Έγκριση του Προγράμματος συνεργασίας στους τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, της επιστήμης, της υγείας, του αθλητισμού και της κοινωνικής Πρόνοιας για την εφαρμογή της Μορφωτικής Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου των Κάτω Χωρών (Αθήνα, 5.4.2002).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι δύο πλευρές θα εξακολουθήσουν να ενθαρρύνουν τις επαφές και την απευθείας συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων ή άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που είναι εγκεκριμένα ως ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα από τις αρμόδιες κρατικές αρχές
Άρθρο 2
1.  
  Οι δύο πλευρές, μετά από αίτηση, θα ανταλλάσσουν, στα Αγγλικά ή τα Γαλλικά, όποτε είναι διαθέσιμες, πληροφορίες, έγγραφα και εκδόσεις στους τομείς της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, τεχνικής, επαγγελματικής ή ανώτατης εκπαίδευσης, αναφορικά με τομείς κοινού ενδιαφέροντος
Άρθρο 3
1.  
  Κάθε Μέρος θα ενθαρρύνει τη μελέτη και τη διδασκαλία της γλώσσας του άλλου Μέρους στο πανεπιστήμιο και σε άλλα κατάλληλα επίπεδα
Άρθρο 4
1.  
  Υποτροφίες: Η ολλανδική πλευρά διαθέτει γενικό Ταμείο Υποτροφιών (Ηuygensprοgramma). Η ολλανδική πλευρά θα διαθέτει υποτροφίες για ταλαντούχους φοιτητές - στο τελευταίο έτος των σπουδών τους, ή - αμέσως μετά την αποφοίτηση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του παρόντος προγράμματος. Η αίτηση υποτροφίας πρέπει να εμπίπτει στην ευρύτερη συνεργασία των ενδιαφερόμενων ιδρυμάτων. - Η ελληνική πλευρά, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας της, θα διαθέσει δύο υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2003 - 2004. Κάθε χρόνο θα γίνεται αξιολόγηση, βάσει της οποίας μπορεί να αναπροσαρμόζεται ο αριθμός των ελληνικών υποτροφιών. Θερινά προγράμματα: - Η ολλανδική πλευρά θα προσφέρει θερινά προγράμματα ολλανδικής γλώσσας και πολιτισμού της Νederlandse Τaalunie (Ένωση Γλωσσών της Ολλανδίας). Λεπτομερή στοιχεία παρέχουν τα τμήματα των πανεπιστημίων στην Ολλανδία. - Όσον αφορά τον αριθμό των σχετικών ελληνικών θερινών προγραμμάτων, θα ακολουθείται διαδικασία παρόμοια με αυτή των υποτροφιών. ΙΙ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ.
Άρθρο 5
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν τις απευθείας επαφές μεταξύ των αρμόδιων ιδρυμάτων τους, κρατικών και ιδιωτικών, στους τομείς του πολιτισμού και των τεχνών. Οι δραστηριότητες αυτές θα ενισχύονται με τον ευρύτερο δυνατό τρόπο στο πλαίσιο της πολιτιστικής πολιτικής των δύο χωρών.
Άρθρο 6
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ ειδικών από διάφορους τομείς του πολιτισμού (αρχαιολογία, αναστήλωση μνημείων, λογοτεχνία, μουσική, θέατρο κ.λπ.).
Άρθρο 7
1.  
  Η ελληνική πλευρά εξέφρασε το ενδιαφέρον της να αποστείλει στην Ολλανδία δύο (2) εμπειρογνώμονες του Υπουργείου Πολιτισμού της Ελλάδας για μία ή περισσότερες επισκέψεις συνολικής διάρκειας μέχρι 20 ημερών, προκειμένου να μελετήσουν το ολλανδικό σύστημα διοίκησης πολιτισμού
Άρθρο 8
1.  
  Από την ελληνική πλευρά, για τις προαναφερθείσες ανταλλαγές υπεύθυνο θα είναι το Υπουργείο Πολιτισμού. Η χρηματοδότησή τους θα ρυθμίζεται σύμφωνα με τους πρότυπους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τα Εκτελεστικά Πολιτιστικά Προγράμματα. ΙΙΙ. ΥΓΕΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ.
Άρθρο 9
1.  
  Τα δύο Μέρη υπογραμμίζουν τη σημασία της συνεργασίας στους τομείς της υγείας, της κοινωνικής πρόνοιας και του αθλητισμού. Για το σκοπό αυτό, θα ενθαρρυνθεί η απευθείας συνεργασία μεταξύ κρατικών αρχών, ιδρυμάτων και εμπειρογνωμόνων στους αντίστοιχους τομείς για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με νέες εξελίξεις στους σχετικούς τομείς πολιτικής (π.χ. υγεία, άτομα της τρίτης ηλικίας, άτομα με ειδικές ανάγκες), τη νομοθεσία, τις δομές και το επίπεδο των εγκαταστάσεων και υπηρεσιών. Οι λεπτομέρειες σχετικά με τη συνεργασία αυτή θα συμφωνούνται μεταξύ των ενδιαφερόμενων οργανισμών. ΙV. ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ.
Άρθρο 10
1.  
  Τα δύο Μέρη ενθαρρύνουν την ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των οργανώσεων τύπου και ραδιοτηλεόρασης των δύο χωρών. V. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
Άρθρο 11
1.  
  Ανταλλαγή προσώπων: Οι λεπτομέρειες και τα θέματα χρηματοδότησης της ανταλλαγής προσώπων θα συμφωνούνται από τα ενδιαφερόμενα ινστιτούτα και ιδρύματα (με την εξαίρεση των υποτροφιών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 12)
Άρθρο 12
1.  
  Ανταλλαγή υποτρόφων: Όλες οι υποψηφιότητες θα αφορούν υποψηφίους ηλικίας μέχρι 35 ετών. Εξαιρέσεις όσον αφορά τα όρια ηλικίας θα συμφωνούνται μεταξύ των δύο Μερών. Οι υπότροφοι πρέπει να γνωρίζουν τη γλώσσα της χώρας υποδοχής ή μία από τις διεθνείς γλώσσες, κατά προτίμηση την Αγγλική. Από την ολλανδική πλευρά, η πρώτη διοικητική επιλογή υποψηφίων υποτρόφων θα γίνεται από την Ολλανδική Πρεσβεία. Οι αιτήσεις που θα επιλέγονται θα αποστέλλονται σε ανεξάρτητη επιτροπή επιλογής για τη λήψη οριστικής απόφασης. Οι υπότροφοι δε θα μεταβαίνουν στην Ολλανδία προτού λάβουν επίσημη έγγραφη άδεια από τον ΝUFFΙC. Η ελληνική πλευρά θα υποβάλλει τους φακέλους των αιτούντων στην Ολλανδική Πρεσβεία το αργότερο μέχρι τις 1 Φεβρουαρίου του έτους που αφορούν. Όσον αφορά την ολλανδική πλευρά, η απαλλαγή από τα δίδακτρα και τα τέλη εγγραφής σε πανεπιστήμια, κολέγια και ακαδημίες για προγράμματα που αποτελούν μέρος του τακτικά επιδοτούμενου ανώτατου εκπαιδευτικού συστήματος αφορά μέγιστο ποσό 1.305 ευρώ. Η απαλλαγή αυτή μπορεί να αναπροσαρμόζεται κάθε έτος. Ο ΝUFFΙC θα ανακοινώνει το ποσό για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Όσον αφορά την ελληνική πλευρά, η επιλογή των υποψηφίων θα γίνεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων της Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής ελληνικής νομοθεσίας. Οι υπότροφοι δε θα μεταβαίνουν στην Ελλάδα προτού λάβουν επίσημη έγγραφη άδεια από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων. Η ολλανδική πλευρά θα υποβάλλει τους φακέλους των αιτούντων στο Υπουργείο Πολιτισμού της Ελλάδας το αργότερο μέχρι τις 1 Φεβρουαρίου του έτους που αφορούν. Οι φάκελοι των ολλανδών υποψηφίων πρέπει να περιέχουν: - βιογραφικό σημείωμα - αντίγραφα διπλωμάτων σπουδών (επικυρωμένα) - πρόγραμμα της σχεδιαζόμενης έρευνας ή σπουδών - πιστοποιητικό υγείας. Οι ολλανδοί υποψήφιοι υπότροφοι πρέπει να ομιλούν την ελληνική γλώσσα ή Αγγλικά ή Γαλλικά. Ειδικότερα, οι υποψήφιοι προς ανταλλαγή για μεταπτυχιακές σπουδές πρέπει να διαθέτουν καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας και να έχουν ήδη γίνει δεκτοί σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Κάθε Μέρος θα ανακοινώνει την οριστική αποδοχή των υποτρόφων το αργότερο μέχρι τις 15 Μαΐου του έτους που αφορούν. Η ελληνική πλευρά θα παρέχει στους υποτρόφους: - Μηνιαίο επίδομα 440 ευρώ για μεταπτυχιακούς φοιτητές ή ερευνητές μελετητές, αρχίζοντας από την άφιξη του φοιτητή στην Ελλάδα και καλύπτοντας τη διάρκεια της υποτροφίας. - Εφάπαξ ποσό 59 ευρώ με την άφιξη για έξοδα διαμονής για όσους εγκαθίστανται στην Αθήνα ή 88 ευρώ για όσους εγκαθίστανται στην επαρχία. Οι φοιτητές των οποίων έχει ανανεωθεί η υποτροφία δε δικαιούνται το ποσό αυτό. - Δωρεάν ιατρική περίθαλψη σε δημόσιο νοσοκομείο σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού. - Απαλλαγή από τα δίδακτρα που καταβάλλονται για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα. - Έξοδα μετακινήσεων σε ελληνικό έδαφος, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών των μεταπτυχιακών φοιτητών, μέχρι του ποσού των 88 ευρώ. Κάθε Μέρος θα ενημερώνει το άλλο σχετικά με τις αλλαγές των ποσών και του τρόπου διάθεσης των υποτροφιών. Περαιτέρω λεπτομέρειες και θέματα χρηματοδότησης θα ρυθμίζονται μεταξύ των ενδιαφερόμενων ιδρυμάτων ή οργανισμών. VΙ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
Άρθρο 13
1.  
  Οι διατάξεις του παρόντος Προγράμματος ισχύουν μέχρι την υπογραφή νέου Προγράμματος. Ανταλλάχθηκε σε δύο εξίσου αυθεντικά πρωτότυπα στην Αγγλική. Έγινε στην Αθήνα, στις 5 Απριλίου 2002 Για την Ελληνική Για το Βασίλειο Δημοκρατία της Ολλανδίας Διευθυντής Πολιτιστικών Υποθέσεων του Υπ. Εξωτερικών Πρεσβευτής (υπογραφή) (υπογραφή) Χαράλαμπος Ροκανάς Πάουλ Ρ. Μπρούβερ Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Της Μορφωτικής Συμφωνίας Ελλάδος - Κάτω Χωρών η οποία υπογράφηκε στην Χάγη στις 21 Απριλίου 1953 και κυρώθηκε με το υπ’αριθμ. 2617/1953/Ν.Δ. που δημοσιεύθηκε στο υπ’αριθμ. 263 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τεύχος Α΄ της 23 Σεπτεμβρίου 1953.
 • Του υπό έγκριση Προγράμματος συνεργασίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία