ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/2/12.09.2003

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-09-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-09-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-09-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ανάκληση της άδειας για ίδρυση και λειτουργία ανταλλακτηρίων συναλλάγματος από την εταιρία «GΑLΙΝΟS CΗΑΝGΕ S.Α. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ». ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Συνεδρίαση 156/27.8.2003, θέμα 7)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Ανακαλείται από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης η άδεια που είχε παρασχεθεί με την απόφαση της Επιτροπής Συναλλάγματος 571/2/18.4.1995 της Τράπεζας της Ελλάδος για την ίδρυση και λειτουργία ανταλλακτηρίων συναλλάγματος από την εταιρία «GΑLΙΝΟS CΗΑΝGΕ S.Α. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ». Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα μέλη Ο Γραμματέας Ακριβές αντίγραφο
  • το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,
  • το άρθρο 15 του Ν. 2515/97 περί ανταλλακτηρίων συναλλάγματος,
  • την ΠΔ/ΤΕ 2440/11.1.99 «Ίδρυση και λειτουργία ανταλλακτηρίων συναλλάγματος στην Ελλάδα από ανώνυμες εταιρίες που δεν αποτελούν πιστωτικά ιδρύματα», όπως ισχύει,
  • την απόφαση 571/2/18.4.1995 της Επιτροπής Συναλλάγματος της Τράπεζας της Ελλάδος, με την οποία εγκρίθηκε η ίδρυση και λειτουργία πέντε (5) συνολικά ανταλλακτηρίων συναλλάγματος από την εταιρία «ΓΑΛΗΝΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ Α.Ε.», νυν «GΑLΙΝΟS CΗΑΝGΕ S.Α. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ»,
  • το από 11.8.2003 (Α.Π. 28769) έγγραφο της Διεύθυνσης Γενικής Επιθέωρησης Τραπεζών με το οποίο διαβιβάζει το από 30.7.2003 έγγραφο της εταιρίας «GΑLΙΝΟS CΗΑΝGΕ S.Α. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ», με το οποίο γνωστοποιεί στην Τράπεζα της Ελλάδος την οριστική παύση λειτουργίας της,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1999/2440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2440 1999
Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις. 1997/2515 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία