ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/Φ.0544/4/ΑΣ355/Μ.5549

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-11-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-11-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-11-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση του Προγράμματος επιστημονικής, εκπαιδευτικής και πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν για τα έτη 2002-2005 μετά του Παραρτήματος αυτού. Μπακού, 11.4.2003.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολό του το Πρόγραμμα επιστημονικής, εκπαιδευτικής και πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν για τα έτη 2002-2005 μετά του Παραρτήματος αυτού, που υπογράφηκε στο Μπακού στις 11 4 2003, του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:
  • Τις διατάξεις της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν για συνεργασία στους τομείς της εκπαίδευσης, της επιστήμης και του πολιτισμού, που υπογράφηκε στο Μπακού στις 11.4.1997 και κυρώθηκε από την Χώρα μας με τον υπ’ αριθ. 2712/1999 Νόμο, που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ 84 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τεύχος Α΄ της 16 Απριλίου 1999 και τέθηκε σε ισχύ την 21 Μαΐου 1999 (Ανακοίνωση στο ΦΕΚ 78/Α΄/4.4.2003).
  • Τη διάταξη του δεύτερου άρθρου του ως άνω κυρωτικού Νόμου, με την οποία τα Πρωτόκολλα - Πρακτικά που καθορίζονται από την Κοινή Ελληνο-Αζερική Επιτροπή του άρθρου 12 της Συμφωνίας εγκρίνονται με κοινή Πράξη των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών.
  • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Προγράμματος, από τις διατάξεις του οποίου δεν προκαλείται ουδεμία πρόσθετη δαπάνη ή μείωση των εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού,