ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/2/10.01.2002

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-01-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-01-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-12-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ανάκληση της άδειας λειτουργίας του Γραφείου Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα της τράπεζας Βanca Rοmana De Cοmert Εxteriοr SΑ - Βancοrex, με έδρα το Βουκουρέστι, που είχε παρασχεθεί με την απόφαση ΕΝΠΘ 560/11/18.9.1995. (Συνεδρίαση 111/23.10.2001, θέμα 11) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Να ανακαλέσει από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του Γραφείου Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα της τράπεζας Βanca Rοmana De Cοmert Εxteriοr SΑ - Βancοrex, με έδρα το Βουκουρέστι, που είχε παρασχεθεί με την απόφαση ΕΝΠΘ 560/11/18.9.1995. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα μέλη Ο Γραμματέας Ακριβές αντίγραφο
  • τις διατάξεις του άρθρου 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,
  • τις διατάξεις του ΑΝ 1655/51, περί λειτουργίας και ελέγχου τραπεζών, όπως ισχύει,
  • την απόφ. ΕΝΠΘ 560/11/18.9.1995., με την οποία είχε εγκριθεί η ίδρυση και λειτουργία στην Ελλάδα Γραφείου Αντιπροσωπείας της τράπεζας Βanca Rοmana De Cοmert Εxteriοr SΑ - Βancοrex, που εδρεύει στο Βουκουρέστι,
  • το 331/9.7.2001 (ΑΠ 25052) έγγραφο της Διεύθυνσης Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών της Τράπεζας της Ελλάδος με το οποίο αναφέρεται ότι η παραπάνω τράπεζα από 18.11.1997 δεν έχει κάνει μέχρι σήμερα χρήση της πιο πάνω άδειας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1951/1655 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/1655 1951
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία