ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/Φ.0544/4/ΑΣ570/Μ.5283

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-02-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-02-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-01-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση του Προγράμματος συνεργασίας στους τομείς της Εκπαίδευσης, του Πολιτισμού και της Επιστήμης μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας της Σλοβενίας για τα έτη 2001-2003. (Λουμπλιάνα, 12.6.2001).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Τα Μέρη θα προάγουν την απευθείας συνεργασία μεταξύ των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των ερευνητικών ιδρυμάτων τους. Η Σλοβένικη Πλευρά εκφράζει την ικανοποίησή της για τη συνεργασία που καθιερώθηκε μεταξύ του Πανεπιστημίου της Λουμπλιάνα και του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης και μεταξύ του Πανεπιστημίου της Λουμπλιάνα και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το τελευταίο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Sοcrates - Εrasmus. Επίσης, η Σλοβενική Πλευρά εκφράζει την ικανοποίηση της για το γεγονός ότι βρίσκεται σε εξέλιξη συνεργασία σε κοινά ερευνητικά και τεχνολογικά προγράμματα μεταξύ των σχολών του Πανεπιστημίου του Μάριμπορ και των ομόλογων ελληνικών ιδρυμάτων. Η Ελληνική Πλευρά επιδιώκει την καθιέρωση απευθείας συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων αυτών σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος και εκφράζει την ικανοποίηση της για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ του Πολυτεχνείου Κρήτης και του Πανεπιστημίου του Μάριμπορ.
Άρθρο 2
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή επιστημόνων σε συμπόσια, σεμινάρια και συνέδρια που θα διεξάγονται σε κάθε χώρα
Άρθρο 3
1.  
  Η πιθανότητα εισαγωγής της μελέτης της γλώσσας του άλλου Μέρους θα συζητηθεί απευθείας μεταξύ των αρμοδίων αρχών των δύο Μερών. Τα Μέρη εκφράζουν την επιθυμία τους να συσταθεί στο Πανεπιστήμιο Αθηνών θέση λέκτορα σλοβενικής γλώσσας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και, βάσει της αρχής της αμοιβαιότητας, θέση λέκτορα ελληνικής γλώσσας στο Πανεπιστήμιο της Λουμπλιάνα. Μόνον Αρχαία Ελληνικά προσφέρονται από το Τμήμα Κλασικής Φιλολογίας της Σχολής Θεωρητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Λουμπλιάνα. Η Σλοβενική Πλευρά πιστεύει ότι το Τμήμα θα πρέπει να προσφέρει και τη δυνατότητα μελέτης Νέων Ελληνικών, αφού έχει εκφρασθεί ενδιαφέρον. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών Sοcrates - Εrasmus, η Σλοβενική Πλευρά σχεδιάζει να καθιερώσει επαφές με ελληνικά πανεπιστήμια. Τα Μέρη εκφράζουν την ικανοποίησή τους για το γεγονός ότι ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η ανταλλαγή φοιτητών μεταξύ των ομόλογων ελληνικών και σλοβενικών πανεπιστημίων.
Άρθρο 4
1.  
  Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Προγράμματος, τα Μέρη θα ανταλλάξουν, για περίοδο μέχρι πέντε (5) ημερών, ένα (1) μέλος του διδακτικού προσωπικού ομόλογων πανεπιστημίων τους για την πραγματοποίηση διαλέξεων και την ανταλλαγή πείρας στο ειδικό αντικείμενό τους
Άρθρο 5
1.  
  Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Προγράμματος, τα Μέρη θα ανταλλάξουν, για περίοδο μέχρι οκτώ (8) ημερών τον καθένα, τέσσερις (4) εμπειρογνώμονες στον τομέα της πρωτοβάθμιας, της δευτεροβάθμιας ή της τεχνολογικής εκπαίδευσης ή στον τομέα της διοίκησης της εκπαίδευσης προκειμένου να εξοικειωθούν με το εκπαιδευτικό σύστημα του άλλου Μέρους. Επίσης, τα Μέρη θα ανταλλάξουν εκπαιδευτικό υλικό και πείρα σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης.
Άρθρο 6
1.  
  Τα Μέρη θα συμμετάσχουν στην αντικειμενική παρουσίαση της ιστορίας και της γεωγραφίας της άλλης χώρας στα σχολικά βιβλία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με το πνεύμα και τους στόχους της ΟΥΝΕΣΚΟ και του Συμβουλίου της Ευρώπης
Άρθρο 7
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών και εγγράφων με σκοπό τη διευκόλυνση των αρμοδίων αρχών τους στην αναγνώριση και τον προσδιορισμό της ισοτιμίας πιστοποιητικών, διπλωμάτων, πτυχίων και ακαδημαϊκών τίτλων, σύμφωνα με τη νομοθεσία της κάθε χώρας
Άρθρο 8
1.  
  Τα Μέρη θα αλληλοενημερώνονται σχετικά με τα προγράμματα υποτροφιών για αλλοδαπούς και θα παρέχουν τη δυνατότητα ανταλλαγής υποτροφιών, σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία τους. Κάθε Μέρος θα προσφέρει σε ετήσια βάση μια (1) υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα. Η διάρκεια της υποτροφίας θα είναι δέκα (10) μήνες.
Άρθρο 9
1.  
  Τα Μέρη θα ανταλλάσσουν κάθε χρόνο, στο πλαίσιο των οικονομικών μέσων τους, δύο (2) υποτροφίες για το σεμινάριο σλοβενικής γλώσσας, λογοτεχνίας και πολιτισμού της Λουμπλιάνα και για τα θερινά προγράμματα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας
Άρθρο 10
1.  
  Η Ελληνική Πλευρά θα προσκαλεί κάθε χρόνο, στο πλαίσιο των υφισταμένων δυνατοτήτων, δύο (2) καθηγητές ή φοιτητές ελληνικής γλώσσας για την παρακολούθηση θερινών προγραμμάτων γλώσσας για μέχρι τριάντα (30) ημέρες. ΙΙ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Άρθρα 11 Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των κρατικών αρχείων και βιβλιοθηκών τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία κάθε χώρας. Για το σκοπό αυτό, η συνεργασία μεταξύ των Αρχείων της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και των Εθνικών Αρχείων της Ελλάδας θα κανονισθεί δια της διπλωματικής οδού. Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Προγράμματος, τα Μέρη θα ανταλλάξουν έναν (1) αρχειοφύλακα και ένα (1) βιβλιοθηκάριο για περίοδο μέχρι δέκα (10) ημερών τον καθένα. Επίσης, τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή εγγράφων σχετικά με τα αρχεία και τις βιβλιοθήκες τους. ΙΙΙ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ.
Άρθρο 12
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν τις απευθείας επαφές μεταξύ των ομόλογων ιδρυμάτων τους στους τομείς της τέχνης και του πολιτισμού
Άρθρο 13
1.  
  Τα Μέρη θα προάγουν τη συνεργασία στον τομέα της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και της αναπαλαίωσης πολιτιστικών και ιστορικών μνημείων
Άρθρο 14
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη μετάφραση και δημοσίευση της λογοτεχνίας τους. Για το σκοπό αυτό, κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Προγράμματος, θα ανταλλάξουν δύο (2) ειδικούς στον τομέα αυτό (μεταφραστή ή εκδότη) για επίσκεψη μέχρι επτά (7) ημερών.
Άρθρο 15
1.  
  Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Προγράμματος, τα Μέρη θα ανταλλάξουν πέντε (5) ειδικούς σε διαφόρους πολιτιστικούς τομείς (αρχαιολογία, αναστύλωση μνημείων, μουσική, θέατρο, χορό, λογοτεχνία, λαογραφία, καλές τέχνες κ.λπ.) για επίσκεψη μέχρι επτά (7) ημερών τον καθένα, με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών και πείρας στον τομέα της εξειδίκευσής τους.
Άρθρο 16
1.  
  Τα Μέρη θα αλληλοενημερώνονται σχετικά με φεστιβάλ και άλλες σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις στις χώρες τους. Η Σλοβενική Πλευρά θα προσκαλεί έλληνες καλλιτέχνες: - στη Διεθνή Μπιενάλε Γραφικών που θα διεξαχθεί στη Λουμπλιάνα το 2003 - στην ετήσια διεθνή συνάντηση της Διεθνούς Ένωσης Ποιητών, θεατρικών Συγγραφέων, Εκδοτών, Δοκιμιογράφων και Μυθιστοριογράφων στο Μπλεντ - στην ετήσια Διεθνή Συνάντηση Συγγραφέων στη Βιλενίτσα.
Άρθρο 17
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών τους στον τομέα του κινηματογράφου. Τα Μέρη εκφράζουν το ενδιαφέρον τους να παρουσιάζουν τις ταινίες τους στα διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου κάθε χώρας.
Άρθρο 18
1.  
  Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Προγράμματος, τα Μέρη θα οργανώσουν ημέρες κινηματογράφου, κατά τις οποίες θα προσκαλούνται ένας (1) ή δύο (2) ειδικοί και θα φιλοξενούνται για περίοδο μέχρι πέντε (5) ημερών. Οι λεπτομέρειες θα ρυθμισθούν απευθείας μεταξύ των αρμοδίων αρχών των δύο χωρών.
Άρθρο 19
1.  
  Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Προγράμματος, τα Μέρη θα ανταλλάξουν μία (1) έκθεση τέχνης, το θέμα της οποίας θα κοινοποιηθεί στο άλλο Μέρος δια της διπλωματικής οδού. Τα Μέρη εκφράζουν την ικανοποίησή τους για τη σύναψη του Πρωτοκόλλου Φιλίας και Συνεργασίας μεταξύ της Πόλης της Αθήνας και της Πόλης της Λουμπλιάνα. ΙV ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.
Άρθρο 20
1.  
  Τα Μέρη υπέγραψαν χωριστό Πρωτόκολλο Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας, το οποίο περιλαμβάνει σχετικό Πρόγραμμα Εργασίας. Το Πρωτόκολλο ενεκρίθη από Μικτή Επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε βάσει του άρθρου 6 της Συμφωνίας Συνεργασίας στους Τομείς του Πολιτισμού, της Εκπαίδευσης και της Επιστήμης Μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σλοβενίας. Το 1998 τα Μέρη επικύρωσαν και υιοθέτησαν το πρόγραμμα Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας για την περίοδο 1998 - 2000, ενώ το νέο πρόγραμμα για τα έτη 2001 - 2002 συνήφθη στις 13 Δεκεμβρίου 2000. Τα Μέρη εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την υπογραφή της Συμφωνίας Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας Μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σλοβενίας το 1999, σύμφωνα με τις διατάξεις του Πρωτοκόλλου. Η σύναψη της Συμφωνίας αυτής, η οποία είναι προς το αμοιβαίο συμφέρον των Μερών σε ό,τι αφορά τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε ευρωπαϊκά προγράμματα, οδήγησε στην εκπόνηση είκοσι τριών νέων προγραμμάτων σε διμερές επίπεδο. Αυτά τα προγράμματα μπορούν να αποτελέσουν τη βάση συμμετοχής σε ευρωπαϊκά προγράμματα και ιδιαίτερα στο Πέμπτο Πρόγραμμα - Πλαίσιο Δραστηριοτήτων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Τα Μέρη εκφράζουν την ικανοποίησή τους για το επιτευχθέν επίπεδο συνεργασίας, η οποία θα συνεχισθεί σε αμοιβαία βάση. Η Σλοβενική Πλευρά εκφράζει την επιθυμία του Κέντρου Επιστημονικής Έρευνας της Σλοβενικής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών για την επιτυχή συνέχιση και επέκταση της συνεργασίας με το Εργαστήριο Γεωφυσικής και Δορυφορικής Τηλεανίχνευσης & Αρχαιοπεριβάλλοντος του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών - F.Ο.R.Τ.Η. (Πανεπιστήμιο Αθηνών) και τη Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού της Ελλάδας.
Άρθρο 21
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την απευθείας συνεργασία μεταξύ των οργανώσεων και ιδρυμάτων νεολαίας τους. Τα Μέρη θα ανταλλάξουν σχετικές πληροφορίες και εμπειρίες, ειδικά σχετικά με τις εξελίξεις που σημειώνονται σε κάθε τομέα που αφορά τη νεολαία. Επίσης, θα ανταλλάξουν ειδικούς στους τομείς αυτούς με σκοπό την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. VΙ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ.
Άρθρο 22
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία στον τομέα του αθλητισμού και της φυσικής αγωγής και θα επιδιώξουν απευθείας επαφές και στενότερη συνεργασία μεταξύ των οικείων αθλητικών αρχών τους. Το περιεχόμενο και οι λεπτομέρειες της συνεργασίας αυτής θα αποφασισθούν απευθείας μεταξύ των οικείων αρμοδίων αρχών. Τα Μέρη χαιρετίζουν τις κοινές προσπάθειες της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για την αναβίωση της Ολυμπιακής Εκεχειρίας και την τήρησή της κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων και πέραν αυτών. VΙΙ. ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ.
Άρθρο 23
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την απευθείας συνεργασία μεταξύ των εθνικών ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών τους με σκοπό την ανταλλαγή προγραμμάτων. VΙΙΙ. ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ.
Άρθρο 24
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία στους τομείς του πολιτισμού, της επιστήμης και της εκπαίδευσης στο πλαίσιο της ΟΥΝΕΣΚΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης και άλλων διεθνών και περιφερειακών δραστηριοτήτων. ΙΧ. ΔΙΑΦΟΡΑ.
Άρθρο 25
1.  
  Το συνημμένο Παράρτημα με τις γενικές και οικονομικές διατάξεις αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Προγράμματος
Άρθρο 26
1.  
  Οι διατάξεις του παρόντος Προγράμματος δεν αποκλείουν τη δυνατότητα να συμφωνήσουν τα Μέρη άλλες ρυθμίσεις που μπορεί να κρίνουν επιθυμητές δια της διπλωματικής οδού
Άρθρο 27
1.  
Το παρόν Πρόγραμμα θα τεθεί σε ισχύ μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες και θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2003. Η ισχύς του παρόντος Προγράμματος θα παραταθεί έως ότου υπογραφεί νέο πρόγραμμα. Έγινε στη Λουμπλιάνα, στις 12 Ιουνίου 2001, σε δύο πρωτότυπα στην αγγλική γλώσσα. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ (υπογραφή) (υπογραφή) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΟΚΑΝΑΣ ΤΑΝΙΑ ΟΡΕΛ - ΣΤΟΥΡΜ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ α) Ανταλλαγή προσώπων Οι υποψήφιοι προς ανταλλαγή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας θα προτείνονται από το απόστελλον Μέρος, το οποίο θα ειδοποιεί το παραλάμβανον Μέρος δύο (2) μήνες πριν από την προτεινομένη ημερομηνία αναχώρησης των υποψήφιων. Το απόστελλον Μέρος θα υποβάλλει στο παραλάμβανον Μέρος προσωπικά στοιχεία σχετικά με την εξειδίκευση, τα επαγγελματικά προσόντα, τους ακαδημαϊκούς τίτλους και τις γλώσσες που ομιλούν οι υποψήφιοι προς ανταλλαγή (Αγγλικά, Γαλλικά ή τη γλώσσα της χώρας υποδοχής), τα προγράμματα και τη διάρκεια της διαμονής τους, καθώς και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία. Το παραλαμβάνον Μέρος θα ειδοποιεί το απόστελλον Μέρος σχετικά με τη συγκατάθεση του τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την προτεινομένη ημερομηνία της επίσκεψης. Με τη λήψη της συγκατάθεσης του παραλαμβάνοντας Μέρους, το απόστελλον Μέρος θα κοινοποιεί την ακριβή ημερομηνία αναχώρησης δέκα πέντε (15) ημέρες νωρίτερα. Β) Ανταλλαγή υποτροφιών (Άρθρο 8) Το αποστέλλον Μέρος θα αποστέλλει στο παραλάμβαναν Μέρος τους φακέλους των υποψηφίων το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου. 2.Οι φάκελοι των υποψηφίων πρέπει να περιέχουν: - βιογραφικό σημείωμα - επικυρωμένα αντίγραφα διπλωματών - πρόγραμμα της σχεδιαζόμενης έρευνας ή σπουδών - πιστοποιητικό υγείας. 3.Το παραλάμβανον Μέρος θα ανακοινώνει την οριστική αποδοχή των υποτρόφων το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου. 4.Οι υποψήφιοι που θα λαμβάνουν τις υποτροφίες θα πρέπει να ομιλούν τη γλώσσα της χώρας υποδοχής ή Αγγλικά ή Γαλλικά. Ιδιαίτερα οι Σλοβένοι υποψήφιοι για μεταπτυχιακές υποτροφίες πρέπει να διαθέτουν καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας και πρέπει να έχουν γίνει δεκτοί σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Η επιλογή της γλώσσας στην οποία θα διεξαχθεί η έρευνα θα συμφωνείται από τον επόπτη καθηγητή και τον υποψήφιο. 1)Θερινά προγράμματα Το απόστελλον Μέρος θα διαβιβάζει στο παραλάμβανον Μέρος τους φακέλους των υποψηφίων το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου. Το παραλάμβανον Μέρος θα ανακοινώνει την οριστική αποδοχή των υποψήφιων το αργότερο μέχρι τις 31 Μαΐου. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ 2)Ανταλλαγή προσώπων (Άρθρα 4, 5 και 11) 1.Το απόστελλον Μέρος θα καλύπτει τα έξοδα μετάβασης στην πρωτεύουσα της χώρας υποδοχής και επιστροφής από αυτήν για τους επιστήμονες, αποστολές κ.λπ. που θα αποστέλλονται σύμφωνα με το παρόν Πρόγραμμα 2.Η Σλοβενική Πλευρά θα παρέχει: - το ισόποσο 20 δολαρίων ΗΠΑ την ημέρα για διατροφή και καθημερινά έξοδα. Επίσης, θα καλύπτει τα έξοδα ξενοδοχείου η παρόμοιας μορφής διαμονής. - έξοδα μετακινήσεων σε σλοβενικό έδαφος, υπό την προϋπόθεση ότι σχετίζονται με το πρόγραμμα διαμονής. 3.Η Ελληνική Πλευρά θα παρέχει: - το ισόποσο 22.000 δραχμών την ημέρα για διαμονή σε ξενοδοχείο και ως ημερήσια αποζημίωση. - έξοδα μετακινήσεων σε ελληνικό έδαφος, υπό την προϋπόθεση ότι σχετίζονται με το πρόγραμμα διαμονής. - έξοδα μονοήμερης ή διήμερης επίσκεψης σε αρχαιολογικούς ή ιστορικούς χώρους. 4.Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το παραλάμβανον Μέρος θα παρέχει δωρεάν ιατρική περίθαλψη για τα πρόσωπα που θα επισκέπτονται τη χώρα του σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Προγράμματος. 5.Τα Μέρη θα εξετάσουν τη δυνατότητα αναπροσαρμογής του ποσού της ημερήσιας αποζημίωσης ανάλογα με τις διακυμάνσεις του κόστους διαβίωσης. 1)Ανταλλαγή υποτροφιών (Άρθρο 8) 1.Οι υπότροφοι των δύο χωρών θα καλύπτουν οι ίδιοι τα έξοδα μετάβασης στην άλλη χώρα και επιστροφής από αυτήν. 2.Η Σλοβενική Πλευρά θα χορηγεί στους έλληνες υποτρόφους μηνιαία υποτροφία που θα συνίσταται σε δωρεάν διαμονή σε φοιτητική εστία καθώς και μηνιαία αποζημίωση (που θα καλύπτει τα έξοδα διατροφής και τα καθημερινά έξοδα) και απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής διδάκτρων. Επίσης, η Σλοβενική Πλευρά θα χορηγεί στους έλληνες υποτρόφους δωρεάν βασική ιατρική περίθαλψη. 3.Η Ελληνική Πλευρά θα παρέχει: - μηνιαία αποζημίωση ίση με 150 000 δραχμές για μεταπτυχιακούς φοιτητές ή ερευνητές, αρχίζοντας από την άφιξή τους στην Ελλάδα και καλύπτοντας ολόκληρη τη διάρκεια της υποτροφίας. - εφάπαξ ποσό ίσο με 20 000 δραχμές με την άφιξη, για έξοδα διαμονής για όσους θα διαμένουν στην Αθήνα, και το ισόποσο 30 000 δραχμών για όσους θα διαμένουν στην επαρχία. Δε δικαιούνται αυτό το ποσό φοιτητές των οποίων η υποτροφία έχει ανανεωθεί. - δωρεάν ιατρική περίθαλψη σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. - απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής διδάκτρων. - έξοδα μετακινήσεων σε ελληνικό έδαφος, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή, τα οποία δε θα υπερβαίνουν το ισόποσο 30 000 δραχμών. 4.Τα Μέρη επιφυλάσσονται του δικαιώματος να αναπροσαρμόζουν το ποσό της μηνιαίας αποζημίωσης ανάλογα με τις διακυμάνσεις του κόστους διαβίωσης. 1)Θερινά προγράμματα 1.Οι υπότροφοι θα καλύπτουν οι ίδιοι τα έξοδα μετάβασης στην άλλη χώρα και επιστροφής από αυτήν. 2.Όλα τα υπόλοιπα έξοδα θα καλύπτονται από τους διοργανωτές των θερινών προγραμμάτων / σεμιναρίων στη χώρα υποδοχής. Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 1)Ανταλλαγή προσώπων Τα πρόσωπα που θα ανταλλάσσονται σύμφωνα με το παρόν Πρόγραμμα θα προτείνονται από το απόστελλον Μέρος, το οποίο θα ειδοποιεί το παραλάμβανον Μέρος σχετικά με την πρότασή του τρεις μήνες (3) πριν από την προτεινομένη ημερομηνία αναχώρησης. Επίσης, το απόστελλον μέρος θα παρέχει στο παραλαμβάνον Μέρος όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα, καθώς και το προτεινόμενο πρόγραμμα εργασίας, τη διάρκεια της διαμονής και κάθε άλλη πληροφορία που μπορεί να φανεί χρήσιμη. Το παραλάμβανον Μέρος θα ειδοποιεί το απόστελλον Μέρος σχετικά με την απόφασή του τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία αναχώρησης. Με τη λήψη της συγκατάθεσης του παραλαμβάνοντος Μέρους, το απόστελλον Μέρος θα κοινοποιεί την ακριβή ημερομηνία αναχώρησης δέκα πέντε (15) ημέρες νωρίτερα. Οι επισκέπτες που θα ανταλλάσσονται σύμφωνα με το παρόν πρόγραμμα στον τομέα της πολιτιστικής συνεργασίας θα πρέπει να διαθέτουν καλή γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής ή της Αγγλικής ή της Γαλλικής. 2)Ανταλλαγή εκθέσεων Το απόστελλον Μέρος θα ενημερώνει το παραλάμβανον Μέρος τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες νωρίτερα σχετικά με τις ημερομηνίες και το θέμα της έκθεσης που προετοιμάζεται. Για να γίνουν οι κατάλληλες προετοιμασίες για την έκθεση, το απόστελλον Μέρος θα παρέχει ουσιαστικές τεχνικές πληροφορίες σχετικά με την προτεινομένη έκθεση, καθώς και τα απαραίτητα υλικά για την εκτύπωση του καταλόγου (πρόλογο, κατάλογο αντικείμενων, φωτογραφίες κ.λπ.) τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από τα εγκαίνια. Τα εκθέματα θα καταφθάνουν στο χώρο του προορισμού τους τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τα εγκαίνια. Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 1)Ανταλλαγή προσώπων Τα έξοδα μετακίνησης και υποδοχής των προσώπων που θα επισκέπτονται κάθε χώρα σύμφωνα με το παρόν Πρόγραμμα θα καλύπτονται ως εξής: 1.Το αποστέλλον Μέρος θα καλύπτει τα έξοδα μετάβασης στην πρωτεύουσα του Κράτους του παραλαμβάνοντος Μέρους και επιστροφής από αυτήν. 2.Επίσης, ή Σλοβενική Πλευρά θα παρέχει: - το ισόποσο 20 δολαρίων ΗΠΑ την ημέρα για διατροφή και καθημερινά έξοδα και θα καλύπτει τα έξοδα διαμονής σε ξενοδοχείο ή παρόμοιας μορφής διαμονής. - έξοδα μετακινήσεων στο έδαφος της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, υπό την προϋπόθεση ότι σχετίζονται με το πρόγραμμα διαμονής. 3.Η Ελληνική Πλευρά θα παρέχει: - το ισόποσο 22.00 δραχμών την ημέρα για διαμονή σε ξενοδοχείο και έξοδα διαβίωσης. - εφάπαξ ποσό ίσο με 30.000 δραχμές με την άφιξη για κάθε επίσκεψη, για την κάλυψη των εξόδων μετακινήσεων εντός της Ελλάδας. 4.Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το παραλάμβαναν Μέρος θα παρέχει δωρεάν ιατρική περίθαλψη για τα πρόσωπα που θα επισκέπτονται τη χώρα του σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Προγράμματος. 1)Ανταλλαγή εκθέσεων 1.Το αποστέλλον Μέρος θα καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς της έκθεσης στην πρωτεύουσα της χώρας υποδοχής και επιστροφής από αυτήν. Ο τρόπος κάλυψης των εξόδων μεταφοράς των εκθέσεων στο έδαφος της χώρας υποδοχής, σε περίπτωση που οι εκθέσεις διοργανωθούν σε πολλές πόλεις, θα ρυθμίζεται με ειδική συμφωνία μεταξύ των αφορωμένων ιδρυμάτων των Συμβαλλομένων Μερών. 2.Το παραλαμβάνον Μέρος θα καλύπτει τα έξοδα διοργάνωσης της έκθεσης, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ενοικίασης αιθουσών, ασφάλειας, τεχνικής υποστήριξης (χωρών αποθήκευσης, εργασιών εγκατάστασης, φωτισμού, θέρμανσης, διάλυσης της έκθεσης και εκτύπωσης εκδόσεων όπως αφίσες, κατάλογοι και προσκλήσεις). Επίσης, το παραλαμβάνον Μέρος θα αναλαμβάνει τη διαφήμιση της έκθεσης. 3.Το αποστέλλον Μέρος θα καλύπτει τα έξοδα ασφάλισης των εκθεμάτων κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και της διεξαγωγής της έκθεσης. Σε περίπτωση ζημιάς, το παραλαμβάνον Μέρος θα παρέχει δωρεάν στο αποστέλλον Μέρος πλήρη έγγραφα σχετικά με την αιτία της ζημιάς, προκειμένου να διευκολύνει το αποστέλλον Μέρος να ζητήσει αποζημίωση από την ασφαλιστική εταιρία. Το παραλάμβανον Μέρος δεν εξουσιοδοτείται να αποκαταστήσει τα εκθέματα που έχουν υποστεί ζημιές στην αρχική κατάστασή τους χωρίς τη συγκατάθεση του αποστέλλοντος Μέρους. 4.Τα έξοδα που σχετίζονται με την επίσκεψη επιτρόπου και, αν είναι απαραίτητο, προσώπων των οποίων ή παρουσία θα είναι απαραίτητη για την εγκατάσταση και διάλυση της έκθεσης θα ρυθμίζονται σύμφωνα με τις οικονομικές διατάξεις του παρόντος Προγράμματος. Τα μέρη θα συμφωνούν σχετικά με τον αριθμό των προσώπων που θα συνοδεύουν την έκθεση και τη διάρκεια της διαμονής τους. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ- Πρεσβευτής Χαράλαμπος Ροκανάς, Διευθυντής της Διεύθυνσης Πολιτιστικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας - Άννα Δαλαμάγκα, Ειδική Σύμβουλος, Διεύθυνση Πολιτιστικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών - Δήμητρα Αργυρού, Προϊσταμένη Τμήματος Πολιτιστικών Συμφωνιών και Πρωτοκόλλων του Υπουργείου Πολιτισμού - Ιωάννα Ευθυμιάδου, Πρώτη Γραμματέας της Ελληνικής Πρεσβείας στη Λουμπλιάνα ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ - Τάνια Όρελ - Στουρμ, Υφυπουργός και Διευθύντρια της Διεύθυνσης Διεθνών Πολιτιστικών Σχέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας - Αλένκα Κότσιαν, Σύμβουλος της Κυβέρνησης, Υπουργείο Παιδείας, Επιστήμης και Αθλητισμού - Αντρέι Κότνικ, Σύμβουλος της Κυβέρνησης, Υπουργείο Παιδείας, Επιστήμης και Αθλητισμού - Πία Βρόβετς, Σύμβουλος του Υπουργού, Υπουργείο Πολιτισμού - Ξενία Λέναρτσιτς, Υφυπουργός Εξωτερικών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΑριθ. Φ.0544/11/ΑΣ 31/Μ.5084 (2)Ανακοίνωση για τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας για τη συνεργασία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Τουρκίας για την καταπολέμηση του εγκλήματος, ιδιαίτερα της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος, της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και της λαθρομετανάστευσης [Άγκυρα, 20.1.2000]. Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι η Συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας για τη συνεργασία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Τουρκίας για την καταπολέμηση του εγκλήματος, ιδιαίτερα της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος, της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και της λαθρομετανάστευσης, που υπογράφηκε στην Άγκυρα στις 20 Ιανουαρίου 2000 και κυρώθηκε με τον υπαριθ. 2926/2001 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ αριθ. 139 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τεύχος Α΄ της 27 Ιουνίου 2001, τέθηκε σε ισχύ σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 13 αυτής, την 17 Ιουλίου 2001.
 • τις διατάξεις της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας της Σλοβενίας για συνεργασία στους τομείς πολιτισμού, εκπαίδευσης και επιστήμης που υπογράφηκε στη Λουμπλιάνα στις 10 Νοεμβρίου 1993 και κυρώθηκε με τον υπ αριθ. 2365/1995 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ αριθ. 255 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τεύχος Α΄ στις 12 Δεκεμβρίου 1995.
 • τις διατάξεις του υπ αριθ. 2365/1995 νόμου βάσει του οποίου τα Πρωτόκολλα - Πρακτικά που καταρτίζονται από τη Μικτή Επιτροπή εγκρίνονται με κοινή Πράξη των καθ ύλη αρμοδίων Υπουργών.
 • τις διατάξεις του υπό έγκριση Προγράμματος συνεργασίας εκ της εφαρμογής των οποίων ουδεμία προκαλείται πρόσθετος δαπάνη επιβαρύνουσα τον Κρατικό Προϋπολογισμό,