ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/Φ.0544/4/ΑΣ549/Μ.5270

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-04-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-04-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-03-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση του Μνημονίου κατανοήσεως με σκοπό τη συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Γραμματείας Συντονισμού βοηθείας του Πρωθυπουργικού Γραφείου της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, Βουδαπέστη 14.5.2001.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολό του το Μνημόνιο κατανοήσεως που υπογράφηκε στη Βουδαπέστη στις 14 Μαΐου 2001 με σκοπό τη συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Γραμματείας συντονισμού βοηθείας του Πρωθυπουργικού Γραφείου της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, του οποίου σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:
  • Τις αρχές της ισότητας των δικαιωμάτων και του αμοιβαίου οφέλους τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια στο πλαίσιο της αρμοδιότητός τους βάσει της ισχύουσας εσωτερικής τους νομοθεσίας προκειμένου να δημιουργήσουν ευνοϊκές συνθήκες για την περαιτέρω ανάπτυξη της μεταξύ τους συνεργασίας στον τομέα της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
  • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Μνημονίου που στοχεύει στην ενσωμάτωση της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
  • Οι διατάξεις του Μνημονίου αυτού δεν προκαλούν δαπάνη επιβαρύνουσα τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
  • Τις διατάξεις του Νόμου 1558/1985 ως τροποποιήθηκε με τον υπ αριθ. 2018/1992 Νόμο (ΦΕΚ 154/1992),
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1992/2018 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/2018 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία