ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/Φ.0544/4/ΑΣ512/Μ.5266

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-04-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-04-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-03-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 2ης Συνόδου της Μικτής Διακυβερνητικής Επιτροπής οικονομικής συνεργασίας Ελλάδος - Κροατίας, Ζάγκρεμπ, 18.5.2001.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολό του το Πρωτόκολλο της 2ης Συνόδου της Μικτής Διακυβερνητικής Επιτροπής οικονομικής συνεργασίας Ελλάδος - Κροατίας που υπογράφηκε στο Ζάγκρεμπ στις 18.5.2001, του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:
  • Της Συμφωνίας οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Κροατίας που υπογράφηκε στο Ζάγκρεμπ την 13. 9. 1994 και κυρώθηκε με τον υπ’ αριθ. 2377/1996 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 36 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τεύχος Α΄ της 7 Μαρτίου 1996.
  • Του νόμου 2377/1996 βάσει του οποίου τα Πρωτόκολλα - Πρακτικά της Μικτής Επιτροπής εγκρίνονται με κοινή Πράξη των καθ’ ύλη αρμοδίων Υπουργών.
  • Του περιεχομένου του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου εκ της εφαρμογής των διατάξεων του υποίου δεν προκαλείται πρόσθετος δαπάνη επιβαρύνουσα τον κρατικό Προϋπολογισμό,