ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/Φ.0544/3/ΑΣ658/Μ.5300

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-03-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-03-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-09-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση προγράμματος για την πολιτιστική εκπαιδευτική και επιστημονική συνεργασία μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας για τα έτη 2001 - 2004 (Αμμάν, 4.7.2001).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Τα δύο μέρη θα ανταλλάσσουν κάθε έτος δύο ( 2 ) μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τους για περίοδο που δε θα υπερβαίνει τις δώδεκα ( 12 ) ημέρες, με σκοπό την πραγματοποίηση διαλέξεων ή / και την ανταλλαγή επιστημονικών πληροφοριών
Άρθρο 2
1.  
  Τα δύο μέρη θα διευκολύνουν τη συμμετοχή επιστημόνων σε συμπόσια, συνέδρια κ.λπ. που θα πραγματοποιούνται σε κάθε χώρα.
Άρθρο 3
1.  
  Η ελληνική πλευρά θα προσφέρει στην ιορδανική πλευρά κάθε έτος : Α. Δώδεκα (12) υποτροφίες σε ιορδανούς φοιτητές για προπτυχιακές σπουδές, διάρκειας δώδεκα ( 12 ) μηνών την καθεμία. Οι προαναφερθείσες υποτροφίες αφορούν την έναρξη σπουδών καθώς και την ανανέωσή τους. Β. Τέσσερις ( 4 ) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές, διάρκειας δέκα ( 10 ) μηνών την καθεμία, δύο εξ αυτών στον τομέα των ανθρωπιστικών επιστημών. Γ. Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος προγράμματος, η ελληνική πλευρά θα προσφέρει 3 μεταπτυχιακές υποτροφίες διάρκειας δέκα ( 10 ) μηνών την καθεμία για προηγμένη εκπαίδευση καθηγητών σε νέες τεχνολογίες και μεθοδολογία διδασκαλίας.
2.  
  Η ιορδανική πλευρά θα προσφέρει κάθε έτος στην ελληνική πλευρά τρεις ( 3 ) υποτροφίες για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα. Οι υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές θα έχουν διάρκεια δώδεκα ( 12 ) μηνών η καθεμία, για σπουδές σε κάθε διαθέσιμο τομέα στα ιορδανικά πανεπιστήμια. Οι υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα θα είναι διάρκειας δέκα ( 10 ) μηνών η καθεμία, για σπουδές ή έρευνα στον τομέα της αραβικής γλώσσας.
Άρθρο 4
1.  
  Τα δύο μέρη θα ενθαρρύνουν και θα διευκολύνουν ερευνητές και μεταπτυχιακούς φοιτητές να διεξαγάγουν την έρευνα και τις σπουδές τους στα πανεπιστήμια των δύο χωρών σύμφωνα με τους κανόνες και τους κανονισμούς που ισχύουν σε κάθε χώρα
Άρθρο 5
1.  
  Τα δύο μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή εκπαιδευτικών σχεδίων για τα προγράμματα ανώτατης εκπαίδευσης των πανεπιστημίων των δύο χωρών
Άρθρο 6
1.  
  Το Πανεπιστήμιο της Ιορδανίας δέχεται ορισμένο αριθμό ελλήνων φοιτητών για να σπουδάσουν αραβική γλώσσα / λογοτεχνία σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο
Άρθρο 7
1.  
  Τα δύο μέρη θα ενθαρρύνουν με κάθε δυνατό τρόπο την ανταλλαγή επισκέψεων φοιτητών αρχαιολογίας. Οι επισκέψεις αυτές θα στοχεύουν στη γνωριμία των φοιτητών με αρχαιολογικούς χώρους των δύο χωρών.
Άρθρο 8
1.  
  Τα δύο μέρη θα ενθαρρύνουν την αδελφοποίηση σχολείων με σκοπό την αλληλογνωριμία και τη δημιουργία φιλικών δεσμών μεταξύ των μαθητών των δύο χωρών
Άρθρο 9
1.  
  Τα δύο μέρη σημειώνουν με ικανοποίηση την ίδρυση Ελληνικού Τομέα στο Τμήμα Σύγχρονης Γλώσσας του Πανεπιστημίου της Ιορδανίας και θα συνεισφέρουν και θα συνδράμουν στη λειτουργία του. Για το σκοπό αυτό, η ελληνική πλευρά θα προσφέρει υποτροφίες για εκπαίδευση στην ελληνική γλώσσα, βιβλία και διδακτικό υλικό.
Άρθρο 10
1.  
  Τα συμβαλλόμενα μέρη θα ενθαρρύνουν και θα διευκολύνουν, σε αμοιβαίως επωφελή βάση, την ανταλλαγή και συνεργασία στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας και θα προσφέρουν τις κατάλληλες ευκαιρίες για επαφές μεταξύ επιστημονικών ιδρυμάτων και οργανισμών, ερευνητικών ινστιτούτων, πανεπιστημίων καθώς και άλλων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, μελετητών, ερευνητών και ειδικών των δύο χωρών και θα ενθαρρύνουν κοινές δραστηριότητες σε εξειδικευμένους τομείς και θέματα κοινού ενδιαφέροντος
2.  
  Έρευνα, Επιστήμη και Τεχνολογία Οι λεπτομέρειες θα συμφωνηθούν δια της διπλωματικής οδού. Για το σκοπό αυτό, η ελληνική πλευρά είναι πρόθυμη να παράσχει στην ιορδανική πλευρά ειδικούς και το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό.
Άρθρο 11 "Για το σκοπό αυτό, φορέας εφαρμογής για την ελληνική πλευρά είναι η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και για την ιορδανική πλευρά το Ανώτατο Συμβούλιο Επιστήμης και Τεχνολογίας."
3.  
  Εκπαίδευση
Άρθρο 12
1.  
  Τα δύο μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών, εντύπων, επιστημονικών φυλλαδίων, μελετών σε διαφόρους εκπαιδευτικούς τομείς και ιδιαίτερα το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την υγεία και την εκπαίδευση του πληθυσμού, την κατάρτιση και την πρακτική εξάσκηση, ιδιαίτερα στην αγγλική γλώσσα, κατόπιν αιτήματος της άλλης πλευράς
Άρθρο 13
1.  
  Τα δύο μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών και εγγράφων με σκοπό τη διευκόλυνση των αρμοδίων αρχών τους για την αναγνώριση και την ισοτιμία διπλωμάτων και ακαδημαϊκών πτυχίων, σύμφωνα με τους κανόνες και τους κανονισμούς κάθε χώρας
Άρθρο 14
1.  
  Τα δύο μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή προσκλήσεων ειδικών των δύο χωρών για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια και συνέδρια που πραγματοποιούνται σε κάθε χώρα
Άρθρο 15 "Η ελληνική πλευρά θα δεχθεί, σύμφωνα με τους ελληνικούς κανόνες και κανονισμούς, μέχρι πέντε ( 5 ) ιορδανούς πολίτες για σπουδές και εκπαίδευση σε ανώτατες σχολές εμπορικού ναυτικού."
4.  
  Τουρισμός
Άρθρο 16 "Τα δύο μέρη θα ενθαρρύνουν τις αρμόδιες τουριστικές αρχές τους και τους επαγγελματίες στο χώρο του τουρισμού να συνεχίσουν και να ενισχύσουν περαιτέρω τη συνεργασία τους στο πλαίσιο της Διμερούς Συμφωνίας συνεργασίας στον τομέα του τουρισμού, η οποία [...]"
5.  
  Κοινωνική Ανάπτυξη
Άρθρο 17 "Τα δύο μέρη θα ενθαρρύνουν με κάθε διαθέσιμο μέσο τη συνεργασία και τις ανταλλαγές σε τομείς όπως η ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων, η οικογενειακή συμβουλευτική, νεανική εγκληματικότητα, οι ηλικιωμένοι και η ειδική αγωγή. Στον τομέα της ειδικής αγωγ [...]"
6.  
  Νεολαία και Αθλητισμός
Άρθρο 18
1.  
  Τα δύο μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή αντιπροσωπειών της νεολαίας και του αθλητισμού προκειμένου να γνωρίσουν τις εμπειρίες των δύο χωρών στον τομέα αυτό
Άρθρο 19
1.  
  Τα δύο μέρη θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή νέων σε κατασκηνώσεις και αθλητικές εκδηλώσεις νέων που διοργανώνονται στις δύο χώρες
Άρθρο 20
1.  
  Τα δύο μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή επισκέψεων αθλητικών ομάδων και αντιπροσώπων αθλητικών ομοσπονδιών
Άρθρο 21
1.  
  Τα δύο μέρη θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή σε προγράμματα νεολαίας και προγράμματα αθλητικής εκπαίδευσης νέων των δύο χωρών
Άρθρο 22
1.  
  Τα δύο μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών, φυλλαδίων και περιοδικών σχετικών με το κίνημα της νεολαίας και το αθλητικό κίνημα μεταξύ των δύο χωρών
Άρθρο 23 "Τα δύο μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία σε θέματα σχετικά με τη νεολαία και τον αθλητισμό μέσω παγκοσμίων και διεθνών συνεδρίων και συναντήσεων."
7.  
  Πολιτισμός Κατά τη διάρκεια της ισχύος του παρόντος προγράμματος:
Άρθρο 24
1.  
  Τα δύο μέρη θα ανταλλάξουν πληροφορίες και εκδόσεις στον τομέα του πολιτισμού
Άρθρο 25
1.  
  Τα δύο μέρη θα ανταλλάξουν μία έκθεση. Οι λεπτομέρειες θα συμφωνηθούν δια της διπλωματικής οδού. Τα δύο μέρη θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή καλλιτεχνικών ομάδων σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και φεστιβάλ που διοργανώνονται σε κάθε χώρα.
Άρθρο 26
1.  
  Τα δύο μέρη θα ενθαρρύνουν τις απευθείας επαφές και τη συνεργασία μεταξύ των ενώσεων ελλήνων και ιορδανών συγγραφέων και καλλιτεχνών, οι οποίες μπορούν να υπογράφουν συμφωνίες σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος
Άρθρο 27
1.  
  Τα δύο μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία στους τομείς του παιδικού πολιτισμού, όπως η παιδική λογοτεχνία, το παιδικό βιβλίο, το κουκλοθέατρο κ.λπ.
Άρθρο 28
1.  
  Τα δύο μέρη θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή προσωπικοτήτων από διαφόρους τομείς του πολιτισμού σε διεθνείς διαγωνισμούς, φεστιβάλ, εκθέσεις βιβλίου, συνέδρια και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα και την Ιορδανία. Οι λεπτομέρειες θα ρυθμισθούν δια της διπλωματικής οδού.
Άρθρο 29 "Τα δύο μέρη θα ανταλλάξουν τρεις ή τέσσερις ( 3 - 4 ) ειδικούς σε διαφόρους τομείς του πολιτισμού για περίοδο μέχρι επτά ( 7 ) ημερών τον καθένα, προκειμένου να εξοικειωθούν με την πολιτιστική ζωή των δύο χωρών σε διαφόρους τομείς."
8.  
  Αρχαιολογία
Άρθρο 30
1.  
  Τα δύο μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή εκδόσεων στον τομέα της αρχαιολογίας μέσω των αρμοδίων ιδρυμάτων τους
Άρθρο 31
1.  
  Τα δύο μέρη θα διοργανώσουν αμοιβαία διαλέξεις σε θέματα πρώιμης χριστιανικής τέχνης και βυζαντινής αρχαιολογίας
Άρθρο 32
1.  
  Τα δύο μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία στον τομέα των αρχαιολογικών ανασκαφών. Η ελληνική πλευρά σημειώνει με ικανοποίηση ότι το έτος 2000 ομάδα του Τμήματος Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων άρχισε αρχαιολογική ανασκαφή στο χώρο Αν Νάκα Γκορ - Ες - Σάφι στη νότιο Ιορδανία και εκφράζει την επιθυμία της να εξακολουθήσουν οι αρμόδιες ιορδανικές αρχές να διευκολύνουν τέτοιες προσπάθειες.
Άρθρο 33
1.  
  Τα δύο μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερόμενων ιδρυμάτων στους τομείς της συντήρησης και της αναστήλωσης αρχαίων μνημείων στο πλαίσιο των αρχαιολογικών έργων στην Ιορδανία. Για το σκοπό αυτό, η ελληνική πλευρά θα βοηθήσει την ιορδανική πλευρά παρέχοντας τις υπηρεσίες δύο ( 2 ) ειδικών στον τομέα της συντήρησης και της αναστήλωσης αρχαίων μνημείων στην Ιορδανία. Οι λεπτομέρειες θα συμφωνηθούν εκ των προτέρων από τα δύο μέρη, είτε μέσω απευθείας επαφών μεταξύ των τμημάτων αρχαιολογίας τους είτε δια της διπλωματικής οδού.
Άρθρο 34
1.  
  Τα δύο μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή δύο ( 2 ) αρχιτεκτόνων εξειδικευμένων στους τομείς της συντήρησης και της αναστήλωσης αρχαίων μνημείων για περίοδο μέχρι δέκα ( 10 ) ημερών τον καθένα, προκειμένου να ενημερωθούν για θέματα της ειδικότητάς τους
Άρθρο 35 "Τα δύο μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία σε τομείς όπως η συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια σχετικά με τα μουσεία, τις εργασίες αναστήλωσης και ανασκαφών, και τη διεξαγωγή κινητών εκθέσεων στις δύο χώρες."
9.  
  Ενημέρωση
Άρθρο 36
1.  
  Τα δύο μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των πρακτορείων τύπου των δύο χωρών και την ανταλλαγή των απαραίτητων μέσων για πρακτορεία τύπου, δημοσιογράφους και αντιπροσωπείες τύπου των δύο χωρών
Άρθρο 37
1.  
  Τα δύο μέρη θα ενθαρρύνουν την απευθείας συνεργασία μεταξύ των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών των δύο χωρών, με σκοπό την υπογραφή πρωτοκόλλου περαιτέρω συνεργασίας
Άρθρο 38 "Τα δύο μέρη θα ενθαρρύνουν την πιθανότητα ανταλλαγής επισκέψεων δημοσιογράφων με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών."
10.  
  Υγεία
Άρθρο 39
1.  
  Τα δύο μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών στον τομέα της υγείας και ιδιαίτερα στους τομείς της προληπτικής και θεραπευτικής ιατρικής, της πρόληψης λοιμωδών νόσων κ.λπ.
Άρθρο 40
1.  
  Τα δύο μέρη θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή σε σεμινάρια και ιατρικά συνέδρια που διεξάγονται στις δύο χώρες
Άρθρο 41 "Τα δύο μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών σε θέματα νομοθεσίας υγείας."
11.  
  Διάφορα
Άρθρο 42
1.  
  Πολιτιστικές δραστηριότητες που δεν περιλαμβάνονται στο παρόν πρόγραμμα μπορούν να πραγματοποιηθούν εφόσον συμφωνηθούν από τα δύο μέρη δια της διπλωματικής οδού
Άρθρο 43
1.  
  Το συνημμένο παράρτημα που αφορά τις γενικές και τις οικονομικές διατάξεις του παρόντος προγράμματος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος προγράμματος
Άρθρο 44
1.  
  Το παρόν πρόγραμμα θα τεθεί σε ισχύ την ημερομηνία της υπογραφής του και θα ισχύει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2004, και στο εξής θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου υπογραφεί νέο πρόγραμμα
Άρθρο 45 "Έγινε στο Αμμάν στις 4 Ιουλίου 2001 σε δύο πρωτότυπα στην Αγγλική. Για την Κυβέρνηση Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας υπογραφή δυσανάγνωστη ) ( υπογραφή δυσανάγνωστη ) Α. Γενικές διατάξεις στον τομέα [...]"
1.  
  Ανταλλαγή προσώπων Τα έξοδα των μετακινήσεων και της υποδοχής των προσώπων που θα επισκέπτονται κάθε χώρα σύμφωνα με το παρόν πρόγραμμα θα καλύπτονται ως εξής : Επίσης, η αποστέλλουσα πλευρά θα παρέχει στην παραλαμβάνουσα πλευρά όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα ακαδημαϊκά και τα επαγγελματικά προσόντα καθώς και το προτεινόμενο πρόγραμμα εργασίας, τη διάρκεια της διαμονής και κάθε άλλη πληροφορία που μπορεί να φανεί χρήσιμη. Η παραλαμβάνουσα πλευρά θα ειδοποιεί την αποστέλλουσα πλευρά σχετικά με την απόφασή της τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία αναχώρησης. Με τη λήψη της συγκατάθεσης της παραλαμβάνουσας πλευράς, η αποστέλλουσα πλευρά θα ανακοινώνει την ακριβή ημερομηνία αναχώρησης τουλάχιστον 15 ημέρες νωρίτερα. Οι επισκέπτες που θα ανταλλάσσονται στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος στον τομέα της πολιτιστικής συνεργασίας θα πρέπει να διαθέτουν καλή γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής ή της Αγγλικής ή της Γαλλικής.
2.  
  Ανταλλαγή εκθέσεων Η αποστέλλουσα πλευρά θα ενημερώνει την παραλαμβάνουσα πλευρά τουλάχιστον 12 μήνες νωρίτερα σχετικά με τις ημερομηνίες και το θέμα της έκθεσης. - 22.000 δραχμές την ημέρα για διαμονή σε ξενοδοχείο και αποζημίωση - έξοδα μετακινήσεων σε ελληνικό έδαφος, αν προκύπτουν από το πρόγραμμα διαμονής. - Έξοδα μίας μονοήμερης ή διήμερης επίσκεψης σε αρχαιολογικούς ή ιστορικούς χώρους. Τα εκθέματα θα καταφτάνουν στον τόπο του προορισμού τους τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από τα εγκαίνια. Δ. Οικονομικές διατάξεις στον τομέα του Πολιτισμού και της Αρχαιολογίας.
 1. 22.000 δραχμές την ημέρα για διαμονή σε ξενοδοχείο και έξοδα διαβίωσης.
 2. Εφάπαξ ποσό 20.000 δραχμών με την άφιξη για έξοδα διαμονής σε όσους θα εγκαθίστανται στην Αθήνα ή 30.000 δραχμών για όσους θα εγκαθίστανται στην επαρχία.
 3. Οι φοιτητές των οποίων η υποτροφία ανανεώθηκε δε δικαιούνται το ποσό αυτό.
 4. Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής διδάκτρων
 5. Έξοδα μετακινήσεων στο ελληνικό έδαφος, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών των μεταπτυχιακών φοιτητών ή ερευνητών, μέχρι το ποσό των 30.000 δραχμών.
3.  
  Η ιορδανική πλευρά θα παρέχει : - Βιογραφικό σημείωμα - Αντίγραφα διπλωμάτων ή πτυχίων ( επικυρωμένα ) - Μελέτες σχετικά με το πρόγραμμα έρευνας - Πιστοποιητικό υγείας
 1. Δωρεάν διαμονή σε φοιτητικές λέσχες, μόνο για φοιτήτριες
 2. Μηνιαία αποζημίωση 90 δηνάρια για φοιτητές και 75 δηνάρια για φοιτήτριες
 3. Τριάντα ( 30 ) δηνάρια για βιβλία και είκοσι ( 20 ) δηνάρια για ένδυση, για φοιτητές και φοιτήτριες
 4. Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής διδάκτρων.
 5. Και οι δύο πλευρές επιφυλάσσονται του δικαιώματος αναπροσαρμογής των μηνιαίων αποζημιώσεων ανάλογα με την αύξηση του κόστους διαβίωσης.
4.  
  Η παραλαμβάνουσα πλευρά θα ανακοινώνει την οριστική αποδοχή των υποτρόφων το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου Γ. Γενικές διατάξεις για τον Πολιτισμό και την Αρχαιολογία. Ανταλλαγή εκθέσεων Το αποστέλλον Μέρος θα καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς των εκθεμάτων στην πρωτεύουσα της χώρας υποδοχής και επιστροφής από αυτήν. Σε περίπτωση που η έκθεση διοργανωθεί σε πολλές πόλεις, οι λεπτομέρειες θα ρυθμίζονται με ειδική συμφωνία μεταξύ των αφορωμένων φορέων των δύο χωρών. Η παραλαμβάνουσα πλευρά θα καλύπτει τα έξοδα ασφάλειας και τεχνικής υποστήριξης ( χώρων αποθήκευσης, εργασιών εγκατάστασης, φωτισμού, θέρμανσης, διάλυσης της έκθεσης, εκτύπωσης εκδόσεων όπως αφίσες, κατάλογοι και προσκλήσεις ). Επίσης, η παραλαμβάνουσα πλευρά θα αναλαμβάνει τη διαφήμιση της έκθεσης. Η αποστέλλουσα πλευρά θα καλύπτει τα έξοδα ασφάλισης των εκθεμάτων κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και της διεξαγωγής της έκθεσης. Σε περίπτωση ζημιάς, η παραλαμβάνουσα πλευρά θα παρέχει δωρεάν στην αποστέλλουσα πλευρά τα απαραίτητα έγγραφα να τη διευκολύνει να ζητήσει αποζημίωση από την ασφαλιστική εταιρία. Η παραλαμβάνουσα πλευρά δεν εξουσιοδοτείται να αποκαταστήσει τα εκθέματα που έχουν υποστεί ζημιές στην αρχική κατάστασή τους χωρίς τη συγκατάθεση της αποστέλλουσας πλευράς. Τα έξοδα που σχετίζονται με την επίσκεψη επιτρόπου και, όταν είναι απαραίτητο, οποιωνδήποτε άλλων προσώπων που θα χρειασθούν για την εγκατάσταση και τη διάλυση της έκθεσης θα ρυθμίζονται σύμφωνα με τις οικονομικές διατάξεις του παρόντος προγράμματος. Οι δύο πλευρές θα συμφωνούν σχετικά με τον αριθμό των άλλων προσώπων που θα συνοδεύουν τις εκθέσεις και τη διάρκεια της διαμονής τους. Ακριβής μετάφραση από τα Αγγλικά του συνημμένου εγγράφου.
5.  
  Οι υπότροφοι πρέπει να ομιλούν τη γλώσσα της χώρας υποδοχής ή την Αγγλική. Όσον αφορά τους μεταπτυχιακούς υποψηφίους, η γνώση της ελληνικής γλώσσας είναι απαραίτητη, καθώς και η εισδοχή τους σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
6.  
  Η διάρκεια των υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές καλύπτει ολόκληρη τη διάρκεια των σπουδών, σύμφωνα με το πρόγραμμα του πανεπιστημιακού τμήματος, συν ένα έτος για μαθήματα γλώσσας. Β. Οικονομικές διατάξεις στους τομείς της Επιστήμης και της Εκπαίδευσης Ι. Ανταλλαγή προσώπων.
 • Τον υπ’ αριθ. 883/1979 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 61 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τεύχος Α΄ της 24.3.79 με το οποίο κυρώθηκε η συμφωνία μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας για την οικονομική, μορφωτική και τεχνική συνεργασία που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 17 Μαΐου 1976 και ιδιαίτερα τη διάταξη του άρθρου 10 της συμφωνίας με την οποία συνιστάται Μικτή Επιτροπή.
 • Τη διάταξη του άρθρου 2 του υπ’ αριθ. 883/1979 Νόμου με την οποία τα Πρωτόκολλα - Πρακτικά που καταρτίζονται από τη Μικτή Επιτροπή του άρθρου 10 της Συμφωνίας εγκρίνονται δια κοινής αποφάσεως των αρμοδίων Υπουργών.
 • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Μορφωτικού Προγράμματος,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1979/883 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/883 1979
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία