ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/1/18.02.2002

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-02-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-02-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-02-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αλλαγή της επωνυμίας του Γραφείου Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα της Τράπεζας «Chase Μanhanttan Βank», με έδρα τη Νέα Υόρκη, η άδεια λειτουργίας του οποίου είχε παρασχεθεί με την απόφαση ΕΤΠΘ 605/4/15.1.1997. (Συνεδρίαση 117/11.1.2002, θέμα 1) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Να εγκρίνει τη συνέχιση της λειτουργίας του πιο πάνω Γραφείου Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα, η άδεια του οποίου είχε παρασχεθεί με την απόφαση ΕΤΠΘ 605/4 /15.12.1997, υπό τη νέα επωνυμία «J.Ρ.Μοrgan Chase Βank». Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Η Γραμματέας Ακριβές Αντίγραφο
  • Τις διατάξεις του άρθρου 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,
  • Τις διατάξεις του Α.Ν. 1665/51, περί λειτουργίας και έλεγχου τραπεζών, όπως ισχύει,
  • Την απόφ. ΕΤΠΘ 605/4/15.12.1997, με την οποία είχε εγκριθεί η ίδρυση και λειτουργία Γραφείου Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα της Τράπεζας Chase Μanhattan Βank, με έδρα τη Νέα Υόρκη, Η.Π.Α.,
  • Το από 10.12.2001 (ΑΠ 25730) έγγραφο της Τράπεζας Chase Μanhattan Βank, με το οποίο γνωστοποιεί στην Τράπεζα της Ελλάδος ότι, μετά τη συγχώνευσή της την 10.11.2001 με την Μοrgan Guaranty Τrust Cοmpany οf Νew Υοrk την οποία απορρόφησε, η επωνυμία του νέου νομικού προσώπου είναι «J.Ρ.Μοrgan Chase Βank»,
  • Το από 28.12.2001 (ΑΠ 25854) σχετικό εισηγητικό σημείωμα της Δ/νσης Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών της Τράπεζας της Ελλάδος,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1951/1665 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/1665 1951
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία