ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/Φ.0544/4/ΑΣ356/Μ.5545

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-12-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-12-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-12-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Μεικτής Επιτροπής μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών της Δημοκρατίας της Αλβανίας μετά του Παραρτήματος αυτού και των συνημμένων διευκρινίσεων. (Αθήνα, 14 Μαρτίου 2003).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολό του το Πρωτόκολλο της Μεικτής Επιτροπής μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών της Δημοκρατίας της Αλβανίας μετά του Παραρτήματος αυτού που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 14 Μαρτίου 2003, και με τις συνημμένες διευκρινίσεις βάσει των οποίων «η εκμετάλλευση των ήδη υφισταμένων τακτικών γραμμών πρέπει να συμμορφώνεται με την εθνική νομοθεσία που ισχύει στις δύο χώρες», των οποίων τα κείμενα σε πρωτότυπο στην αγγλική και σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα έχουν ως εξής: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 13 & 14 Μαρτίου 2003 Η αντιπροσωπεία της Ελληνικής Δημοκρατίας με επικεφαλής τον κύριο ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΣΤΑΜΠΟΛΑ, Διευθυντή της Διεύθυνσης Επιβατικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και η Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας της Αλβανίας με επικεφαλής τον κύριο ΤΗΙΜJΟ ΡLΑΚU, Γενικό Διευθυντή Χερσαίων Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, συναντήθηκαν στην Αθήνα την 13η και 14η Μαρτίου 2003 μετά από πρόσκληση εκ μέρους της Ελληνικής πλευράς. Οι δύο Αντιπροσωπείες συνεζήτησαν και συμφώνησαν πάνω στα ακόλουθα θέματα: Ι. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ Και οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν την επιθυμία τους να απελευθερώσουν περαιτέρω τις διεθνείς οδικές μεταφορές επιβατών έτσι ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγοράς και να παράσχουν στους επιβάτες ποιοτικές και αποτελεσματικές υπηρεσίες, με πλήρη σεβασμό προς την αρχή της αμοιβαιότητας σχετικά με την κατανομή των δρομολογίων μεταξύ των μεταφορέων των δύο χωρών. Η Ελληνική πλευρά πληροφόρησε την Αλβανική πλευρά σχετικά με το νέο νομικό πλαίσιο που αφορά την διαδικασία χορήγησης αδειών για τις διεθνείς τακτικές λεωφορειακές γραμμές. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι οι ήδη υφιστάμενες τακτικές λεωφορειακές γραμμές θα συνεχίσουν να λειτουργούν με βάση τις ήδη εκδοθείσες άδειες. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι οι νέες τακτικές λεωφορειακές γραμμές θα ιδρύονται σε διμερείς συναντήσεις ή δι αλληλογραφίας μεταξύ των δύο Υπουργείων. Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι η συνεργασία μεταξύ μεταφορέων των δύο Συμβαλλομένων Μερών δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωτική. Έτσι ένας μεταφορέας εγκατεστημένος σε ένα Συμβαλλόμενο Μέρος θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να εκμεταλλεύεται τακτικές λεωφορειακές γραμμμές χωρίς να είναι αναγκασμένος προηγουμένως να συνάψει σύμβαση με μεταφορέα που είναι εγκατεστημένος στο έτερο Συμβαλλόμενο Μέρος. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι μεταφορείς μπορούν να λειτουργούν εφόσον έχουν αντιπρόσωπο στην χώρα προορισμού. Τα Υπουργεία των δύο Συμβαλλομένων Μερών, θα συνεργάζονται έτσι ώστε να επιλύουν οποιοδήποτε πρόβλημα το οποίο είναι δυνατόν να προκύψει σε αυτόν τον τομέα. Και οι δύο πλευρές τόνισαν ότι θέματα όπως είναι η διαδρομή και η συχνότητα των υφισταμένων δρομολογίων θα πρέπει να διευθετηθούν μέσω αλληλογραφίας μεταξύ των Υπουργείων των δύο πλευρών. Η Αλβανική πλευρά έθεσε μερικά θέματα αναφορικά με τις καθυστερήσεις στην διάβαση των συνόρων και την επιβολή τελών επί των Αλβανών μεταφορέων, οι οποίοι εκμεταλλεύονται τακτικές λεωφορειακές γραμμές. Η Ελληνική πλευρά ανέλαβε την υποχρέωση να απαντήσει μετά από συνεννόηση με το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Και οι δύο πλευρές αναγνώρισαν ότι η παράνομη μεταφορά επιβατών, η οποία πραγματοποιείται από ιδιωτικά αυτοκίνητα ή ταξί, αποτελεί σοβαρή νόθευση της αγοράς και θα πρέπει να αντιμετωπισθεί επαρκώς όσο γίνεται γρηγορότερα. Η Αλβανική πλευρά ανάφερε την ύπαρξη πρακτορείου κλεισίματος θέσεων καθώς και σημείου αναχώρησης, που ανήκει στο ΚΤΕΛ Ιωαννίνων, εντός της περιοχής του Τελωνειακού Σταθμού Κακκαβιάς. Η Ελληνική πλευρά δήλωσε ότι η Αλβανική πλευρά θα ενημερωθεί αμέσως μόλις το θέμα εξετασθεί σε βάθος. ΙΙ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Οι δύο πλευρές εκφράσανε την ικανοποίησή τους για το επιτευχθέν επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των δύο Υπουργείων στον τομέα των μεταφορών εμπορευμάτων. Η Ελληνική πλευρά τόνισε ότι απομένουν 500 άδειες, για διμερείς μεταφορές και μεταφορές διέλευσης, από το συμφωνημένο σύνολο των 20.500 για το έτος 2003 που θα πρέπει να παρασχεθούν σε εύθετο χρόνο από την Αλβανική πλευρά. Η Αλβανική πλευρά απάντησε ότι αυτές οι άδειες θα διαβιβασθούν όσο γίνεται γρηγορότερα. Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι οι κατέτος ανταλλασσόμενες άδειες θα ισχύουν μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επομένου έτους. Περαιτέρω οι δύο πλευρές θα ανταλλάξουν κατάλογο μεταφορέων στους οποίους παρέχονται άδειες ΕCΜΤ. ΙΙΙ. ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η Αλβανική πλευρά εξέφρασε το ενδιαφέρον της σχετικά με την αναγνώριση από τις Ελληνικές αρμόδιες αρχές των αδειών οδηγήσεως που εκδίδονται στην Αλβανία. Η Ελληνική πλευρά δήλωσε ότι σύμφωνα με την υφιστάμενη εθνική νομοθεσία, η οδήγηση με έγκυρη διεθνή άδεια οδηγήσεως, επιτρέπεται στην Ελληνική επικράτεια σύμφωνα με την Σύμβαση της Βιέννης περί οδικής κυκλοφορίας (του 1968). Περαιτέρω, η Ελληνική πλευρά τόνισε ότι το ανωτέρω δικαίωμα οδήγησης καθιερώνεται χωρίς να θίγεται η εθνική νομοθεσία αναφορικά με τα δικαιώματα παραμονής ή εργασίας. Επιπλέον, η Ελληνική πλευρά δήλωσε ότι η αμοιβαία αναγνώριση αδειών οδήγησης την στιγμή αυτή εξετάζεται μέσα στο ευρύ πλαίσιο των σχέσεων της Ελλάδος με όλες τις γειτονικές χώρες των Βαλκανίων. Η Αλβανική πλευρά έθεσε το θέμα της τεχνικής επιθεώρησης των Αλβανικών οχημάτων, η οποία επιτελείται από τις Ελληνικές αρχές και προκαλεί καθυστερήσεις στα σύνορα με την Ελλάδα. Η Ελληνική πλευρά τόνισε ότι αυτή η τεχνική επιθεώρηση λαμβάνει χώρα είτε για διοικητικούς λόγους, σύμφωνα με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε όταν δημιουργούνται υποψίες σχετικά με την ορθή συντήρηση των οχημάτων, επί βάσεως μή διακρίσεων, και ανεξάρτητα από την χώρα στην οποία έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος. ΙV. ΔΙΑΦΟΡΑ Η Αλβανική αντιπροσωπεία προσκάλεσε την Ελληνική αντιπροσωπεία στην Αλβανία για την διεξαγωγή της επομένης διασκέψεως της Μικτής Ελληνοαλβανικής Επιτροπής πάνω στις οδικές μεταφορές. Οι κατάλογοι των μελών των Αντιπροσωπειών των δύο χωρών επισυνάπτονται στο παρόν έγγραφο ως Παραρτήματα Ι και ΙΙ. Εκδόθηκε στην Αθήνα σε δύο πρωτότυπα στα Αγγλικά την 14η Μαρτίου 2003. Για την αντιπροσωπεία της Αλβανικής Δημοκρατίας (Υπογραφή) Τhimjο Ρlaku, Γενικός Διευθυντής Χερσαίων Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας. Για την Αντιπροσωπεία της Ελληνικής Δημοκρατίας (Υπογραφή) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΠΟΛΑΣ, Διευθυντής της Διεύθυνσης Επιβατικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Δ. ΣΤΑΜΠΟΛΑΣ, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας, Διευθυντής της Διεύθυνσης Επιβατικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Θ. ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ, Προϊστάμενος του Τμήματος Υπεραστικών Συγκοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. ΗΛ. ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ, Προϊστάμενος του Τμήματος Αδειών Οδηγήσεως του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. ΕΛ. ΦΑΣΙΤΣΑ, Προϊσταμένη του Τμήματος Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών, Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. Β. ΚΟΛΟΒΟΥ, Εμπειρογνώμων του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Ν. ΝΟΛΗΣ, Εμπειρογνώμων του Τμήματος Υπεραστικών Συγκοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Δ. ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ, Εμπειρογνώμων του Τμήματος Αδειών Οδηγήσεως του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Σ. ΔΑΣΟΥΛΑ, Εμπειρογνώμων του Τμήματος Υπεραστικών Συγκοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. ΑΡ. ΝΕΑΜΟΝΙΤΑΚΗ, Εμπειρογνώμων του Τμήματος Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. ΒΛΑΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Μέλος της Γενικής Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λεωφορείων. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ, Μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Τουριστικών Επιχειρήσεων. Π. ΝΙΚΟΛΑΡΑΣ, Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Εργολάβων Μεταφορών. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Τhimjο Ρlaku, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας, Γενικός Διευθυντής Χερσαίων Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών. Μareglen Ροreci, Διευθυντής της Διεύθυνσης Επιβατικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών. Αrjan Βudο Εμπειρογνώμων Επιβατικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών. Μaksim Τashi Εμπειρογνώμων Οδικής Κυκλοφορίας του Υπουργείου Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών. Ρandi Stefa Προϊστάμενος του Συνδέσμου Διεθνών Επιβατικών Μεταφορών (Ι.Ρ.Τ.Α.) Βasri Castrati Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Ι.Ρ.Τ.Α. Spirο Βurdeni Γραμματέας της Ι.Ρ.Τ.Α.
  • 1.Της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αλβανίας για διεθνή οδική μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 30 Δεκεμβρίου 1997 και κυρώθηκε με τον υπ’ αριθ. 2649/1998 Νόμο, που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 246 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως Τεύχος Α΄ της 3 Νοεμβρίου 1998.
  • Του δεύτερου άρθρου του υπ’ αριθ. 2649/1998 Νόμου βάσει του οποίου τα Πρωτόκολλα - Πρακτικά που καταρτίζονται από την Μεικτή Επιτροπή του άρθρου 14 της Συμφωνίας εγκρίνονται με κοινή Πράξη των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών.
  • Του περιεχομένου του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου, εκ της εφαρμογής του οποίου δεν προκαλούνται πρόσθετες δαπάνες επιβαρύνουσες τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
  • Την υπ’ αριθ. Γ402/ΟΙΚ. 48173/3661/03 διευκρίνιση της Ελληνικής πλευράς ως και την υπ’ αριθ. Πρωτοκόλλου 4135-1.9.2003 ομοίως διευκρινιστική απάντηση της Αλβανικής πλευράς, με τις οποίες τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι τα τακτικά δρομολόγια των λεωφορείων θα συνεχίσουν να λειτουργούν βάσει των εκδοθεισών αδειών και ότι «η εκμετάλλευση των ήδη υφισταμένων τακτικών γραμμών πρέπει να συμμορφώνεται με την εθνική νομοθεσία που ισχύει στις δύο χώρες», ως αναφέρεται στην οικεία παράγραφο του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου και οι οποίες διευκρινίσεις υποβάλλονται συνημμένα για έγκριση,