιδιώξουν την πραγματοποίηση απευθείας επαφών και στενότερης συνεργασίας μεταξύ των αρμοδίων αθλητικών αρχών τους. Το περιεχόμενο και οι λεπτομέρειες της συνεργασίας αυτής, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας συνεργασίας μεταξύ των αθλητικών αρχών των δύο Μερών, θα καθορισθούν μέσω πρωτοκόλλων μεταξύ των προαναφερθεισών κρατικών υπηρεσιών με συγκεκριμένες ημερομηνίες λήξης. Ι.- Διάφορα.
Άρθρο 40
1.  
  Τα Μέρη χαιρετίζουν τις κοινές προσπάθειες της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για την αναβίωση της Ολυμπιακής Εκεχειρίας και την τήρησή της κατά της διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων και πέραν αυτών. Στο πλαίσιο αυτό, τα Μέρη χαιρετίζουν την πρωτοβουλία της Ελλάδας και της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής για την ίδρυση Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας στην Αθήνα.
Άρθρο 41
1.  
  Όταν δεν ορίζεται διαφορετικά, όλες οι διατάξεις και οι δραστηριότητες που ορίζονται στο παρόν Πρόγραμμα θα εφαρμόζονται και θα διεξάγονται αντίστοιχα δια της διπλωματικής οδού και σύμφωνα με τους κανόνες και τους κανονισμούς κάθε χώρας
Άρθρο 42
1.  
  Οι διατάξεις του παρόντος Προγράμματος δεν αποκλείουν τη δυνατότητα να συμφωνήσουν τα δύο Μέρη δια της διπλωματικής οδού οποιεσδήποτε άλλες ρυθμίσεις κρίνουν επιθυμητές
Άρθρο 43
1.  
  Το συνημμένο Παράρτημα, το οποίο περιέχει τις γενικές και τις οικονομικές διατάξεις των ανταλλαγών σύμφωνα με το παρόν Πρόγραμμα, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Προγράμματος
Άρθρο 44
1.  
Το παρόν Πρόγραμμα θα τεθεί σε ισχύ στις 1 Ιανουαρίου 2002 και θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2004. Η επόμενη συνεδρίαση της Μικτής Πολιτιστικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στο Κάιρο. Έγινε και υπεγράφη στην Αθήνα, στις 29 Νοεμβρίου 2001, σε δύο πρωτότυπα στην αγγλική γλώσσα. (υπογραφή) (υπογραφή) Για την Κυβέρνηση της Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΑ. Γενικές διατάξεις για την εκπαίδευση και την επιστήμη α. Ανταλλαγή προσώπων: Οι υποψήφιοι προς ανταλλαγή στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος Προγράμματος θα προτείνονται από το Αποστέλλον Μέρος, το οποίο θα ειδοποιεί το Παραλαμβάνον Μέρος τρεις (3) μήνες πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία αναχώρησης των υποψηφίων. Το Αποστέλλον Μέρος θα υποβάλλει στο Παραλαμβάνον Μέρος προσωπικά στοιχεία σχετικά με την ειδικότητα, τα επαγγελματικά προσόντα, τους ακαδημαϊκούς τίτλους, τις γλώσσες που ομιλούν οι υποψήφιοι (Αγγλικά, Γαλλικά ή τη γλώσσα της χώρας υποδοχής), το πρόγραμμα και τη διάρκεια της παραμονής των προσώπων προς ανταλλαγή, καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες. Το Παραλαμβάνον Μέρος θα ανακοινώνει στο Αποστέλλον Μέρος τη συγκατάθεσή του τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία της επίσκεψης. Με τη λήψη της συγκατάθεσης του Παραλαμβάνοντος Μέρους, το Αποστέλλον Μέρος θα ανακοινώνει την ακριβή ημερομηνία της αναχώρησης τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες νωρίτερα. β. Ανταλλαγή υποτροφιών: 1.Το Μέρος που χορηγεί την υποτροφία θα ανακοινώνει τις προσφορές του κάθε χρόνο το αργότερο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου. 2.Το Αποστέλλον Μέρος θα αποστέλλει στο Παραλαμβάνον Μέρος τους φακέλους των υποψηφίων το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου. 3.Οι φάκελοι των υποψηφίων πρέπει να περιέχουν: - βιογραφικό σημείωμα - επικυρωμένα αντίγραφα διπλωμάτων σπουδών - το πρόγραμμα των σχεδιαζόμενων σπουδών - πιστοποιητικό υγείας. Όλα τα προαναφερθέντα έγγραφα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στη γλώσσα της χώρας υποδοχής ή την Αγγλική ή τη Γαλλική. 4.Το παραλαμβάνον Μέρος θα ανακοινώνει την οριστική αποδοχή των υποτρόφων το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου. 5.Οι υπότροφοι πρέπει να ομιλούν τη γλώσσα του Παραλαμβάνοντος Μέρους ή την Αγγλική ή τη Γαλλική. Όσον αφορά τους υποψηφίους για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα, πρέπει απαραιτήτως να έχουν γίνει δεκτοί σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ή έρευνας. Β. Οικονομικές διατάξεις για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό 1)Ανταλλαγή προσώπων (για επισκέψεις διάρκειας μέχρι 30 ημερών): 1.Η αποστέλλουσα πλευρά θα καλύπτει τα έξοδα των εισιτηρίου των επιστημόνων, αντιπροσωπειών κ.λπ. που θα αποστέλλονται σύμφωνα με το παρόν Πρόγραμμα, για τη μετάβαση στην πρωτεύουσα της Αποστέλλουσας Χώρας και την επιστροφή από αυτήν. 2.Η Ελληνική Πλευρά θα παρέχει: - 73 ευρώ την ημέρα για διαμονή σε ξενοδοχείο και ημερήσια αποζημίωση - έξοδα μετακινήσεων σε ελληνικό έδαφος, αν προκύπτουν από το πρόγραμμα διαμονής - έξοδα μίας μονοήμερης ή διήμερης επίσκεψης σε αρχαιολογικούς ή ιστορικούς χώρους. 3.Η Αιγυπτιακή Πλευρά θα παρέχει: - διαμονή με πλήρη διατροφή σε κατάλληλο ξενοδοχείο - έξοδα μετακινήσεων σε αιγυπτιακό έδαφος σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών. 4.Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού, το Παραλαμβάνον Μέρος θα παρέχει δωρεάν ιατρική περίθαλψη στα πρόσωπα που θα το επισκέπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Προγράμματος. 1)Ανταλλαγή υποτροφιών: 1.Οι υπότροφοι των δύο Μερών θα καλύπτουν οι ίδιοι τα έξοδα μετάβασης στην άλλη χώρα και επιστροφής από αυτήν. 2.Η Ελληνική Πλευρά θα παρέχει: - μηνιαίο επίδομα 440 ευρώ για μεταπτυχιακούς υποτρόφους ή ερευνητές, αρχίζοντας με την άφιξη του φοιτητή στην Ελλάδα και καλύπτοντας την περίοδο ισχύος της υποτροφίας. - εφάπαξ ποσό 59 ευρώ για έξοδα καταλύματος σε όσους εγκαθίστανται στην Αθήνα και 88 ευρώ για όσους εγκαθίστανται στην επαρχία. Δε δικαιούνται να λάβουν αυτό το ποσό φοιτητές των οποίων έχει ανανεωθεί η υποτροφία. - απαλλαγή από δίδακτρα. - έξοδα μετακινήσεων σε ελληνικό έδαφος, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών των μεταπτυχιακών φοιτητών ή ερευνητών, μέχρι του ποσού των 88 ευρώ. 3.Η Αιγυπτιακή Πλευρά θα παρέχει: - μηνιαίο επίδομα 350 αιγυπτιακών λιρών, συμπεριλαμβανομένης της διαμονής των φοιτητών σε φοιτητική εστία. - εφάπαξ ποσό 350 αιγυπτιακών λιρών με την άφιξη. - απαλλαγή από τα δίδακτρα. 4.Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού, το Παραλαμβάνον Μέρος θα παρέχει δωρεάν ιατρική περίθαλψη στα πρόσωπα που θα το επισκέπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Προγράμματος. Γ. Γενικές διατάξεις για τον πολιτισμό 1)Ανταλλαγή προσώπων: Τα πρόσωπα προς ανταλλαγή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Προγράμματος θα προτείνονται από το Αποστέλλον Μέρος, το οποίο θα ανακοινώνει στο Παραλαμβάνον Μέρος την πρότασή του τρεις (3) μήνες πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία αναχώρησης. Επίσης, το Αποστέλλον Μέρος θα παρέχει στο παραλαμβάνον Μέρος όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα ακαδημαϊκά και τα επαγγελματικά προσόντα καθώς και το προτεινόμενο πρόγραμμα εργασίας, τη διάρκεια της διαμονής και κάθε άλλη πληροφορία που μπορεί να φανεί χρήσιμη. Το Παραλαμβάνον Μέρος θα ανακοινώνει στο Αποστέλλον Μέρος την απόφασή του τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία αναχώρησης. Με τη λήψη της συγκατάθεσης του Παραλαμβάνοντος Μέρους, το Αποστέλλον Μέρος θα ανακοινώνει την ακριβή ημερομηνία αναχώρησης τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες νωρίτερα. Οι επισκέπτες που θα ανταλλάσσονται στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος στον τομέα της πολιτιστικής συνεργασίας θα πρέπει να διαθέτουν καλή γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής ή της Αγγλικής ή της Γαλλικής. 2)Ανταλλαγή εκθέσεων: Το Αποστέλλον Μέρος θα ενημερώνει το Παραλαμβάνον Μέρος τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες νωρίτερα σχετικά με τις ημερομηνίες και το θέμα της υπό προετοιμασία έκθεσης. Προκειμένου να γίνουν οι κατάλληλες προετοιμασίες για την έκθεση, το αποστέλλον Μέρος θα παρέχει ουσιαστικές τεχνικές πληροφορίες σχετικά με την προτεινόμενη έκθεση, καθώς και τα απαραίτητα υλικά για την εκτύπωση του καταλόγου (πρόλογο, κατάλογο αντικειμένων, φωτογραφίες κ.λπ.) τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από τα εγκαίνια. Η άφιξη των εκθεμάτων στον τόπο του προορισμού τους θα γίνεται τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τα εγκαίνια. Δ. Οικονομικές διατάξεις του πολιτισμού: 1)Ανταλλαγή προσώπων: Τα έξοδα μετακινήσεων και υποδοχής των προσώπων που θα πραγματοποιούν επισκέψεις σύμφωνα με το παρόν Πρόγραμμα θα καλύπτονται ως εξής: 1.Το αποστέλλον Μέρος θα βαρύνεται με τα έξοδα μετάβασης στην πρωτεύουσα του Παραλαμβάνοντος Μέρους και επιστροφής από αυτήν. 2.Η Ελληνική Πλευρά θα παρέχει: - 73 ευρώ την ημέρα για έξοδα διαμονής σε ξενοδοχείο και έξοδα διαβίωσης - εφάπαξ ποσό 88 ευρώ ανά επίσκεψη με την άφιξη για την κάλυψη εξόδων μετακινήσεων εντός Ελλάδος. 3.Η Αιγυπτιακή Πλευρά θα παρέχει: - κατάλυμα με πλήρη διατροφή - έξοδα μετακινήσεων σε αιγυπτιακό έδαφος σύμφωνα με το πρόγραμμα της επίσκεψης. 4.Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού, το Παραλαμβάνον Μέρος θα παρέχει δωρεάν ιατρική περίθαλψη στα πρόσωπα που θα το επισκέπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Προγράμματος. 1)Ανταλλαγή εκθέσεων: 1.Το Αποστέλλον Μέρος θα καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς της έκθεσης στην πρωτεύουσα της χώρας υποδοχής και επιστροφής από αυτήν. Σε περίπτωση που η έκθεση διοργανωθεί σε πολλές πόλεις της χώρας υποδοχής, ο τρόπος κάλυψης των εξόδων μεταφοράς των εκθεμάτων στο έδαφος της χώρας υποδοχής θα ρυθμίζεται με ειδική συμφωνία μεταξύ των αφορωμένων ιδρυμάτων των δύο Μερών. 2.Το Παραλαμβάνον Μέρος θα καλύπτει τα έξοδα της διοργάνωσης της έκθεσης, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ενοικίασης των αιθουσών, της ασφάλειας, της τεχνικής υποστήριξης (χώρων αποθήκευσης, εργασιών εγκατάστασης, φωτισμού, θέρμανσης, διάλυσης της έκθεσης, εκτύπωσης εκδόσεων όπως αφίσες, κατάλογοι και προσκλήσεις). Επίσης, το παραλαμβάνον Μέρος θα αναλαμβάνει τη διαφήμιση της έκθεσης. 3.Το Αποστέλλον Μέρος θα καλύπτει τα έξοδα ασφάλισης των εκθεμάτων κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και της διεξαγωγής της έκθεσης. Σε περίπτωση ζημιάς, το Παραλαμβάνον Μέρος θα παρέχει δωρεάν στο Αποστέλλον Μέρος όλα τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με την αιτία της για να το διευκολύνει να ζητήσει αποζημίωση από την ασφαλιστική εταιρία. Το Παραλαμβάνον Μέρος δεν εξουσιοδοτείται να αποκαταστήσει τα εκθέματα που έχουν υποστεί ζημιές στην αρχική κατάστασή τους χωρίς τη συγκατάθεση του Αποστέλλοντος Μέρους. 4.Τα έξοδα που σχετίζονται με την επίσκεψη επιτρόπου και, αν είναι απαραίτητο, οποιωνδήποτε άλλων προσώπων των οποίων η παρουσία θα χρειασθεί για την εγκατάσταση και τη διάλυση της έκθεσης θα ρυθμίζονται σύμφωνα με τις οικονομικές διατάξεις του παρόντος Προγράμματος. Τα δύο Μέρη θα συμφωνούν σχετικά με τον αριθμό των προσώπων που θα συνοδεύουν την έκθεση και τη διάρκεια της διαμονής τους.
 • Της Μορφωτικής Συμφωνίας μεταξύ της Ελλάδος και της Αιγύπτου η οποία υπογράφηκε στο Κάϊρο στις 4.9.1956 και κυρώθηκε με το υπ’ αριθ. 3705/1957 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 103 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τεύχος Α~ της 12.6.1957.
 • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Προγράμματος,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1957/3705 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1957/3705 1957
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία