Έγκριση του εκτελεστικού Προγράμματος της Συμφωνίας Μορφωτικής συνεργασίας μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας της Τυνησίας για τα έτη 2003 - 2004 και 2005. Αθήνα 19.12.2002.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Προγράμματος, τα δύο συμβαλλόμενα μέρη θα ανταλλάξουν δύο (2) ειδικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για παραμονή ενημέρωσης, η οποία δεν υπερβαίνει τις επτά (7) ημέρες και αυτό για να λάβουν γνώση των παιδαγωγικών εμπειριών και καινοτομιών, που πραγματοποιούνται στους τομείς αυτούς
Άρθρο 2
1.  
  Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη θα προβούν σε ανταλλαγές ενημέρωσης και τεκμηρίωσης σχετικά με τα αντίστοιχα εκπαιδευτικά τους συστήματα (προγράμματα, εγχειρίδια, διδακτικό υλικό …)
Άρθρο 3
1.  
  Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη θα ευνοήσουν μορφωτικές ανταλλαγές ανάμεσα στα σχολικά τους ιδρύματα, μέσα στο πλαίσιο αδελφοποιήσεων, συναντήσεων και εκπαιδευτικών και αθλητικών εκδηλώσεων (ολυμπιάδες, διαγωνισμοί, κ.λπ.).
Άρθρο 4
1.  
  Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη θα ενισχύσουν την άμεση συνεργασία ανάμεσα στα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας με βάση τις άμεσες συμφωνίες και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στις δύο χώρες. Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη θα ευνοήσουν επίσης τη συνεργασία στους τομείς της επιστημονικής έρευνας και τεχνολογίας στους κόλπους των πανεπιστημίων και των ερευνητικών ιδρυμάτων.
Άρθρο 5
1.  
  Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Προγράμματος, τα δύο συμβαλλόμενα μέρη θα ανταλλάξουν τρία (3) μέλη του πανεπιστημιακού εκπαιδευτικού και επιστημονικού προσωπικού ή ερευνητές των ακαδημιών τους ή των πανεπιστημιακών ή επιστημονικών ερευνητικών ιδρυμάτων, για να συνεργασθούν πάνω σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Η διάρκεια της επίσκεψης θα είναι μία εβδομάδα.
Άρθρο 6
1.  
  Καθένα από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη θα ενθαρρύνει τους καθηγητές τους να συμμετάσχουν σε σεμινάρια, συμπόσια και να δώσουν διαλέξεις ύστερα από πρόσκληση του άλλου Μέρους στα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης
Άρθρο 7
1.  
  Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη θα ανταλλάσσουν ετησίως, κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Προγράμματος, δύο (2) καινούργιες υποτροφίες, διάρκειας δέκα (10) μηνών η καθεμία, για την πραγματοποίηση πλήρους κύκλου πανεπιστημιακών σπουδών. Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη θα ανταλλάααουν ετησίως, κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Προγράμματος, μία (1) υποτροφία μεταπτυχιακών σπουδών διάρκειας δέκα (10) μηνών, ή τρεις (3) υποτροφίες έρευνας, διάρκειας τριών (3) μηνών η καθεμία.
Άρθρο 8
1.  
  Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη θα ανταλλάξουν με τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα, που ανήκουν στα πανεπιστήμια, τις εμπειρίες τους στους τομείς των επιστημών, της παιδαγωγικής και στους ακόλουθους τομείς: • Έρευνα στην Αρχιτεκτονική, Πολεοδομία και Αρχαιολογία • Τέχνες και Επαγγέλματα • Καλές Τέχνες, Μουσικολογία και Θέατρο • Διδασκαλία Γλωσσών, Λογοτεχνίας και Ιστορίας • Πανεπιστημιακή Πολιτιστική Εμψύχωση. Θα εργασθούν για να προωθήσουν τη συνεργασία ανάμεσα στα πανεπιστήμιά τους και αυτό μέσω συμφωνιών, που συνάπτονται απευθείας ανάμεσά τους και που επιτρέπουν κυρίως: • Την κινητικότητα ερευνητών, φοιτητών και εκπαιδευτικών • Τον από κοινού έλεγχο των φοιτητών • Την ανταλλαγή επιστημονικής και παιδαγωγικής τεκμηρίωσης.
Άρθρο 9
1.  
  Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη θα προβούν, για το λόγο αυτό, σε ανταλλαγή τεκμηρίωσης σχετικά με τα ιδρύματα και τα επιστημονικά ερευνητικά και τεχνολογικά κέντρα στις δύο χώρες. Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη είναι ικανοποιημένα με την υπογραφή στις 16 Δεκεμβρίου 2002 της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ανάμεσα στις δύο κυβερνήσεις και εξέφρασαν την επιθυμία να εξετάσουν την προοπτική εφαρμογής της. Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη θα ευνοήσουν την ανταλλαγή αντιπροσωπειών ειδικών και υπευθύνων του τομέα έρευνας για αποστολές, που αποσκοπούν στην θεμελίωση κοινών ερευνητικών ενεργειών.
Άρθρο 10
1.  
  Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για τη διάδοση της γλώσσας και του πολιτισμού τους στην άλλη χώρα. Η Ελληνική πλευρά ενημερώνει την πλευρά της Τυνησίας, ότι το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Αιγαίου προσφέρει μαθήματα αραβικής γλώσσας. ΙΙ.- ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.
Άρθρο 11
1.  
  Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να εγκαινιάσουν συνεργασία ανάμεσα στο Διπλωματικό Ινστιτούτο για Εκπαίδευση και Σπουδές, που υπάγεται στο Υπουργείο Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Τυνησίας και το Ελληνικό Διπλωματικό Ινστιτούτο μέσω συμφωνίας, που προβλέπει κυρίως πρόγραμμα δράσης, το οποίο θα αποφασισθεί αργότερα με κοινή συμφωνία. Συμφώνησαν, επίσης, να ανανεώσουν υποτροφίες πρακτικής για τα σεμινάρια, που προτείνονται από την Ελληνική πλευρά (Ρόδος, Θεσσαλονίκη και Χάλκη). ΙΙΙ. ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ.
Άρθρο 12 "ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ"
1.  
  Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να ανταλλάξουν, κατά τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος αυτού, πληροφορίες και δημοσιεύσεις σχετικά με τις πλαστικές τέχνες, την κληρονομιά, τον πολιτισμό, το βιβλίο, τη δημόσια ανάγνωση, τη μουσική, τις σκηνικές τέχνες, τον κινηματογράφο, τα φεστιβάλ και τους διαγωνισμούς με διεθνή χαρακτήρα και ό,τι συνδέεται με την κουλτούρα γενικά. Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να ανταλλάξουν, κατά τη διάρκεια ισχύος του Προγράμματος αυτού, ειδικούς στο μορφωτικό τομέα για συνολική διάρκεια 35 ημερών. 12.1.- ΟΙ ΤΕΧΝΕΣ Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη θα ενισχύσουν όλες τις πρωτοβουλίες, που αποσκοπούν στην ανάπτυξη της μορφωτικής συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες στους τομείς της μουσικής, του χορού, του θεάτρου, του κινηματογράφου και οπτικοακουστικού, των πλαστικών τεχνών και της φωτογραφίας. ΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη θα ανταλλάξουν πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά και διεθνή πολιτιστικά γεγονότα, που πραγματοποιούνται στις δύο χώρες και θα ενθαρρύνουν για το λόγο αυτό τη συμμετοχή καλλιτεχνικών θιάσων των δύο χωρών, σύμφωνα με τις σχετικές με την εκδήλωση προϋποθέσεις. Η πλευρά της Τυνησίας προσκαλεί την Ελληνική πλευρά να συμμετάσχει στις μορφωτικές εκδηλώσεις, που διοργανώνονται στην Τυνησία και ιδιαίτερα στις Θεατρικές Ημερίδες του Καρθαγκ, στις Κινηματογραφικές Ημερίδες του Καρθαγκ, στα Διεθνή Φεστιβάλ του Καρθαγκ και του Χαμμαμετ και στο Φεστιβάλ Συμφωνικής Μουσικής του Ελ Τζεμ. Η Ελληνική πλευρά, από την μεριά της, προσκαλεί την Τυνησία να συμμετάσχει στις μορφωτικές εκδηλώσεις, που διοργανώνονται στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στα Φεστιβάλ Αθηνών, Πάτρας, Καλαμάτας, Πρέβεζας, κλπ). ΜΟΥΣΙΚΗΤα δύο συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν την καθιέρωση άμεσης συνεργασίας ανάμεσα στους αρμόδιους θεσμούς τους για μουσικά θέματα και κυρίως ανάμεσα στο Κέντρο Αραβικών και Μεσογειακών Μουσικών της Τυνησίας και τους ελληνικούς θεσμούς. Θα ευνοήσουν την ανάπτυξη των επαφών αυτών μέσω: • της συστηματικής και πρόσφορης ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τα φεστιβάλ και τους μουσικούς διαγωνισμούς • την ανταλλαγή έργων τυνήσιων και ελλήνων συνθετών, τηρώντας τις ισχύουσες νομοθεσίες σχετικά με τα δικαιώματα του συγγραφέα • την ανταλλαγή ειδικών και ερευνητών στον τομέα της μουσικής, για να συμμετάσχει σε σεμινάρια και διαλέξεις, που διοργανώνονται στις δύο χώρες • την ανταλλαγή εξειδικευμένων περιοδικών, ηχητικών ντοκουμέντων και πρόσφατων δημοσιεύσεων σχετικών με τη μουσική εκπαίδευση • την ανταλλαγή μουσικών συγκροτημάτων. ΘΕΑΤΡΟΤα δύο συμβαλλόμενα μέρη θα συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της ανταλλαγής στον θεατρικό τομέα, ευνοώντας την καθιέρωση άμεσης συνεργασίας ανάμεσα στους θεατρικούς θιάσους και στους επαγγελματίες των δραματικών τεχνών και αυτό, με την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικών με τα φεστιβάλ και τις τοπικές και διεθνείς θεατρικές εκδηλώσεις, που διοργανώνονται στις αντίστοιχες χώρες τους και ενθαρρύνοντας την αμοιβαία συμμετοχή. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα δοθεί στην καθιέρωση άμεσης συνεργασίας ανάμεσα στο Εθνικό Θέατρο της Τυνησίας και το Εθνικό Θέατρο της Ελλάδας και ανάμεσα στα Κέντρα Δραματικών Τεχνών των δύο χωρών. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣΤα δύο συμβαλλόμενα μέρη θα συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της συνεργασίας στο τομέα του κινηματογράφου με: • την αμοιβαία συμμετοχή στα διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου, που διοργανώνονται από το άλλο μέρος, σύμφωνα με τον κανονισμό του κάθε γεγονότος • την ανταλλαγή ντοκουμέντων και ταινιών, πληροφοριών και δημοσιεύσεων σχετικών με τον κινηματογράφο και νομοθετικών και κυβερνητικών εγγράφων σχετικών με τον οπτικοακουστικό τομέα • την οργάνωση εβδομάδας κινηματογράφου από καθένα από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος προγράμματος, οι λεπτομέρειες της οποίας θα καθορισθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες μέσω της διπλωματικής οδού. • Η πλευρά της Τυνησίας προσκαλεί στην Ελληνική πλευρά να συμμετάσχει στις Κινηματογραφικές Ημερίδες του Καρθαζ - μπιενάλε - που θα πραγματοποιηθούν τον Οκτώβριο 2004 καθώς και στο Μη Επαγγελματικό Διεθνές Φεστιβάλ της Κελίμπια και στο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών για τα Παιδιά και τη Νεολαία της Σους. Οι σχετικές με τη συμμετοχή αυτή λεπτομέρειες θα καθορισθούν με κοινή συμφωνία μέσω της διπλωματικής οδού. 12.2.- ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη θα ενισχύσουν τη συνεργασία στο τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς και των μουσείων και αυτό, με την ανταλλαγή πληροφοριών δημοσιεύσεων και εμπειριών στους τομείς της συντήρησης και αναπαλαίωσης πολιτιστικών μνημείων και της αξιοποίησής τους, της διαχείρισης δημοσίων μουσείων και της προστασίας ιστορικών πόλεων και αρχαιολογικών χώρων. Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να καθιερώσουν άμεση συνεργασία ανάμεσα στο Εθνικό Ινστιτούτο Κληρονομιάς και το Εθνικό Γραφείο Κληρονομιάς και Πολιτιστικής Προώθησης της Τυνησίας και τις Ελληνικές Αρχαιολογικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Για το λόγο αυτό, συμφωνούν να ανταλλάξουν, κατά τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος αυτού, δύο (2) ειδικούς στον τομέα της πολιτιστικής και καλλιτεχνικής εκμετάλλευσης της κληρονομιάς, για διάρκεια, που δεν υπερβαίνει τις επτά (7) ημέρες. Για την καθιέρωση συνεργασίας σε θέματα πολιτιστικής εμψύχωσης των αρχαιολογικών χώρων και των ιστορικών μνημείων, προγραμματίζεται αποστολή στην Τυνησία ενός (1) έλληνα ειδικού για το πρώτο εξάμηνο 2003 για διάρκεια, που δεν υπερβαίνει τις επτά (7) ημέρες. Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη θα ανταλλάξουν επισκέψεις ειδικών σε μουσεία και ιστορικά μνημεία, με σκοπό να εγκαινιάσουν συνεργασία σε θέματα μουσειογραφικής χωροταξίας, σχεδιασμού και διαμόρφωσης οργανωμένων επισκέψεων. Η πραγματοποίηση των επισκέψεων αυτών θα γίνει μέσα στο πλαίσιο του προγράμματος, που προβλέπεται στις γενικότητες του άρθρου αυτού. Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη θα ανταλλάξουν αντίστοιχα στην Ελλάδα και στην Τυνησία έκθεση πάνω στο Βυζαντινό Πολιτισμό. Οι σχετικές με την οργάνωση λεπτομέρειες θα συμφωνηθούν με κοινή συμφωνία μέσω της διπλωματικής οδού. Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία στο τομέα των πλαστικών τεχνών ανάμεσα στους αρμόδιους θεσμούς τους, κυρίως τις πινακοθήκες και τα ινστιτούτα τέχνης. Η συνεργασία αυτή θα μπορεί να περιλαμβάνει την ανταλλαγή εγγράφων, πληροφοριών, ειδικών και επιλεγμένων συλλογών. Οι προϋποθέσεις θα καθορισθούν απευθείας ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους φορείς. Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη θα ανταλλάξουν έκθεση σύγχρονων πλαστικών τεχνών ή έκθεση φωτογραφίας στην Ελλάδα και στην Τυνησία. Οι σχετικές με την οργάνωση λεπτομέρειες θα συμφωνηθούν με κοινή συμφωνία μέσω της διπλωματικής οδού. Συμφωνούν, επίσης, να πραγματοποιήσουν αντιπροσωπευτικές εκθέσεις της αντίστοιχης εθνικής τους κληρονομιάς, οι οποίες θα διοργανωθούν με κοινή συμφωνία, που προβλέπεται μέσω της διπλωματικής οδού. 12.3.- ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗ Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη θα ευνοήσουν την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα διεθνή σεμινάρια λογοτεχνίας, συζητήσεις, εκθέσεις και εκθέσεις βιβλίων, που διοργανώνονται στις αντίστοιχες χώρες τους, καθώς και την αποστολή προσκλήσεων στους εκδότες, συγγραφείς και γλωσσολόγων του άλλου Μέρους, με την ευκαιρία, κυρίως, εκθέσεων βιβλίου. 12.4.- ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να εγκαινιάσουν συνεργασία στους τομείς των κινηματογραφικών και θεατρικών πολιτιστικών εκδηλώσεων, που απευθύνονται στα παιδιά. 12.5.- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΜΨΥΧΩΣΗΣ Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη θα ανταλλάξουν, κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Προγράμματος, εμπειρίες και επισκέψεις διοικητών και ειδικών στο τομέα της πολιτιστικής εμψύχωσης, κυρίως την πολιτιστική εμψύχωση των ιστορικών χώρων. ΙV.- ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ.
Άρθρο 13
1.  
  Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη θα ευνοήσουν τη συνεργασία ανάμεσα στις Εθνικές Βιβλιοθήκες της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τυνησίας για την ανταλλαγή πληροφοριών, δημοσιεύσεων, κλπ, τηρώντας τους εσωτερικούς κανονισμούς κάθε χώρας. V.- ΤΥΠΟΣ, ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.
Άρθρο 14
1.  
  Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη θα ενθαρρύνουν την ανάπτυξη άμεσης συνεργασίας ανάμεσα στα αντίστοιχα Πρακτορεία Τύπου καθώς και οποιαδήποτε συνεργασία ανάμεσα στους διαφορετικούς οργανισμούς ενημέρωσης
Άρθρο 15
1.  
  Καθένα από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη θα προσφέρει, στο μέτρο των δυνατοτήτων των, κάθε απαραίτητη βοήθεια στους δημοσιογράφους, ειδικούς αποσταλμένους, ρεπόρτερ και ομάδες Ραδιοφώνου - Τηλεόρασης του άλλου μέρους
Άρθρο 16
1.  
  Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη θα ευνοήσουν ανταλλαγές ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων, που αφορούν την κοινωνική και πολιτιστική ζωή των δύο λαών και θα ενισχύσουν τη συμπαραγωγή τηλεοπτικών προγραμμάτων (ντοκιμαντέρ και επιστημονικής φαντασίας. VΙ.- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ.
Άρθρο 17
1.  
  17.1.- Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη θα ενισχύσουν τη συνεργασία στους τομείς του αθλητισμού και της φυσικής αγωγής και θα ευνοήσουν τις απευθείας επαφές και πιο στενή συνεργασία ανάμεσα στις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Το περιεχόμενο των προγραμμάτων, που αφορούν τη συνεργασία αυτή, θα καθορισθεί από τις προαναφερόμενες αρχές. Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη θα ανταλλάξουν ειδικούς σε θέματα διοργάνωσης μεγάλων αθλητικών συναντήσεων, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στους Μεσογειακούς Αγώνες. Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη θα προωθήσουν την αθλητική συνεργασία στην περιοχή της Μεσογείου (συμμετοχή αθλητών σε αθλητικές συναντήσεις, σε χώρους προπόνησης, στην εκπαίδευση των προπονητών, κλπ). Η πλευρά της Τυνησίας υπέβαλε σχέδιο προγράμματος ελληνο- τυνήσιας συνεργασίας σε θέματα αθλητισμού κατά τη διάρκεια του 2003 και 2004 με την προοπτική να υπογραφεί στην Τύνιδα κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου 2003. Το κείμενο του προγράμματος προσαρτάται στο Παράρτημα ΙΙ. Για το λόγο αυτό, απεστάλη πρόσκληση από τον Υπουργό Αθλητισμού της Δημοκρατίας της Τυνησίας στον Υφυπουργό Αθλητισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας για να πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Τυνησία κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2003. 17.2.- Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη χαιρετίζουν τις προσπάθειες, που επιχειρούνται από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή και τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών για την ανανέωση της ολυμπιακής εκεχειρίας και την εφαρμογή της κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων και μετά. Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη χαιρετίζουν την πρωτοβουλία, που επιχειρείται από την Ολυμπιακή Διεθνή Επιτροπή και την Ελλάδα για την ίδρυση του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας στην Αθήνα και εκφράζουν την επιθυμία του να στηρίξουν ενεργά την πρωτοβουλία αυτή, υιοθετώντας διπλωματικά, εκπαιδευτικά και μορφωτικά μέσα. VΙΙ.- ΝΕΟΛΑΙΑ.
Άρθρο 18
1.  
  Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν να προωθήσουν την ανταλλαγή και να ενισχύσουν την ανάπτυξη συνεργασίας ανάμεσα στις οργανώσεις της νεολαίας των δύο χωρών και αυτό με την ανταλλαγή: • αποστολών ειδικών για περίοδο, που δεν υπερβαίνει τις επτά (7) ημέρες • επισκέψεις ομάδων νέων για περίοδο, που δεν υπερβαίνει τις επτά (7) ημέρες • την αμοιβαία συμμετοχή ελλήνων και τυνήσιων νέων στις εκδηλώσεις και δραστηριότητες, που διοργανώνονται στις δύο χώρες και απευθύνονται στη νεολαία. VΙΙΙ.- ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
Άρθρο 19
1.  
  Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη θα ενισχύσουν τη συνεργασία τους μέσα στο πλαίσιο προγραμμάτων, που προωθούνται από διεθνείς οργανώσεις ή άλλους θεσμούς μορφωτικής συνεργασίας
Άρθρο 20
1.  
  Το παρόν Πρόγραμμα δεν αποκλείει τη δυνατότητα διοργάνωσης ανταλλαγών σε μορφωτικούς τομείς, που δεν προβλέπονται από αυτό, ύστερα από προηγούμενη συμφωνία των δύο συμβαλλομένων μερών μέσω της διπλωματικής οδού
Άρθρο 21
1.  
  Οι γενικές και οικονομικές διατάξεις, που αναφέρονται στο Παράρτημα του παρόντος Προγράμματος, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού
Άρθρο 22
1.  
Το παρόν Πρόγραμμα τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία υπογραφής του και παραμένει σε ισχύ μέχρι το τέλος 2005. Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν την επόμενη συνεδρίαση της Μικτής Μορφωτικής Επιτροπής στη Τύνιδα κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2006. Έγινε στην Αθήνα στις 19 Δεκεμβρίου 2002 σε δύο πρωτότυπα στη γαλλική γλώσσα, πιστοποιώντας το τα δύο κείμενα. Για την Κυβέρνηση Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας της Δημοκρατίας της Τυνησίας ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΙΣΚΑΚΗΣ ΑΜΠΝΤΕΛΧΑΜΙΝΤ ΜΠΕΝ ΜΕΣΣΑΟΥΝΤΑΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Α.- ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α.- ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Οι υποψήφιοι, που συμμετέχουν στις προβλεπόμενες από το Πρόγραμμα αυτό ανταλλαγές θα προτείνονται από το Μέρος αποστολής, το οποίο θα γνωστοποιήσει στο Μέρος υποδοχής την επιλογή αυτή τρεις (3) μήνες τουλάχιστον πριν την προτεινόμενη ημερομηνία αναχώρησης. Το Μέρος αποστολής θα παρέχει, επίσης, στο Μέρος υποδοχής όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, που αφορούν τα ακαδημαϊκά προσόντα, τις δραστηριότητες και τους επαγγελματικούς τίτλους, τη γνώση ξένων γλωσσών (αγγλικά, γαλλικά ή γλώσσα της χώρας υποδοχής), καθώς και το προτεινόμενο πρόγραμμα εργασίας, τη διάρκεια παραμονής και οποιαδήποτε άλλη χρήσιμη πληροφορία. Το Μέρος υποδοχής θα ενημερώσει το Μέρος αποστολής για τη θέση του τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την προτεινόμενη ημερομηνία αναχώρησης. Με τη λήψη της συγκατάθεσης του Μέρους υποδοχής, το Μέρος αποστολής θα γνωστοποιήσει την ακριβή ημερομηνία αναχώρησης και αυτό, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες εκ των προτέρων. Β.- ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 1.Το Μέρος αποστολής θα αποστείλει στους αρμόδιους οργανισμούς του Μέρους υποδοχής τους φακέλους των υποψηφίων μέχρις τις 15 Ιουνίου το αργότερο. 2.Οι φάκελοι των υποψηφίων θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα έγγραφα: • Βιογραφικό σημείωμα • Αντίγραφα πιστοποιητικών ή διπλωμάτων (επικυρωμένα) • Πρόγραμμα σπουδών ή ερευνών • Ιατρικό πιστοποιητικό 3.Το Μέρος υποδοχής θα γνωστοποιήσει την οριστική αποδοχή των υποψηφίων στις υποτροφίες πριν τις 30 Ιουλίου, οριακή ημερομηνία. 4.Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν τη γλώσσα της χώρας υποδοχής ή αγγλικά ή γαλλικά. Κατ εξαίρεση, οι υποψήφιοι υπότροφοι για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα πρέπει να γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και να έχουν γίνει δεκτοί σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Β.- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Το Μέρος αποστολής θα αναλάβει τα έξοδα ταξιδιού των προσώπων, αποστολών, κλπ, που ανταλλάσσονται, μέσα στο πλαίσιο του Προγράμματος αυτού. Σε ό,τι αφορά τους έλληνες υπότροπους, τα έξοδα ταξιδιού από χώρα σε χώρα καλύπτονται από τους ίδιους. Α.- ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 1.Το Ελληνικό Μέρος θα καταβάλει στους τυνήσιους προσκεκλημένους, σύμφωνα με το παρόν Πρόγραμμα: • Ημερήσιο επίδομα 75 ευρώ για τα έξοδα διαμονής και σίτισης. • Τα έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό της Ελλάδας μέσα στα όρια του εγκεκριμένου προγράμματος παραμονής. • Σε περίπτωση ανάγκης, δωρεάν ιατρική βοήθεια σε δημόσια νοσοκομεία. • Τα έξοδα εκδρομής μιας ή δύο ημερών στους αρχαιολογικούς χώρους. 2.Το Τυνήσιο Μέρος θα εξασφαλίσει την ανάληψη των εξόδων διαμονής, σίτισης και μεταφοράς στο εσωτερικό της χώρας, καθώς και την ιατρική βοήθεια, σε περίπτωση ανάγκης, η οποία παρέχεται από τις δημόσιες υγειονομικές υποδομές και αυτό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Τυνησίας. Β.- ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 1.Το Ελληνικό Μέρος θα εξασφαλίσει στους τυνήσιους υποτρόφους: • Μηνιαίο ποσό 382 ευρώ για πανεπιστημιακές σπουδές και 440 ευρώ για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα • Κατ αποκοπή ποσό 59 ευρώ για την κάλυψη των εξόδων εγκατάστασης στην Αθήνα και 88 ευρώ εκτός Αθηνών. • Σε περίπτωση ανάγκης, δωρεάν ιατρική βοήθεια στα δημόσια νοσοκομεία. • Τη δωρεάν φοίτηση στα πανεπιστήμια και άλλα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης. • Κατ αποκοπή ποσό 88 ευρώ για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης στο εσωτερικό της χώρας, που προβλέπονται από το σχέδιο σπουδών για τις μεταπτυχιακές σπουδές ή την έρευνα. 2.Το Τυνήσιο Μέρος θα εξασφαλίσει στους έλληνες υποτρόφους: • Μηνιαίο ποσό 50 δηναρίων για πανεπιστημιακές σπουδές καθώς και κατ αποκοπή ποσό 50 δηναρίων για την αγορά βιβλίων. • Μηνιαίο ποσό 140 δηναρίων για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα. • Τη δωρεάν φοίτηση στα πανεπιστήμια ή άλλα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης. • Ιατρική βοήθεια σε περίπτωση ανάγκης, η οποία παρέχεται από τις δημόσιες υγειονομικές υποδομές και αυτό σύμφωνα με την τυνήσια ισχύουσα νομοθεσία. • Τις ίδιες γενικές προϋποθέσεις πρόσβασης στις πανεπιστημιουπόλεις και πανεπιστημιακά εστιατόρια με τους τυνήσιους φοιτητές Γ.- ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.- ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Οι υποψήφιοι, που συμμετέχουν στις ανταλλαγές, που προβλέπονται από το Πρόγραμμα αυτό, θα ορίζονται από το Μέρος αποστολής, το οποίο θα γνωστοποιήσει στο Μέρος υποδοχής την επιλογή αυτή τρεις (3) μήνες τουλάχιστον πριν την προτεινόμενη ημερομηνία αναχώρησης. Το Μέρος αποστολής θα παρέχει, επίσης, στο Μέρος υποδοχής όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, που αφορούν τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα, καθώς και το προτεινόμενο πρόγραμμα εργασίας, τη διάρκεια παραμονής και οποιαδήποτε άλλη χρήσιμη πληροφορία. Το Μέρος υποδοχής θα ενημερώσει το Μέρος αποστολής για τη θέση του τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την προτεινόμενη ημερομηνία αναχώρησης. Με τη λήψη της συγκατάθεση του Μέρους υποδοχής, το Μέρος αποστολής θα γνωστοποιήσει την ακριβή ημερομηνία αναχώρησης και αυτό, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες εκ των προτέρων. Θα ζητηθεί από τους επισκέπτες, που ανταλλάσσονται μέσα στο πλαίσιο του Προγράμματος αυτού, να κατέχουν καλά τη γλώσσα του Μέρους υποδοχής ή τα αγγλικά ή τα γαλλικά. Το Μέρος υποδοχής θα αναλάβει, αν είναι απαραίτητο, τα έξοδα διερμηνέα αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας. Β.- ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Το Μέρος αποστολής θα ενημερώσει το Μέρος υποδοχής για τις ημερομηνίες και το θέμα της έκθεσης, που προετοιμάζεται, τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες εκ των προτέρων, για να μπορέσει η έκθεση να διοργανωθεί σωστά. Το Μέρος αποστολής θα παρέχει στο Μέρος υποδοχής όλες τις απαραίτητες τεχνικές πληροφορίες, καθώς και το αναγκαίο υλικό για την εκτύπωση του καταλόγου της έκθεσης (πρόλογο, κατάλογο αντικειμένων, φωτογραφίες, κλπ) τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν τα εγκαίνιά της. Τα αντικείμενα θα πρέπει να φθάσουν επιτόπου τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν τα εγκαίνια. Δ.- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.- ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Τα έξοδα ταξιδιού των προσώπων, μέσα στο πλαίσιο του Προγράμματος αυτού, θα αναλαμβάνονται με τον ακόλουθο τρόπο: 1.Το Μέρος αποστολής θα αναλάβει τα έξοδα ταξιδιού από πρωτεύουσα σε πρωτεύουσα 2.Το Ελληνικό Μέρος θα εξασφαλίσει: • Ημερήσιο επίδομα ποσού 75 ευρώ για διαμονή και σίτιση. • Κατ΄ αποκοπή επίδομα ποσού 90 ευρώ για τα έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό της χώρας • Σε περίπτωση ανάγκης, δωρεάν ιατρική βοήθεια σε δημόσια νοσοκομεία. 3.Το Τυνήσιο Μέρος θα εξασφαλίσει: • Πλήρη διαμονή και σίτιση • Τοπική μεταφορά • Ιατρική βοήθεια, σε περίπτωση ανάγκης, η οποία παρέχεται από τις δημόσιες υγειονομικές υποδομές και αυτό, σύμφωνα με την ισχύουσα τυνήσια νομοθεσία. Β.- ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 1.Το Μέρος αποστολής θα αναλάβει τα έξοδα μεταφοράς των εκθέσεων προς και από την πρωτεύουσα της χώρας υποδοχής. 2.Το Μέρος υποδοχής θα αναλάβει τα έξοδα οργάνωσης της έκθεσης, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ενοικίασης της αίθουσας της έκθεσης, της ασφάλειας, της ασφάλισης, της τεχνικής βοήθειας (μέσα συσκευασίας, φωτισμός, ηχητικά εφφέ) και θα εξασφαλίσει δημοσιεύσεις, όπως αφίσες, καταλόγους και προσκλήσεις. Το Μέρος υποδοχής θα εξασφαλίσει, επίσης, τη διαφήμιση της έκθεσης. 3.Το Μέρος αποστολής θα αναλάβει τα έξοδα ασφάλισης των αντικειμένων. Σε περίπτωση ζημιών, το Μέρος υποδοχής θα παρέχει στο Μέρος αποστολής δωρεάν όλες τις πληροφορίες, που αφορούν την αιτία της ζημίας, για να διευκολύνει το Μέρος αποστολής να διεκδικήσει τα έξοδα των ζημιών από την ασφαλιστική εταιρεία. Το Μέρος υποδοχής δεν επιτρέπεται να ασχοληθεί με την εργασία αποκατάστασης των φθαρμένων αντικειμένων, χωρίς τη συγκατάθεση του άλλου Μέρους. 4.Τα έξοδα παραμονής ενός απεσταλμένου και, αν είναι απαραίτητο, οποιουδήποτε άλλου προσώπου, η βοήθεια του οποίου είναι απαραίτητη για την εγκατάσταση και το κλείσιμο της έκθεσης, θα αναληφθούν από το Μέρος υποδοχής μέσα στο πλαίσιο των οικονομικών διατάξεων, που αναφέρονται στο Πρόγραμμα αυτό. Τα δύο συμβαλλόμενα Μέρη θα συμφωνήσουν για τον αριθμό των προσώπων, που θα συνοδεύουν τα αντικείμενα, που θα εκτεθούν και για τη διάρκεια της παραμονής τους. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΥΝΗΣΙΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 2003 ΚΑΙ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΡΑΤΕ1.Υποδοχή στην Τυνησία της ελληνικής εθνικής ομάδας για κοινή προετοιμασία Περίοδος: από 7 μέχρι 13 Ιουλίου 2003 Δύναμη: 7Η + 4D + 3 2.Υποδοχή στην Ελλάδα της τυνήσιας εθνικής ομάδας για κοινή προετοιμασία Περίοδος: από 11 μέχρι 17 Αυγούστου 2003 Δύναμη: 7Η + 7D + 4 ΤΖΟΥΝΤΟ3.Υποδοχή στην Τυνησία της ελληνικής εθνικής ομάδας για τη συμμετοχή της στο διεθνές τουρνουά της πόλης της Τύνιδας Περίοδος: από 26 Μαρτίου μέχρι 6 Απριλίου 2003 Δύναμη: 7Η + 7D + 4 4.Υποδοχή στην Ελλάδα της τυνήσιας εθνικής ομάδας για κοινή προετοιμασία και τη συμμετοχή της σε διεθνές τουρνουά Περίοδος: από 1η μέχρι 10 Μαρτίου 2003 Δύναμη: 7Η + 7D + 4 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ5.Υποδοχή στην Τυνησία της ελληνικής εθνικής ομάδας για τη συμμετοχή της σε διεθνές τουρνουά Περίοδος: 10 ημέρες τον Μάιο ή τον Ιούνιο 2003 Δύναμη: 20 άτομα 6.Υποδοχή στην Ελλάδα της τυνήσιας εθνικής ομάδας για προετοιμασία και τη συμμετοχή της σε διεθνές τουρνουά. Περίοδος: 20 ημέρες τον Μάιο ή τον Ιούνιο 2003 Δύναμη: 10 άτομα ΑLΤΗΕRΟΡΗΙLΙΕ7.Υποδοχή στην Τυνησία της ελληνικής εθνικής ομάδας για κοινή προετοιμασία Περίοδος: Φεβρουάριος 2003 (21 ημέρες) Δύναμη: 8 + 8 + 4 8.Υποδοχή στην Ελλάδα της τυνήσιας εθνικής ομάδας για κοινή προετοιμασία. Περίοδος: από 16 Ιουνίου μέχρι 6 Ιουλίου 2003 Δύναμη: 8Η + 7D + 4 9.Υποδοχή στην Τυνησία της ελληνικής εθνικής ομάδας για κοινή προετοιμασία Περίοδος: Μάρτιος 2004 (21 ημέρες) Δύναμη: 8Η + 7D + 4 10.Υποδοχή στην Ελλάδα της τυνήσιας εθνικής ομάδας για κοινή προετοιμασία Περίοδος: Ιούνιος 2004 Δύναμη: 8Η + 7D + 4 ΜΠΟΞ11.Υποδοχή στην Τυνησία της ελληνικής εθνικής ομάδας για προετοιμασία και τη συμμετοχή της στο διεθνές τουρνουά της 7 Νοεμβρίου. Περίοδος: από 25 Οκτωβρίου μέχρι 8 Νοεμβρίου 2003 Δύναμη: 10 + 4 12.Υποδοχή στην Ελλάδα της τυνήσιας εθνικής ομάδας για προετοιμασία και τη συμμετοχή της στο διεθνές τουρνουά των Αθηνών Περίοδος: από 10 μέχρι 25 Ιουλίου 2003 Δύναμη: 10 + 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ1.Υποδοχή στην Τυνησία ενός έλληνα εκπαιδευτή υψηλού επιπέδου για στελέχωση πρακτικής τελειοποίησης προπονητών: Περίοδος: από 10 μέχρι 15 Φεβρουαρίου 2003 2.Υποδοχή στην Ελλάδα δύο τυνήσιων προπονητών για επιμόρφωση. Περίοδος: Απρίλιος 2003 3.Ανταλλαγές διαιτητών για διαιτητεύσουν τους αγώνες του πρωταθλήματος. Περίοδος: 2003 4.Υποδοχή στην Τυνησία ενός έλληνα εκπαιδευτή υψηλού επιπέδου για τη στελέχωση πρακτικής τελειοποίησης προπονητών Περίοδος: από 15 μέχρι 20 Απριλίου 2004 5.Υποδοχή στην Ελλάδα του Εθνικού Τεχνικού Διευθυντή της Τυνήσιας Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην Αθήνα. ΠΑΛΗ6.Υποδοχή στην Ελλάδα 4 τυνήσιων προπονητών για να παρακολουθήσουν πρακτική επιμόρφωσης στους κόλπους της ελληνικής εθνικής ομάδας πάλης Περίοδος: Ιανουάριος 2003 7.Υποδοχή στην Τυνησία ενός έλληνα εκπαιδευτή για να στελεχώσει πρακτική προαγωγής Περίοδος: Φεβρουάριος 2004 (10 ημέρες) Ακριβής μετάφραση από το συνημμένο αντίγραφο στα γαλλικά. (Αθήνα, 28.1.2003). Η Μεταφράστρια Ε. Παπαμαύρου.
 • Τις διατάξεις της Συμφωνίας μορφωτικής Συνεργασίας Ελλάδος - Τυνησίας που αφορά στη μορφωτική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, η οποία υπογράφηκε στην Αθήνα στις 8 Ιουλίου 1987 και κυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 1925/1991 Νόμο, που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 16 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τεύχος Α~ της 15 Φεβρουαρίου 1991.
 • Τις διατάξεις του υπό έγκριση εκτελεστικού της ως άνω Συμφωνίας Προγράμματος,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1991/1925 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1925 1991
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία