Έγκριση του Προγράμματος συνεργασίας στον τομέα της παιδείας και του πολιτισμού μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ομοσπονδιακής Κυβερνήσεως της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας για τα έτη 2002, 2003 και 2004. Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2002

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι δύο Συμβαλλόμενοι θα ενθαρρύνουν την απευθείας συνεργασία μεταξύ της Σερβικής Ακαδημίας Θετικών και Θεωρητικών Επιστημών και της Ακαδημίας Θετικών και Θεωρητικών Επιστημών του Μαυροβουνίου αφενός και της Ακαδημίας Αθηνών αφετέρου
Άρθρο 2
1.  
  Οι δύο Συμβαλλόμενοι θα ενθαρρύνουν την συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε όλα τα επίδεδα με την προοπτική ανταλλαγής πείρας και εκπαιδευτικού υλικού. Άλλες μορφές συνεργασίας θα συμφωνηθούν από τα ενδιαφερόμενα ιδρύματα. Απευθείας επαφές μεταξύ των Ιδρυμάτων Ανωτάτης Εκπαιδεύσεως θα υποστηριχθούν και από τους δύο Συμβαλλόμενους.
Άρθρο 3
1.  
  Οι δύο Συμβαλλόμενοι θα φροντίσουν για την συμμετοχή επιστημόνων σε συμπόσια, σεμινάρια, συνέδρια και άλλες συναντήσεις που θα λάβουν χώρα και στις δύο χώρες
Άρθρο 4
1.  
  Κατά την διάρκεια ισχύος του παρόντος Προγράμματος, οι δύο Συμβαλλόμενοι θα προσκαλέσουν μέχρι τέσσερα (4) μέλη του διδάσκοντος προσωπικού των Πανεπιστημίων, για χρονική περίοδο μέχρι επτά (7) ημερών ως προς τον κάθε ένα, για να συνεργασθούν με επιστήμονες της άλλης χώρας επί θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος τα οποία θα έχουν συμφωνηθεί εκ των προτέρων μεταξύ τους
Άρθρο 5
1.  
  Οι δύο Συμβαλλόμενοι θα ενθαρρύνουν την εισαγωγή της διδασκαλία της γλώσσας της άλλης χώρας στα αντίστοιχα Ιδρύματά τους Ανωτάτης Εκπαιδεύσεως. Οι λεπτομέρειες θα αποτελέσουν αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ των Ιδρυμάτων, μέσω της διπλωματικής οδού. Οι Συμβαλλόμενοι παρατηρούν ότι η Σερβική γλώσσα διδάσκεται στην Σχολή Βαλκανικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και επίσης σημειώνουν την ύπαρξη της Σχολής Νεοελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου.
Άρθρο 6
1.  
  Κάθε Συμβαλλόμενος παρέχει υποτροφίες για κάθε ακαδημαϊκό έτος, με έναρξη το έτος 2002-2003 ως ακολούθως: α) Υποτροφίες διαρκείας είκοσι (20) μηνών για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα. Η διάρκεια κάθε υποτροφίας είναι από πέντε (5) έως δέκα (10) μήνες. β) Πέντε (5) υποτροφίες για σειρές σεμιναρίων πάνω στην γλώσσα και τον πολιτισμό.
Άρθρο 7
1.  
  Οι δύο Συμβαλλόμενοι θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών και εγγράφων με προοπτική την διευκόλυνση της αναγνώρισης και της ισοδυναμίας των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και επιστημονικών πτυχίων από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς που ισχύουν σε αμφότερες τις χώρες
Άρθρο 8
1.  
  Ο δύο Συμβαλλόμενοι θα ενθαρρύνουν την συνεργασία στον τομεά της παιδείας στις καλές τέχνες
Άρθρο 9
1.  
  Κατά την διάρκεια ισχύος του παρόντος Προγράμματος, οι δύο Συμβαλλόμενοι θα ανταλλάξουν τρείς (3) εμπειρογνώμονες στον τομέα της παιδείας (παιδαγωγικής) (από ιδρύματα στοιχειώδους και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τεχνικές σχολές) καθώς και στον τομέα της διοίκησης της παιδείας για περίοδο οκτώ (8) ημερών για τον καθένα, έτσι ώστε να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων επί του εκπαιδευτικού συστήματος της άλλης χώρας
Άρθρο 10
1.  
  Οι δύο Συμβαλλόμενοι μέσω των αρμοδίων αρχών τους θα χορηγούν αμοιβαίως υποτροφίες σε σπουδαστές και εκπαιδευτικούς για την συμμετοχή σε σεμινάρια πάνω στην γλώσσα, την λογοτεχνία και τον πολιτισμό. Το Διεθνές Κέντρο Κλασσικών Σπουδών και το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού της Δημοκρατίας της Σερβίας θα προσκαλέσουν τουλάχιστον πέντε (5) Έλληνες εκπαιδευτικούς ή σπουδαστές από σχολές Ελληνικών Πανεπιστημίων που διαθέτουν τμήματα Σλαβικών Σπουδών στο Διεθνές Συνέδριο Σλάβων Επιστημόνων που λαμβάνει χώρα στο Βελιγράδι κάθε χρόνο. Ο Έλλην Συμβαλλόμενος θα χορηγεί μέχρι τέσσερις (4) υποτροφίες κάθε χρόνο σε Γιουγκοσλάβους σπουδαστές και εκπαιδευτικούς για συμμετοχή σε θερινά τμήματα πάνω στην Ελληνική γλώσσα, λογοτεχνία, ιστορία και πολιτισμό.
Άρθρο 11
1.  
  Οι δύο Συμβαλλόμενοι θα επιτρέπουν την εγγραφή υπαλλήλων και μελών των οικογενειών τους των αντιστοίχων διπλωματικών Αποστολών τους σε κρατικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης με απαλλαγή από την καταβολή διδάκτρων. Τούτο επίσης ισχύει για μέχρι οκτώ (8) πανεπιστημιακούς σπουδαστές που φοιτούν σε Κρατικά Πανεπιστήμια, χωρίς δικαίωμα υποτροφίας και χρήσεως των φοιτητικών εστιών. Δεν θα υπάρξει εξαίρεση ως προς τα δίδακτρα για την εκμάθηση της γλώσσας εντός του Πανεπιστημίου.
Άρθρο 12
1.  
  Οι δύο Συμβαλλόμενοι θα συνεργασθούν για την αντικειμενική παρουσίαση της ιστορίας της γεωγραφίας της άλλης χώρας σε διδακτικά βιβλία των σχολείων στοιχειώδους και μέσης εκπαιδεύσεως σύμφωνα με το πνεύμα και τους αντικειμενικούς στόχους της ΟΥΝΕΣΚΟ κσι του Συμβουλίου της Ευρώπης. 2 - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑ.
Άρθρο 13
1.  
  Οι δύο Συμβαλλόμενοι θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των Κρατικών τους Αρχείων και Βιβλιοθηκών σύμφωνα με τους κανόνες και κανονισμούς εκάστης χώρας. Κατά τη διάρκεια της ισχύος του Προγράμματος αυτού οι δύο Συμβαλλόμενοι θα ανταλλάξουν δύο (2) αρχειοφύλακες και δύο (2) βιβλιοθηκάριους για χρονική περίοδο μέχρι δέκα (10) ημερών ως προς τον κάθε ένα προς το σκοπό της συγκεντρώσεως πληροφοριών επί θεμάτων της αρμοδιότητας τους. Θα ανταλλάξουν επίσης πληροφοριακό υλικό αναφορικά με τα σχετικά Αρχεία και τις Βιβλιοθήκες τους.
Άρθρο 14
1.  
  Οι δύο Συμβαλλόμενοι θα ενθαρρύνουν απ ευθείας συνεργασία μεταξύ του Γιουγκοσλαβικού Ινστιτούτου Βιβλιογραφίας και Πληροφοριών και της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος με την προοπτική της ανταλλαγής βιβλιογραφιών, εμπειρογνωμόνων και επαγγελματικής εξειδικευμένης πείρας. 3 - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ.
Άρθρο 15
1.  
  Οι δύο Συμβαλλόμενοι, μέσω των αρμοδίων αρχών τους θα ενθαρρύνουν την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας στον τομέα του πολιτισμού και της τέχνης. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, οι δυο Συμβαλλόμενοι θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή ατόμων, ομάδων και εκθέσεων καθώς και την συνεργασία μεταξύ οργανώσεων στον τομέα του πολιτισμού και της τέχνης.
Άρθρο 16
1.  
  Οι δύο Συμβαλλόμενοι θα ανταλλάξουν τρείς έως τέσσερις (3-4) εμπειρογνώμονες από διάφορους πολιτιστικούς τομείς (αρχαιολογία, αρχιτεκτονική, συντήρηση έργων τέχνης, λογοτεχνία, λαϊκοί χοροί, καλές τέχνες, κλπ.) για περίοδο επτά (7) ημερών για τον καθένα, για να υπάρξει ανταλλαγή εξειδικευμένης πείρας επί θεμάτων της ειδικότητάς τους.
Άρθρο 17
1.  
  Οι δύο Συμβαλλόμενοι, μέσω των αρμοδίων αρχών τους, θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή εντύπων/δημοσιεύσεων στον τομέα του πολιτισμού
Άρθρο 18
1.  
  Κατά τη διάρκεια της ισχύος του παρόντος Προγράμματος, οι δύο Συμβαλλόμενοι θα οργανώσουν μία φωτογραφική ή εθνογραφική έκθεση. Οι σχετικές λεπτομέρειες θα αποτελέσουν αντικείμενο συμφωνίας μέσω της διπλωματικής οδού.
Άρθρο 19
1.  
  Οι δύο Συμβαλλόμενοι, μέσω των αρμοδίων αρχών τους, θα ενθαρρύνουν την συνεργασία μεταξύ ενδιαφερομένων μουσείων σε αμφότερες τις χώρες
Άρθρο 20
1.  
  Οι δύο Συμβαλλόμενοι, μέσω των αρμοδίων αρχών τους, θα ενθαρρύνουν την συμμετοχή καλλιτεχνών και των έργων τους σε διεθνείς καλλιτεχνικές εκθέσεις καθώς και την συμμετοχή καλλιτεχνών σε καλλιτεχνικές κοινότητες σε αμφότερες τις χώρες
Άρθρο 21
1.  
  Οι δύο Συμβαλλόμενοι θα ενθαρρύνουν την απ ευθείας συνεργασία μεταξύ των εκδοτικών τους οίκων με την προοπτική της προώθησης των μεταφράσεων και της δημοσίευσης σύγχρονων λογοτεχνικών έργων συγγραφέων από αμφότερες τις χώρες, σύμφωνα με τους κανόνες και τις διατάξεις εκάστης χώρας. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, θα γίνει ανταλλαγή επισκέψεως ενός (1) εκδότη ή μεταφραστή για περίοδο επτά (7) ημερών.
Άρθρο 22 "Οι δύο Συμβαλλόμενοι, μέσω των αρμοδίων αρχών τους, θα υποστηρίξουν την συνεργασία στον τομέα της λογοτεχνίας και μέσα σε αυτά τα πλαίσια θα ενθαρρύνουν τους συγγραφείς και τους λογοτεχνικούς μεταφραστές να συμμετάσχουν σε διεθνή λογοτεχνικά συνέδρια [...]"
1.  
  Οι οργανωτές λογοτεχνικών εκδηλώσεων στην Γιουγκοσλαβία θα προσκαλέσουν Έλληνες συγγραφείς και μεταφραστές στις ακόλουθές εκδηλώσεις: - Διεθνές συνέδριο συγγραφέων στο Βελιγράδι - Συνέδριο μεταφραστών στο Βελιγράδι - Βραδιές ποίησης Ράτκοβιτς (Ratkονic) (ένας ποιητής για περίοδο 3 έως 5 ημερών, κατά την διάρκεια της ισχύος του παρόντος Προγράμματος) - Παιδικά έργα Ζmaj στο Νονi Sad - Φθινόπωρο Ποιητών στο Smedereνο
2.  
  Ο Έλλην Συμβαλλόμενος θα προσκαλέσει δύο (2) συγγραφείς ή λογοτεχνικούς μεταφραστές από τη Γιουγκοσλαβόα να συμμετάσχουν σε παρόμοια συνέδρια ή μελετητικές περιηγήσεις διαρκείας μέχρι επτά (7) ημερών κατά την διάρκεια της ισχύος του παρόντος Προγράμματος
Άρθρο 23
1.  
  Οι δύο Συμβαλλόμενοι θα ενθαρρύνουν την δημοσίευση ειδικού θέματος σε λογοτεχνικό περιοδικό αναφορικά με την λογοτεχνία της άλλης χώρας
Άρθρο 24
1.  
  Οι δύο Συμβαλλόμενοι θα υποστηρίξουν πολιτιστικές εκδηλώσεις προς τιμήν γνωστών προσωπικοτήτων στο τομέα της λογοτεχνίας και της τέχνης της άλλης χώρας
Άρθρο 25
1.  
  Οι δύο Συμβαλλόμενοι, μέσω των αρμοδίων αρχών τους, θα ενθαρρύνουν την δημιουργία συνεργασίας στον τομέα της προστασίας των δικαιωμάτων δημιουργού (cοpyright)
Άρθρο 26
1.  
  Οι δύο Συμβαλλόμενοι, μέσω των αρμοδίων αρχών τους, θα ενθαρρύνουν την συμμετοχή εκδοτών σε διεθνείς εκθέσεις βιβλίου που λαμβάνουν χώρα σε αμφότερες τις χώρες
Άρθρο 27
1.  
  Οι δύο Συμβαλλόμενοι θα ανταλλάξουν πληροφορίες αναφορικά με σημαντικά φεστιβάλ ή πολιτιστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται σε κάθε χώρα
Άρθρο 28
1.  
  Κατά την διάρκεια της ισχύος του παρόντος Προγράμματος, οι δύο Συμβαλλόμενοι θα ενθαρρύνουν την απ ευθείας συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων αρχών τους με σκοπό την συμμετοχή θεατρικών, μουσικών, και λαϊκών χορευτικών ομάδων καθώς και εμπειρογνωμόνων σε διεθνή φεστιβάλ, κονσέρτα και άλλες διεθνείς εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται σε αμφότερες τις χώρες
Άρθρο 29
1.  
  Οι δύο Συμβαλλόμενοι θα ενθαρρύνουν την απ ευθείας συνεργασία μεταξύ των Συλλόγων Καλών Τεχνών που υπάρχουν σε αυτές
Άρθρο 30
1.  
  Οι δύο Συμβαλλόμενοι θα ενθαρρύνουν την απ ευθείας συνεργασία μεταξύ οργανώσεων νεαρών φίλων της μουσικής για να δώσουν τη δυνατότητα σε νέους καλλιτέχνες να συμμετάσχουν σε μουσικούς διαγωνισμούς σε αμφότερες τις χώρες
Άρθρο 31
1.  
  Κατά την διάρκεια της ισχύος του παρόντος Προγράμματος, οι δύο Συμβαλλόμενοι θα ενθαρρύνουν την συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων αρχών στον τομέα της διατήρησης, συντήρησης και προστασίας της πολιτιστικής τους κληρονομιάς. Η συνεργασία θα επιδιωχθεί μέσω του Υπουργείου Πολιτισμού της Ελλάδος και του Υπουργείου Πολιτισμού της Δημοκρατίας της Σερβίας. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια οι δύο Συμβαλλόμενοι θα συνεργασθούν για την διατήρηση και προστασία των θησαυρών που ευρίσκονται στην Μονή Χιλιανδαρίου, στο Άγιον Όρος και στα Μεσαιωνικά Μοναστήρια του Κοσσυφοπεδίου.
Άρθρο 32
1.  
  Οι δύο Συμβαλλόμενοι, μέσω των αρμοδίων αρχών τους, θα ενθαρρύνουν την συνεργασία στον τομέα της κινηματογραφίας
Άρθρο 33
1.  
  Οι δύο Συμβαλλόμενοι, μέσω των αρμοδίων αρχών τους, θα εξετάσουν την δυνατότητα οργανώσεως ημερών κινηματογράφου στις αντίστοιχες χώρες τους. Κατά την διάρκεια αυτών των ημερών κινηματογράφου, οι δύο Συμβαλλόμενοι θα ανταλλάξουν αντιπροσωπία αποτελουμένη από ένα ή δύο (1-2) μέλη για περίοδο πέντε (5) ημερών. Οι τεχνικές και οικονομικές λεπτομέρειες θα αποτελέσουν αντικείμενο συμφωνίας μέσω απ ευθείας επαφής μεταξύ των αρμοδίων αρχών αμφοτέρων των χωρών.
Άρθρο 34
1.  
  Οι δύο Συμβαλλόμενοι θα ενθαρρύνουν οργανωτές να προσφέρουν προσκλήσεις για συμμετοχή σε διεθνείς κινηματογραφικές εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα σε αμφότερες τις χώρες
Άρθρο 35
1.  
  Οι δυο Συμβαλλόμενοι θα ενθαρρύνουν την συνεργασία μεταξύ του Κινηματογραφικού Αρχείου στο Βελιγράδι και του Ελληνικού Κινηματογραφικού Αρχείου με την προοπτική να ανταλλαγούν πληροφορίες, δημοσιεύσεις/έντυπα και ταινίες
Άρθρο 36
1.  
  Οι δύο Συμβαλλόμενοι θα ενθαρρύνουν τις πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των Βαλκανικών χωρών σε όλους τους τομείς του πολιτισμού. 4- ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ.
Άρθρο 37
1.  
  Οι δύο Συμβαλλόμενοι θα ενθαρρύνουν την απ ευθείας συνεργασία μεταξύ των δημοσίων τους οργανισμών ραδιοφώνου και τηλεόρασης με την προοπτική της ανταλλαγής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων και εμπειρογνωμώνων
Άρθρο 38
1.  
  Οι δύο Συμβαλλόμενοι θα προωθήσουν την συνεργασία για την αμοιβαία ανταλλαγή εκπαιδευτικών τηλεοπτικών προγραμμάτων που αφορούν τον πολιτισμό, την τέχνη, και την οικολογία. 5 - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ.
Άρθρο 39
1.  
  Οι Συμβαλλόμενοι αναγνωρίζουν την σπουδαιότητα και σημασία του αθλητισμού ως μέσου παγιοποίησης της Παγκόσμιας Ειρήνης και ως μέσου προώθησης της αδελφοσύνης και φιλίας μεταξύ λαών και ατόμων. Επιπλέον, αναγνωρίζουν την σημαντική εκπαιδευτική, κοινωνική, πολιτιστική και ψυχολογική αποστολή του Αθλητισμού καθώς και την ειδική συνεισφορά του στην δημόσια υγεία. Για τους ανωτέρω λόγους θα επιδιώξουν την ενθάρρυνση βαθύτερης συνεργασίας στον τομέα του Αθλητισμού και της Σωματικής Αγωγής για την καθιέρωση απευθείας επαφών μεταξύ των Κρατικών Υπηρεσιών Αθλητισμού σε αμφότερες τις χώρες. Το περιεχόμενο και οι λεπτομέρειες αυτής της συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας συνεργασίας μεταξύ των Αθλητικών Υπηρεσιών ή Συνδέσμων αμφοτέρων των Συμβαλλομένων θα καθορισθεί με πρωτόκολλα μεταξύ των ανωτέρω κρατικών υπηρεσιών με συγκεκριμένες ημερομηνίες λήξεως.
Άρθρο 40
1.  
  Οι Συμβαλλόμενοι χαιρετίζουν τις κοινές προσπάθειες της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και της Γενικής Συνελεύσεως των Ηνωμένων Εθνών για την αναβίωση της Ολυμπιακής Εκεχειρίας και της τήρησής της κατά την διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων και όχι μόνο. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, οι Συμβαλλόμενοι χαιρετίζουν την πρωτοβουλία την οποία έλαβε η Ελλάδα και η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή για την καθιέρωση ενός Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας στην Αθήνα και επανεπιβεβαιώνουν την επιθυμία τους να υποστηρίξουν ενεργά αυτήν την πρωτοβουλία με διπλωματικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά και άλλα κατάλληλα μέσα. 6 - ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ.
Άρθρο 41
1.  
  Οι δύο Συμβαλλόμενοι θα ενθαρρύνουν την συνεργασία μεταξύ των οργανώσεων και ιδρυμάτων νέων. Οι δύο Συμβαλλόμενοι θα ανταλλάξουν σχετικές πληροφορίες και πείρα, ειδικά πάνω στις εξελίξεις που πραγματοποιούνται σε κάθε τομέα αναφορικά με τους νέους, με σκοπό να ανταλλάξουν εμπειρογνώμονες σε αυτούς τους τομείς και αποσκοπώντας στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. 7 - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
Άρθρο 42
1.  
  Όλες οι διατάξεις και οι δραστηριότητες που εκτίθενται στο παρόν Πρόγραμμα θα πραγματοποιούνται μέσω της διπλωματικής οδού και σύμφωνα με τους κανόνες και τις διατάξεις της φιλοξενούσας χώρας
Άρθρο 43
1.  
  Οι διατάξεις του παρόντος Προγράμματος δεν εμποδίζουν τους Συμβαλλομένους να συμφωνήσουν, μέσω της διπλωματικής οδού, επί άλλων πολιτιστικών ή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, τις οποίες είναι δυνατόν να θεωρήσουν επιθυμητές
Άρθρο 44
1.  
  Το συνημμένο Παράρτημα το οποίο περιέχει γενικούς και οικονομικούς όρους των ανταλλαγών σύμφωνα με το παρόν Πρόγραμμα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Προγράμματος
Άρθρο 45
1.  
Το παρόν Πρόγραμμα θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημέρα της υπογραφής και θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2004 οπότε αυτόματα θα παραταθεί μέχρι την υπογραφή του νέου Εκτελεστικού Προγράμματος, εκτός εάν είτε το ένα είτε το άλλο Συμβαλλόμενο μέρος επιδώσει γνωστοποίηση προθεσμίας έξι (6) μηνών προς τον άλλο Συμβαλλόμενο αναφορικά με την πρόθεσή του να μήν προβεί σε ανανέωση. Οι διαπραγματεύσεις και η υπογραφή του νέου Εκτελεστικού Προγράμματος θα πραγματοποιηθούν στο Βελιγράδι κατά το πρώτο εξάμηνο του 2005. Το παρόν εγένετο και υπεγράφη στην Αθήνα την 20η Φεβρουαρίου 2002 σε δύο πρωτότυπα στην Αγγλική γλώσσα. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΤΗΣ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑΣ (Υπογραφή) (Υπογραφή) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΑ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ) α) Ανταλλαγή Προσώπων Οι υποψήφιοι για τους οποίους θα γίνει ανταλλαγή μέσα στα πλαίσια των διατάξεων του παρόντος Προγράμματος υποδεικνύονται από τον αποστέλλοντα Συμβαλλόμενο ο οποίος θα ειδοποιήσει τον υποδεχόμενο Συμβαλλόμενο δύο (2) μήνες πρίν από την προτεινομένη ημερομηνία αναχώρησης των υποψηφίων. Ο αποστέλλων Συμβαλλόμενος θα προσκομίσει στον υποδεχόμενο Συμβαλλόμενο ατομικά στοιχεία που θα τον πληροφορούν σχετικά με την ειδικότητα, τα επαγγελματικά προσόντα, τους τίτλους σπουδών, τις ομιλούμενες γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά ή την γλώσσα της φιλοξενούσας χώρας), το πρόγραμμα και την διάρκεια της παραμονής αυτών των προσώπων που υπάγονται στην ανταλλαγή, καθώς και άλλα χρήσιμα πληροφοριακά στοιχεία. Ο υποδεχόμενος Συμβαλλόμενος θα γνωστοποιήσει στον αποστέλλοντα Συμβαλλόμενο την συναίνεσή του τουλάχιστον ένα (1) μήνα πρίν από την προτεινομένη ημερομηνία επισκέψεως. Μόλις ληφθεί η συναίνεση του υποδεχομένου Συμβαλλομένου, ο αποστέλλων Συμβαλλόμενος θα γνωστοποιήσει την ακριβή ημερομηνία αναχώρησης τουλάχιστον δέκα πέντε έως τριάντα (15-30) ημέρες εκ των προτέρων. β) Ανταλλαγή Υποτροφιών 1.Ο αποστέλλων Συμβαλλόμενος θα διαβιβάσει προς τον υποδεχόμενο Συμβαλλόμενο τους φακέλλους των υποψηφίων το αργότερο μέχρι την 31η Μαρτίου. 2.Ο φάκελλος των υποψηφίων πρέπει να περιέχει τα εξής: - Βιογραφικό σημείωμα - Αντίγραφα των τίτλων σπουδών (επικυρωμένα) - Πρόγραμμα προγραμματισμένης έρευνας σπουδών - Πιστοποιητικό υγείας 3.Ο υποδεχόμενος Συμβαλλόμενος θα αναγγείλει την οριστική αποδοχή των υποτρόφων το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου. 4.Οι υποψήφιοι που λαμβάνουν υποτροφίες πρέπει να ομιλούν την γλώσσα της χώρας υποδοχής ή τα Αγγλικά ή τα Γαλλικά. Οι ανταλλασσόμενοι υποψήφιοι για μεταπτυχιακές σπουδές πρέπει να ικανοί γνώστες της γλώσσας της χώρας υποδοχής και να έχουν ήδη γίνει δεκτοί σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα. 5.Οι σπουδές που αφορούν την έρευνα δύνανται να διεξαχθούν σε άλλες γλώσσες. 1)Καλοκαιρινά Τμήματα. Ο αποστέλλων Συμβαλλόμενος θα διαβιβάσει στον υποδεχόμενο Συμβαλλόμενο τους φακέλλους των υποψηφίων το αργότερο μέχρι την 31η Μαρτίου. Ο υποδεχόμενος Συμβαλλόμενος θα αναγγείλει την τελική αποδοχή των υποψηφίων το αργότερο μέχρι την 31η Μαΐου. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ) ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ο αποστέλλων Συμβαλλόμενος θα καλύψει το κόστος του εισιτηρίου για το ταξίδι για τους επιστήμονες, τις αποστολές κτλ. που αποστέλλονται βάσει του παρόντος Προγράμματος προς την πρωτεύουσα της χώρας υποδοχής μετ επιστροφής. 2)Ανταλλαγή Προσώπων 1.Ο Έλλην Συμβαλλόμενος θα παράσχει τα εξής: - 75 Ευρώ για διαμονή στο ξενοδοχείο και επίδομα - Έξοδα κινήσεως εντός της Ελληνικής επικράτειας εάν προκύπτουν από το πρόγραμμα παραμονής - Δωρεάν ιατρική περίθαλψη σε δημόσια νοσοκομεία σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού. 2.Ο Γιουγκοσλάβος Συμβαλλόμενος θα παράσχει τα εξής: - Δαπάνες που σχετίζονται με την διαμονή (ενδιαίτηση) και την κίνηση στο εσωτερικό βάσει του Προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των ιατρικών εξόδων σε κρατικά νοσοκομεία σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού. Ο Γιουγκοσλάβος Συμβαλλόμενος επιφυλάσσεται ως προς το δικαίωμά του να διακανονίσει ανά ημέρα τις δαπάνες διαβίωσης. 1)Ανταλλαγή Υποτροφιών 1.Οι ίδιοι οι υπότροφοι θα καταβάλουν τα έξοδα για το μετεπιστροφής ταξίδι μεταξύ των δύο χωρών. 2.Ο Έλλην Συμβαλλόμενος θα παράσχει τα εξής: - Μηνιαίο επίδομα 440 Ευρώ για μεταπτυχιακούς σπουδαστές ή ερευνητές υποτρόφους με χρόνο έναρξης την άφιξη του σπουδαστή στην Ελλάδα και με κάλυψη όλης της διάρκειας της υποτροφίας. - Κατ αποκοπήν ποσό 59 Ευρώ κατά την άφιξη για έξοδα διαμονής για όσους εγκαθίστανται στην Αθήνα ή 88 Ευρώ για όσους εγκαθίστανται στις Επαρχίες. Οι σπουδαστές των οποίων η υποτροφία ανανεώθηκε δεν δικαιούνται αυτού του ποσού. - Δωρεάν ιατρική περίθαλψη σε δημόσια νοσοκομεία σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού. - Απαλλαγή διδάκτρων που καταβάλλονται για μεταπτυχιακές σπουδές ή για έρευνα. - Έξοδα κινήσεως εντός της Ελληνικής επικράτειας, σύμφωνα με το εγγεκριμμένο πρόγραμμα σπουδών των μεταπτυχιακών σπουδαστών ποσού μέχρι 88 Ευρώ. 2.Ο Γιουγκοσλάβος Συμβαλλόμενος θα παράσχει τα εξής: - Μηνιαία υποτροφία για έξοδα διαβίωσης - Έξοδα διαμονής και διατροφής σε φοιτητικές εστίες - Δίδακτρα - Δωρεάν ιατρική περίθαλψη σε κρατικά νοσοκομεία σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού - Δαπάνες για τοπικά έξοδα κίνησης σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξειδικευμένης εκπαίδευσης 1)Καλοκαιρινά Τμήματα Οι ίδιοι οι υπότροφοι θα καταβάλουν τα έξοδα για το μετεπιστροφής ταξίδι μεταξύ των δύο χωρών. Όλα τα άλλα έξοδα θα καλυφθούν από τους οργανωτές των θερινών τμημάτων/σεμιναρίων της χώρας υποδοχής. Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 2)Ανταλλαγή Προσώπων Τα πρόσωπα που θα ανταλλαγούν εντός των διατάξεων του παρόντος Προγράμματος θα υποδειχθούν από τον αποστέλλοντα Συμβαλλόμενο ο οποίος θα γνωστοποιήσει στον υποδεχόμενο Συμβαλλόμενο την εκ μέρους του σχετική υπόδειξη, τρείς (3) μήνες προ της προτεινομένης ημερομηνίας αναχωρήσεως. Ο αποστέλλων Συμβαλλόμενος επίσης θα παράσχει στον υποδεχόμενο Συμβαλλόμενο όλα τα αναγκαία πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τους ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς τίτλους καθώς και για το προτεινόμενο πρόγραμμα εργασίας, την διάρκεια παραμονής και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο το οποίο είναι δυνατόν να θεωρηθεί χρήσιμο. Ο υποδεχόμενος Συμβαλλόμενος θα γνωστοποιήσει στον αποστέλλοντα Συμβαλλόμενο την απόφασή του, τουλάχιστον τριάντα ημέρες πρό της προτεινομένης ημερομηνίας αναχωρήσεως. Μόλις ληφθεί η συναίνεση του υποδεχομένου Συμβαλλομένου, ο αποστέλλων Συμβαλλόμενος θα γνωστοποιήσει την ακριβή ημερομηνία αναχωρήσεως τουλάχιστον 15 ημέρες εκ των προτέρων. Οι ανταλλασσόμενοι επισκέπτες εντός του παρόντος Προγράμματος στον τομέα πολιτιστικής συνεργασίας θα πρέπει να έχουν καλή γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής ή καλή γνώση Αγγλικής ή Γαλλικής. Για τους ανταλλασσόμενους επισκέπτες για χρονική περίοδο μικροτέρα του ενός μηνός, η δαπάνη διερμηνέα Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας, εάν παραστεί ανάγκη, θα καλυφθεί από την χώρα υποδοχής. 3)Ανταλλαγή Εκθέσεων Ο αποστέλλων Συμβαλλόμενος θα πληροφορήσει τον υποδεχόμενο Συμβαλλόμενο, τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες εκ των προτέρων, σχετικά με τις ημερομηνίες και το θέμα της εκθέσεως που τελεί υπό προετοιμασία. Για να λάβουν χώρα οι κατάλληλες ενέργειες για την έκθεση ο αποστέλλων Συμβαλλόμενος θα παράσχει ουσιώδη τεχνικά στοιχεία για την σκοπούμενη έκθεση καθώς και υλικό απαραίτητο για την εκτύπωση του καταλόγου (πρόλογος, κατάλογος αντικειμένων, φωτογραφίες, κτλ.) τουλάχιστον τρείς (3) μήνες πρό της ενάρξεως. Τα εκθέματα θα φθάσουν στον τόπο προορισμού τουλάχιστον 15 ημέρες πρίν από την έναρξη. Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 2)Ανταλλαγή Προσώπων Το κόστος ταξιδίου/μεταφοράς και υποδοχής προσώπων που φθάνουν βάσει του παρόντος Προγράμματος θα καλυφθεί ως ακολούθως: 1.Ο αποστέλλων Συμβαλλόμενος επιβαρύνεται με την δαπάνη του διεθνούς ταξιδίου προς και από την πρωτεύουσα του υποδεχομένου Συμβαλλομένου. 2.Ο Έλλην Συμβαλλόμενος θα παράσχει τα εξής: - 75 Ευρώ ημερησίως για έξοδα ξενοδοχείου και διαβίωσης - Ποσόν κατ αποκοπήν 88 Ευρώ κατά την άφιξη, ανά επίσκεψη για την κάλυψη εξόδων κινήσεως εντός Ελλάδος. 3.Ο Γιουγκοσλάβος Συμβαλλόμενος θα παράσχει τα εξής: - Δαπάνες που σχετίζονται με την παραμονή και τα έξοδα κίνησης που αφορούν το Πρόγραμμα. 4.Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού, ιατρική περίθαλψη δωρεάν παρέχεται από δημόσια νοσοκομεία από αμφότερα τα Συμβαλλόμενα μέρη για πρόσωπα που αφικνούνται βάσει των διατάξεων του παρόντος Προγράμματος. 1)Ανταλλαγή Εκθέσεων 1.Ο αποστέλλων Συμβαλλόμενος επιβαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς της εκθέσεως προς και από την πρωτεύουσα της χώρας υποδοχής. Ο τρόπος κάλυψης των μεταφορικών εξόδων των εκθέσεων εντός της επικράτειας της χώρας υποδοχής, σε περίπτωση που υπάρξει διοργάνωση σε περισσότερες από μία πόλεις, ρυθμίζεται από ειδική συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων ιδρυμάτων των δύο Συμβαλλομένων. Αυτή η ειδική συμφωνία δεν δεσμεύει τις κυβερνήσεις των δύο Συμβαλλομένων με οποιαδήποτε υποχρέωση. 2.Ο υποδεχόμενος Συμβαλλόμενος επιβαρύνεται με τα έξοδα της οργάνωσης της εκθέσεως συμπεριλαμβανομένων των δαπανών ενοικίασης αιθουσών, ασφαλείας, της τεχνικής βοήθειας (αποθηκευτικών εγκαταστάσεων, διαδικασιών εγκαταστάσεως, φωτισμού, θέρμανσης, αποσυναρμολόγησης και εκτύπωσης εντύπων όπως πόστερ, κατάλογοι και προσκλήσεις). Ο υποδεχόμενος Συμβαλλόμενος επίσης θα παράσχει διαφήμιση για την έκθεση. 3.Ο αποστέλλων Συμβαλλόμενος επιβαρύνεται με τα έξοδα ασφάλισης των εκθεμάτων κατά την διάρκεια της μεταφοράς και της διεξαγωγής της εκθέσεως. Σε περίπτωση ζημίας, ο υποδεχόμενος Συμβαλλόμενος θα χορηγήσει στον αποστέλλοντα Συμβαλλόμενο δωρεάν πλήρη έγγραφα που αφορούν τα αίτια της ζημίας για να διευκολύνει τον αποστέλλοντα Συμβαλλόμενο ως προς την υποβολή απαιτήσεως αποζημιώσεως από την Ασφαλιστική Εταιρία. Ο υποδεχόμενος Συμβαλλόμενος δεν εξουσιοδοτείται να ασχοληθεί με τις εργασίες αποκαταστάσεως των υποστάντων βλάβη εκθεμάτων ώστε να επανέλθουν στην αρχική τους κατάσταση ή μορφή χωρίς την συναίνεση του αποστέλλοντος Συμβαλλομένου. 4.Οι Συμβαλλόμενοι, εκ των προτέρων, εκφράζουν την συναίνεσή τους επί του αριθμού των προσώπων που συνοδεύουν την έκθεση και επί της διάρκειας παραμονής τους. Οι δαπάνες που σχετίζονται με την επίσκεψη μέλους επιτροπής (cοmmissiοner) και, όταν παραστεί ανάγκη προσώπων των οποίων η παρουσία απαιτείται για την εγκατάσταση και την αποσυναρμολόγηση της εκθέσεως θα ρυθμίζεται σύμφωνα με τις οικονομικές διατάξεις του παρόντος Προγράμματος. ΣΥΜΠΕΦΩΝΗΜΕΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΙΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑΣ Η Μικτή Πολιτιστική Επιτροπή της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας σύμφωνα με την Πολιτιστική Συμφωνία που υπεγράφη στην Αθήνα την 18η Ιουνίου 1959 προέβη στην συνεδρίασή της στην Αθήνα την 19η Φεβρουαρίου 2002. Της Ελληνικής αντιπροσωπίας ηγείτο ο κύριος Χαράλαμπος Ροκανάς, Διευθυντής Πολιτιστικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών. Της Γιουγκοσλαβικής αντιπροσωπίας ηγείτο η κυρία Αleksandra Jοksimονic, Ομοσπονδιακή Υφυπουργός Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας. Ο κατάλογος μελών των αντιπροσωπιών των δύο χωρών επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό. Ως αποτέλεσμα της συζητήσεως, το ακόλουθο Πρόγραμμα Πολιτιστικών Ανταλλλαγών για τα έτη 2002-2004 συμφωνήθηκε από αμφότερα τα Συμβαλλόμενα μέρη. Το παρόν συνετάγη εις διπλούν στην Αθήνα σήμερα 20η Φεβρουαρίου 2002, στην Αγγλική γλώσσα, αμφότερα δε τα αντίτυπα είναι εξ ίσου αυθεντικά. Για την Κυβέρνηση Για την Κυβέρνηση της της Ελληνικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας (Υπογραφή) (Υποφραφή) Συνεδρίαση της Μικτής Ελληνο-Γιουγκοσλαβικής Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας 19-20.2.2002ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ - Χαράλαμπος Ροκανάς, Πληρεξούσιος Υπουργός Α~, Διευθυντής Πολιτιστικών Υποθέσεων, Υπουργείο Εξωτερικών, επικεφαλής της αντιπροσωπείας. - ΑΛΚΙΣΤΗΣ ΣΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗ, Διευθύντρια Πολιτιστικών Σχέσεων, Υπουργείο Πολιτισμού. - ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Προϊσταμένη Διαπανεπιστημιακών Σχέσεων, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας. - ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΑΝΤΗ, Προϊσταμένη του Τμήματος Υποτροφιών, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας. - ΝΙΚΗ ΓΑΡΙΛΑ, Τμήμα Υποτροφιών, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας. - ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΛΑΚΑΤΟΣ-ΛΟΒΕΡΔΟΣ, Νομικό Τμήμα, Υπουργείο Εξωτερικών. - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΛΙΒΕΡΤΗ, Τμήμα Πολιτιστικών Υποθέσεων, Υπουργείο Εξωτερικών. - ΑΛΙΚΗ ΜΟΥΡΟΥΖΗ, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. Συνεδρίαση της Μικτής Ελληνο-Γιουγκοσλαβικής Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας 19-20.2.2002ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΩΣΩΠΕΙΑ -Αleksandra Jοksimονic, Ομοσπονδιακή Υφυπουργός Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, επικεφαλής της αποστολής - Jονan Despοtονic, Υφυπουργός Πολιτισμού της Δημοκρατίας της Σερβίας. - Οliνera Εrakονic, Σύμβουλος Πολιτιστικής Συνεργασίας της Κρατικής Υπηρεσίας του Μαυροβουνίου για τη Διεθνή Επιστημονική, Πολιτιστική, Εκπαιδευτική και Τεχνική Συνεργασία. - Slοbοdan Μarkονic, Πρώτος Γραμματέας, Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας στην Αθήνα. - Danca Βajic, Πρώτη Γραμματέας του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, Γραμματέας της αντιπροσωπίας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Της Συμφωνίας Μορφωτικής Συνεργασίας Ελλάδος - Γιουγκοσλαβίας που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 18.6.1959 και κυρώθηκε με τον 4003/1959 Νόμου, που δημοσιεύθηκε στο 235 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, τεύχος Α~ του έτους 1959.
 • Του περιεχομένου του υπό έγκριση Προγράμματος συνεργασίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία