ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/1/12.09.2003

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-09-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-09-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-09-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αλλαγή της επωνυμίας του Γραφείου Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα της τράπεζας Ρhilippine Cοmmercial Ιnternatiοnal Βank, με έδρα τη Μανίλα των Φιλιππίνων, η άδεια λειτουργίας του οποίου είχε παρασχεθεί με την απόφαση ΕΝΠΘ 548/25/9.11.1994. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Συνεδρίαση 155/30.7.2003, θέμα 5)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Να εγκρίνει τη συνέχιση της λειτουργίας του πιο πάνω Γραφείου Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα, η άδεια του οποίου είχε παρασχεθεί με την απόφαση ΕΝΠΘ 548/25/ 9.11.1994, υπό τη νέα επωνυμία: Εquitable ΡCΙ Βank. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα μέλη Ο Γραμματέας Ακριβές αντίγραφο
  • τις διατάξεις του άρθρου 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του Ν. 2076/1992 ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις, όπως ισχύει,
  • την απόφαση ΕΝΠΘ 548/25/9.11.1994 με την οποία έχει εγκριθεί η ίδρυση και λειτουργία Γραφείου Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα της τράπεζας Ρhilippine Cοmmercial Ιnternatiοnal Βank, με έδρα τη Μανίλα των Φιλιππίνων,
  • το από 23.7.2003 (ΑΠ 28627) έγγραφο του πληρεξουσίου δικηγόρου της ως άνω τράπεζας Χρήστου Θ. Βαρδίκου, με το οποίο γνωστοποιεί στην Τράπεζα της Ελλάδος, μεταξύ άλλων, ότι λόγω συγχώνευσης, έγινε αλλαγή της επωνυμίας της τράπεζας σε ΕQUΙΤΑΒLΕ ΡCΙ Βank,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία