ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/Φ.0544/ΑΣ138/Μ.5624

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-08-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-08-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-08-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση του Προγράμματος Συνεργασίας στους τομείς της Παιδείας και του Πολιτισμού μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Σλοβακίας για τα έτη 2004-2006 (Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2004).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Κάθε χρόνο, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ανταλλάσσουν δύο (2) μέλη του διδακτικού προσωπικού της ανώτατης εκπαίδευσης, προκειμένου να προωθήσουν την έρευνα και να δώσουν διαλέξεις, για μία περίοδο δέκα (10) ημερών ανά ανταλλασσόμενο διδάσκοντα. Άρθρο 2 Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της κάθε χώρας, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν την άμεση συνεργασία μεταξύ των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων των δύο χωρών. Άρθρο 3 Κάθε χρόνο, τα Συμβαλλόμενα μέρη θα παραχωρούν δεκαπέντε (15) μήνες ως υποτροφία για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών ή έρευνας. Μέγιστη διάρκεια της υποτροφίας: δέκα (10) μήνες. Ελάχιστη διάρκεια της υποτροφίας: πέντε (5) μήνες. Οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη λήψη των υποτροφιών του Ελληνικού Συμβαλλομένου Μέρους είναι οι ακόλουθες: η γνώση της ελληνικής γλώσσας και η αποδοχή στις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 4 Το Σλοβακικό Συμβαλλόμενο Μέρος θα παραχωρεί υποτροφίες σε έλληνες υποψήφιους ενόψει μεταπτυχιακών σπουδών ή έρευνας σε σλοβακικά πανεπιστήμια. Οι κάτοχοι διπλωμάτων που έχουν χορηγηθεί από τις Σχολές των Σλοβακικών Πανεπιστημίων θα απολαμβάνουν μιας προτεραιότητας. Ο αριθμός των υποτροφιών προς χορήγηση για κάθε ακαδημαϊκό έτος θα καθορίζεται δια της διπλωματικής οδού πριν από τις 31 Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους. Άρθρο 5 Τα Συμβαλλόμενα μέρη θα ενθαρρύνουν τη διάδοση της γλώσσας και του πολιτισμού τους στην άλλη χώρα. Άρθρο 6 Το Ελληνικό Συμβαλλόμενο μέρος επιθυμεί να εισαγάγει τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας υπό τη μορφή νυκτερινών μαθημάτων για τους φοιτητές ελληνικής καταγωγής που κατοικούν στη Σλοβακία και επιθυμούν να τα παρακολουθήσουν. Το Ελληνικό Συμβαλλόμενο μέρος θα εξασφαλίσει με έξοδά του έλληνες καθηγητές, βιβλία και οπτικοακουστικό υλικό. Το Ελληνικό Συμβαλλόμενο μέρος επιθυμεί να εισαγάγει την ελληνική γλώσσα στη σλοβακική δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως ξένη γλώσσα. Άρθρο 7 Κάθε χρόνο, έκαστο Συμβαλλόμενο μέρος θα παραχωρεί δύο (2) θερινές υποτροφίες γλώσσας και πολιτισμού: α) Σλοβακικό Συμβαλλόμενο μέρος - θερινά μαθήματα Studia Αcademica Slονaca στη Μπρατισλάβα. β) Ελληνικό Συμβαλλόμενο μέρος - θερινά μαθήματα που οργανώνονται από τους πανεπιστημιακούς θεσμούς ή από άλλους ελληνικούς θεσμούς. Άρθρο 8 Μετά από σχετική αίτηση, τα Συμβαλλόμενα μέρη θα ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικές με όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Άρθρο 9 Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Προγράμματος, τα Συμβαλλόμενα μέρη θα ανταλλάσσουν δύο (2) εμπειρογνώμονες στον τομέα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και σε αυτόν της διοίκησης της εκπαίδευσης, έκαστο για μία μέγιστη περίοδο επτά (7) ημερών, προκειμένου να ανταλλάσσουν απόψεις και πληροφορίες που σχετίζονται με το εκπαιδευτικό σύστημα της άλλης χώρας. Άρθρο 10 Τα Συμβαλλόμενα μέρη θα ενθαρρύνουν την συνεργασία τους μέσα στο πλαίσιο των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ενωσης, καθώς και την πολυμερή συνεργασία. Άρθρο 11 Το ελληνικό Συμβαλλόμενο μέρος πληροφορεί ότι το ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Παιδείας έχει θεσπίσει ένα σύστημα αξιολόγησης που βεβαιώνει το επίπεδο προσόντων σε διάφορες ξένες γλώσσες, εκτός της ελληνικής. Αυτό το σύστημα απολήγει στο Εθνικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας. Άρθρο 12 Τα Συμβαλλόμενα μέρη θα ενθαρρύνουν την συμμετοχή των εμπειρογνωμόνων των επιστημονικών οργάνων τους στα συνέδρια, τις διασκέψεις και άλλες επιστημονικές συναντήσεις που οργανώνονται στην άλλη χώρα. ΙΙ.- ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Άρθρο 13 Τα Συμβαλλόμενα μέρη θα συνεργάζονται στον τομέα των εθνικών αρχείων και βιβλιοθηκών τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της κάθε χώρας. Άρθρο 14 Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Προγράμματος, τα Συμβαλλόμενα μέρη θα ανταλλάσσουν έναν (1) βιβλιοθηκάριο για μία μέγιστη περίοδο δέκα (10) ημερών. ΙΙΙ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Άρθρο 15 Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Προγράμματος, τα Συμβαλλόμενα μέρη θα ανταλλάσσουν πέντε ή έξι (5-6) ειδικούς διαφόρων τομέων του πολιτισμού (προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, συντήρηση, αποκατάσταση, μουσειολογία και γκαλερί τέχνης, κινηματογράφος, λογοτεχνία, θέατρο, εικαστικές τέχνες, λαϊκή τέχνη, μουσική, χορός, κλπ.) για μία μέγιστη περίοδο επτά (7) ημερών ανά ειδικό. Άρθρο 16 Τα Συμβαλλόμενα μέρη θα ενθαρρύνουν την συμμετοχή των αντιπροσώπων τους στις πολιτιστικές εκδηλώσεις και τα διεθνή φεστιβάλ που οργανώνονται από το άλλο Συμβαλλόμενο μέρος. Άρθρο 17 Τα Συμβαλλόμενα μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή δημοσιεύσεων πάνω στην πολιτιστική κληρονομιά τους μέσω των αρμοδίων φορέων τους. Άρθρο 18 Τα Συμβαλλόμενα μέρη θα ενθαρρύνουν τις πρωτοβουλίες εκδοτικών οίκων των δύο χωρών σε ζητήματα μετάφρασης και δημοσίευσης σύγχρονων λογοτεχνικών έργων του άλλου Συμβαλλομένου μέρους. Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Προγράμματος, τα Συμβαλλόμενα μέρη θα ανταλλάσσουν έναν ή δύο (1-2) ειδικούς (εκδότες ή μεταφραστές) για μία μέγιστη περίοδο επτά (7) ημερών ανά ειδικό. Άρθρο 19 Τα Συμβαλλόμενα μέρη θα ενθαρρύνουν την δημοσίευση ειδικών εκδόσεων σε λογοτεχνικά περιοδικά αφιερωμένα στη λογοτεχνία του άλλου Συμβαλλομένου μέρους. Άρθρο 20 Τα Συμβαλλόμενα μέρη θα οργανώσουν αμοιβαία μία έκθεση σύγχρονης εικαστικής τέχνης ή εθνογραφικής τέχνης των χωρών τους. Το θέμα και το πρόγραμμα της έκθεσης θα καθοριστούν δια της διπλωματικής οδού. Άρθρο 21 Τα Συμβαλλόμενα μέρη θα οργανώσουν μία εβδομάδα κινηματογράφου της άλλης χώρας. Οι τεχνικές, οικονομικές και άλλες λεπτομέρειες θα καθοριστούν δια της διπλωματικής οδού. Άρθρο 22 Τα Συμβαλλόμενα μέρη θα ενθαρρύνουν την συμμετοχή των αντιπροσώπων τους σε διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου που οργανώνονται από το άλλο Συμβαλλόμενο μέρος. Άρθρο 23 Τα Συμβαλλόμενα μέρη θα ανταλλάσσουν πληροφορίες που σχετίζονται με την οργάνωση και την σύνταξη της έκθεσης των κινηματογραφικών αρχείων. Τα Συμβαλλόμενα μέρη θα ενημερώνονται αμοιβαία για την τεκμηρίωση που σχετίζεται με θέματα τέχνης στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Άρθρο 24 Τα Συμβαλλόμενα μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών και δημοσιεύσεων στον τομέα της δραματικής τέχνης μεταξύ των αρμοδίων φορέων τους. Άρθρο 25 Τα Συμβαλλόμενα μέρη θα ενθαρρύνουν την άμεση συνεργασία και την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των εθνικών και άλλων θεάτρων, καθώς και μεταξύ των προσωπικοτήτων (δημιουργοί, θεωρητικοί και κριτικοί δραματικής τέχνης και άλλοι), προκειμένου να υποστηρίξουν την συμμετοχή τους σε εκδηλώσεις (φεστιβάλ, εργαστήρια, σεμινάρια, συσκέψεις, κλπ.) του άλλου Συμβαλλομένου μέρους. Άρθρο 26 Τα Συμβαλλόμενα μέρη θα ενθαρρύνουν την συνεργασία στον τομέα της μουσικής και ειδικότερα την ανταλλαγή μουσικών συγκροτημάτων, ερμηνευτών, διευθυντών ορχήστρας, μέσα στο πλαίσιο της άμεσης συνεργασίας μεταξύ των καλλιτεχνικών ιδρυμάτων, μουσικών φεστιβάλ, διαγωνισμών ερμηνείας και άλλων. Τα Συμβαλλόμενα μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή πληροφοριακού υλικού, παρτιτούρων, επιστημονικών και μουσικών περιοδικών, υλικών ηχογράφησης μουσικής. Τα Συμβαλλόμενα μέρη θα ενθαρρύνουν την παρουσίαση πρωτοτύπων έργων δημιουργών του άλλου Συμβαλλομένου μέρους. Άρθρο 27 Μέσα στο πλαίσιο των σχέσεών τους με τους διεθνείς πολιτιστικούς φορείς, τα Συμβαλλόμενα μέρη θα ενθαρρύνουν την συνεργασία και την υλοποίηση διμερών πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Άρθρο 28 Τα Συμβαλλόμενα μέρη θα ανταλλάσσουν καταλόγους διεθνών διαλέξεων και συνεδρίων που οργανώνονται στον τομέα του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και του πολιτιστικού τουρισμού της άλλης χώρας. ΙV. ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Άρθρο 29 Τα Συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται να ενθαρρύνουν την άμεση συνεργασία μεταξύ των φορέων του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης, καθώς και την συνεργασία μεταξύ των πρακτορείων τύπου, ενόψει της ανταλλαγής προγραμμάτων ραδιοφώνου και τηλεόρασης και δημοσιογραφικών πληροφοριών. V. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Άρθρο 30 Τα Συμβαλλόμενα μέρη θα ενθαρρύνουν την συνεργασία στον τομέα της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού. Το περιεχόμενο και οι λεπτομέρειες της συνεργασίας αυτής θα αποτελέσουν το αντικείμενο πρωτοκόλλων που θα υπογραφούν μεταξύ των αρχών των αρμοδίων για την φυσική αγωγή και τον αθλητισμό. Άρθρο 31 Τα Συμβαλλόμενα μέρη χαιρετίζουν τις προσπάθειες που έχουν αναληφθεί από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή και την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών για την αναγέννηση της ολυμπιακής εκεχειρίας και την εφαρμογή της κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων και πέρα από αυτούς. Τα Συμβαλλόμενα μέρη χαιρετίζουν την πρωτοβουλία που έχει αναληφθεί από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή και την Ελλάδα για την εγκατάσταση του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας στην Αθήνα και εκφράζουν την θέλησή τους να στηρίξουν ενεργά αυτήν την πρωτοβουλία με διπλωματικά, εκπαιδευτικά και πολιτιστικά μέσα. VΙ. ΝΕΟΛΑΙΑ Άρθρο 32 Τα Συμβαλλόμενα μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων που εργάζονται στον τομέα της νεολαίας για να εκτιμήσουν τις δυνατότητες ανάπτυξης της συνεργασίας και των ανταλλαγών στον τομέα της νεολαίας, και να γνωρίσουν την πολιτική που ασκείται στο επίπεδο της νεολαίας στην άλλη χώρα. Μέσα στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ενωσης Νεολαίας, τα Συμβαλλόμενα μέρη θα ενθαρρύνουν την συνεργασία των ενώσεων νεολαίας και άλλων οργανώσεων που ασχολούνται με την νεολαία. VΙΙ. ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 33 Οι διατάξεις του παρόντος Προγράμματος δεν αποκλείουν πραγματοποίηση άλλων ανταλλαγών στη βάση μιας συμφωνίας μεταξύ των δύο Συμβαλλομένων μερών, δια της διπλωματικής οδού. Άρθρο 34 Το παράρτημα του παρόντος Προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει διατάξεις γενικού και οικονομικού περιεχομένου, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Προγράμματος αυτού. Άρθρο 35 Το παρόν Πρόγραμμα θα τεθεί σε ισχύ την ημερομηνία της υπογραφής του και θα ισχύσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2006. Η ισχύς του Προγράμματος μπορεί να παραταθεί μέχρι την υπογραφή του νέου Προγράμματος ανταλλαγών. Η επόμενη σύνοδος της Διϋπουργικής Πολιτιστικής Επιτροπής θα λάβει χώρα στη Μπρατισλάβα. Συντάχθηκε στην Αθήνα, στις 27 Φεβρουαρίου 2004, σε δύο αντίτυπα στη γαλλική γλώσσα. ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΛΟΒΑΚΙΚΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ (υπογραφή) (υπογραφή) Χ. ΜΑΝΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ α. Ανταλλαγή προσώπων (΄Αρθρα 1, 9, 14) Οι υποψήφιοι που θα συμμετέχουν στην ανταλλαγή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Προγράμματος θα διορίζονται από τη χώρα αποστολής τρεις (3) μήνες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία αναχώρησης των υποψηφίων. Η χώρα αποστολής θα υποβάλει στη χώρα υποδοχής τα ονοματεπώνυμα και τους ακαδημαϊκούς τίτλους των υποψηφίων για τις σύντομες επισκέψεις και τα βιογραφικά σημειώματά τους, τον κατάλογο των επιστημονικών δημοσιεύσεών τους, το πρόγραμμα εργασίας μαζί με τις προτεινόμενες ημερομηνίες για την πραγματοποίηση του προγράμματος επισκέψεων ή άλλες χρήσιμες πληροφορίες. Οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής ή της γαλλικής ή της αγγλικής γλώσσας. Η χώρα υποδοχής θα κοινοποιήσει τη σύμφωνη γνώμη της πάνω στη δυνατότητα της υλοποίησης του προτεινόμενου προγράμματος εργασίας, ένα μήνα τουλάχιστον πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία αναχώρησης. Μετά τη λήψη της έγκρισης της χώρας υποδοχής, η χώρα αποστολής θα της κοινοποιήσει την ακριβή ημερομηνία αναχώρησης τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν. β. Ανταλλαγή υποτροφιών (Αρθρα 3, 4) 1.Η χώρα αποστολής θα αποστέλλει τον φάκελο του υποψηφίου το αργότερο στις 31 Μαρτίου. 2.Ο φάκελος του υποψηφίου θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα δικαιολογητικά έγγραφα: - βιογραφικό σημείωμα - επικυρωμένα αντίγραφα διπλωμάτων ή τίτλων σπουδών - πρόγραμμα έρευνας ή σπουδών - ιατρικό πιστοποιητικό Όλα τα πιο πάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά έγγραφα θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στη γλώσσα της χώρας υποδοχής ή στην αγγλική ή τη γαλλική γλώσσα. 3.Η χώρα υποδοχής θα κοινοποιεί την απόφαση αποδοχής της υποψηφιότητας το αργότερο στις 30 Ιουνίου. 4.Οι υποψήφιοι υπότροφοι θα πρέπει να κατέχουν τη γλώσσα της χώρας που παρέχει την υποτροφία ή την αγγλική ή την γαλλική γλώσσα. 1)Θερινά μαθήματα (΄Αρθρο 7) Η χώρα αποστολής θα αποστέλλει στη χώρα υποδοχής τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων το αργότερο στις 31 Μαρτίου. Η χώρα υποδοχής θα κοινοποιεί την οριστική απόφασή του για την αποδοχή το αργότερο στις 31 Μαΐου. Οι υποψήφιοι για τα θερινά μαθήματα πρέπει να έχουν στοιχειώδη γνώση της γλώσσας και του πολιτισμού της χώρας υποδοχής. Στο τέλος του σεμιναρίου οι υπότροφοι θα πρέπει να παραδώσουν μία έγγραφη έκθεση πάνω στην διαμονή τους. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 2)Ανταλλαγή προσώπων (Αρθρα 1, 9, 14) 1.Η χώρα αποστολής θα αναλάβει τα έξοδα ταξιδιού (με επιστροφή) στην πρωτεύουσα της χώρας υποδοχής. 2.Το Ελληνικό Συμβαλλόμενο μέρος θα παρέχει: - μία ημερήσια αποζημίωση 90 ευρώ για την κάλυψη όλων των εξόδων διαμονής (έξοδα ξενοδοχείου και άλλα έξοδα διαμονής) - έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό της χώρας, τα οποία προβλέπονται από το πρόγραμμα διαμονής - έξοδα επίσκεψης μιας ή δύο (1-2) ημερών στους αρχαιολογικούς χώρους και τους ιστορικούς τόπους. 3.Το Σλοβακικό Συμβαλλόμενο μέρος θα παρέχει: - τα έξοδα διαμονής σύμφωνα με τους κανονισμούς της χώρας - τα έξοδα μετακίνησης μέσα στο έδαφος της χώρας, τα οποία προβλέπονται από το πρόγραμμα εργασίας. 4.Σε περίπτωση κατεπείγοντος συμβάντος, η χώρα υποδοχής θα καλύψει τα αναγκαία έξοδα περίθαλψης. 1)Ανταλλαγή υποτροφιών (Αρθρα 3, 4) 1.Τα έξοδα ταξιδιού στη χώρα υποδοχής των ελλήνων υποτρόφων θα βαρύνουν τους ίδιους. Το Σλοβακικό Συμβαλλόμενο μέρος θα αναλάβει τα έξοδα ταξιδιού των σλοβάκων υποτρόφων προς τον πρώτο τόπο πρακτικής άσκησης καθώς και εκείνα της επιστροφής. 2.Το Ελληνικό Συμβαλλόμενο μέρος θα αναλάβει: - ένα μηνιαίο επίδομα ύψους 440 ευρώ για τις μεταπτυχιακές σπουδές. - ένα εφάπαξ ποσό 59 ευρώ για την κάλυψη των εξόδων εγκατάστασης στην Αθήνα και 88 ευρώ στην επαρχία. - μία απαλλαγή από την πληρωμή των τελών εγγραφής ή σπουδών όταν απαιτούνται - τα έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, τα οποία δεν μπορούν να υπερβούν το ποσό των 88 ευρώ. 3.Το Σλοβακικό Συμβαλλόμενο μέρος θα αναλάβει: - τα έξοδα ταξιδιού στο εσωτερικό της χώρας μέσα στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος. - μία μηνιαία υποτροφία: 5.000 SΚ στους φοιτητές ανωτέρων και ανωτάτων σχολών 6.000 SΚ στους φοιτητές που ετοιμάζουν μία διδακτορική διατριβή. (Η στέγαση των ελλήνων φοιτητών θα εξασφαλίζεται από τη σχολή υποδοχής στις φοιτητικές εστίες, κάτω από τις ίδιες συνθήκες με εκείνες που ισχύουν για τους σλοβάκους φοιτητές.) Οι δωρεάν σπουδές (έξοδα που σχετίζονται με τη σχολή) θα καλύπτονται από τη σχολή υποδοχής. 4.Σε περίπτωση κατεπείγοντος συμβάντος, η χώρα υποδοχής θα καλύψει τα αναγκαία έξοδα περίθαλψης. 1)Θερινά μαθήματα (Αρθρο 7) 1.Τα έξοδα ταξιδιού (με επιστροφή) στην πρωτεύουσα της χώρας υποδοχής θα βαρύνουν τους ίδιους τους υποτρόφους. Το Σλοβακικό Συμβαλλόμενο μέρος θα αναλάβει τα έξοδα ταξιδιού (με επιστροφή) των σλοβάκων υποτρόφων. 2.Σε ό,τι αφορά τις υποτροφίες που παρέχονται από τα δύο Συμβαλλόμενα μέρη, όλα τα άλλα έξοδα θα καλύπτονται από τους οργανωτές των θερινών μαθημάτων. 1)΄Αδεια παραμονής Τα Συμβαλλόμενα μέρη θα εξετάζουν τη δυνατότητα να απαλλάσσουν, αμοιβαία, από τα διοικητικά έξοδα (άδεια παραμονής και παράτασή της) των προσώπων που ανταλλάσσονται μέσα στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος. Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2)Ανταλλαγή προσώπων Οι υποψήφιοι για ανταλλαγή μέσα στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος θα προτείνονται από το Συμβαλλόμενο μέρος αποστολής, το οποίο θα ενημερώσει σχετικά το Συμβαλλόμενο μέρος υποδοχής τρεις (3) μήνες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία αναχώρησής τους. Η χώρα αποστολής θα παρέχει επίσης στη χώρα υποδοχής τις απαραίτητες πληροφορίες πάνω στα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα του υποψηφίου, καθώς και το προτεινόμενο πρόγραμμα εργασίας κατά τη διάρκεια της διαμονής και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που θα κριθεί χρήσιμη. Η χώρα υποδοχής θα ανακοινώνει την έγκριση της στο Συμβαλλόμενο μέρος αποστολής τριάντα (30) ημέρες, τουλάχιστον, πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία αναχώρησης. Με τη λήψη της έγκρισης της χώρας υποδοχής, η χώρα αποστολής θα της κοινοποιήσει την ακριβή ημερομηνία αναχώρησης του ανταλλασσομένου προσώπου, πριν από δεκαπέντε (15) ημέρες τουλάχιστον. Οι υποψήφιοι που θα ανταλλαγούν μέσα στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος στον τομέα της πολιτιστικής συνεργασίας υποχρεούνται να κατέχουν την γλώσσα της χώρας υποδοχής είτε την αγγλική ή την γαλλική γλώσσα. 3)Ανταλλαγή εκθέσεων Η χώρα αποστολής θα ενημερώνει την χώρα υποδοχής, 12 μήνες τουλάχιστον πριν την έκθεση, σχετικά με τις ημερομηνίες και το θέμα της σχεδιαζόμενης έκθεσης. Προς τον σκοπό της καλύτερης οργάνωσης της έκθεσης, η χώρα αποστολής θα παρέχει στη χώρα υποδοχής τις τεχνικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την έκθεση και το υλικό που είναι αναγκαίο για την εκτύπωση του καταλόγου (πρόλογος, κατάλογος των εκθεμάτων, φωτογραφίες κ.λπ.) τρεις (3) μήνες, τουλάχιστον, πριν από τα εγκαίνια της έκθεσης. Τα εκθέματα θα φθάνουν στον προορισμό τους 15 ημέρες, τουλάχιστον, πριν από τα εγκαίνια της έκθεσης. Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2)Ανταλλαγή προσώπων Τα έξοδα ταξιδιού και διαμονής των προσώπων που μετακινούνται μέσα στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος θα εξοφλούνται με τον ακόλουθο τρόπο: 1.Η χώρα αποστολής θα αναλάβει τα έξοδα ταξιδιού (με επιστροφή) προς την πρωτεύουσα της χώρας υποδοχής. 2.Το Ελληνικό Συμβαλλόμενο μέρος θα καταβάλλει: - 90 ευρώ την ημέρα για την κάλυψη των εξόδων διαμονής και διατροφής. - μία εφάπαξ αποζημίωση 90 ευρώ για τα έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό της χώρας. 3.Το Σλοβακικό Συμβαλλόμενο μέρος θα αναλάβει: - τα έξοδα διαμονής σύμφωνα με τους κανονισμούς της χώρας. - τα έξοδα μετακίνησης μέσα στο έδαφος της χώρας, τα οποία προβλέπονται από το πρόγραμμα εργασίας. 4.Σε περίπτωση κατεπείγοντος συμβάντος, η χώρα υποδοχής θα καλύψει τα αναγκαία έξοδα περίθαλψης. 1)Ανταλλαγή εκθέσεων Η χώρα αποστολής θα καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς (με επιστροφή) των εκθεμάτων προς την πρωτεύουσα της χώρας υποδοχής. Οι λεπτομέρειες κάλυψης των εξόδων μεταφοράς των εκθεμάτων, στο εσωτερικό της χώρας υποδοχής, σε περίπτωση έκθεσης που οργανώνεται σε περισσότερες από μία πόλη, θα ρυθμίζονται με ειδική συμφωνία μεταξύ των αρμοδίων φορέων των δύο χωρών. Η χώρα υποδοχής θα αναλάβει τα έξοδα οργάνωσης της έκθεσης, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μίσθωσης αιθουσών έκθεσης, ασφάλισης, τεχνικής υποστήριξης (υποστήριξη στη συσκευασία, την αποσυσκευασία, τον φωτισμό, την θέρμανση και την εκτύπωση αφισών, καταλόγων, προσκλήσεων, κλπ.). Η χώρα υποδοχής θα αναλάβει τη διαφήμιση της έκθεσης. Η χώρα αποστολής θα αναλάβει τα έξοδα ασφάλισης των εκθεμάτων κατά τη μεταφορά και τη διάρκεια της έκθεσης. Σε περίπτωση ζημίας, η χώρα υποδοχής θα παρέχει δωρεάν στη χώρα αποστολής όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στις αιτίες της ζημίας, προκειμένου να διευκολύνει την διεκδίκηση της αποζημίωσης από την ασφαλιστική εταιρία. Η χώρα υποδοχής δεν έχει το δικαίωμα να αναλάβει την αποκατάσταση των εκθεμάτων που έχουν υποστεί ζημιές χωρίς τη συγκατάθεση της χώρας αποστολής. Τα Συμβαλλόμενα μέρη θα εγκρίνουν εκ των προτέρων τον αριθμό των προσώπων που συνοδεύουν την έκθεση και τη διάρκεια της διαμονής τους. Τα έξοδα που σχετίζονται με την παρουσία ενός επιτρόπου, καθώς και οποιουδήποτε άλλου επαγγελματία ο οποίος κρίνεται απαραίτητος για την εγκατάσταση και την απεγκατάσταση της έκθεσης, θα αναληφθούν από τη χώρα υποδοχής σύμφωνα με τις οικονομικές διατάξεις που προβλέπονται από το παρόν Πρόγραμμα. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α΄ του Νόμου 1558/1985 (Α΄ 137), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Νόμου 2081/ 1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παράγρ. 2α του Νόμου 2469/1997 (Α΄ 38).
  • Το γεγονός ότι εκ της εφαρμογής των διατάξεων του υπό έγκριση Προγράμματος δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη πλέον αυτής η οποία προκύπτει από τις βασικές διατάξεις της Συμφωνίας και που έχει εκτιμηθεί στην Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
  • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Προγράμματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 557/1997 (ΦΕΚ 76/Α΄),
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 1997/557 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/557 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία